World Environment Day 2021

World Environment Day 2021

Εδώ και περίπου μισό αιώνα η 5η Ιουνίου είναι ημέρα αφιερωμένη στο Περιβάλλον. Λόγω των αυξημένων επιπτώσεων της ανθρωπογενούς δραστηριότητας η προστασία της Μητέρας Φύσης γίνεται επιτακτικότερη.

Υπό την αναγνώριση της κρισιμότητας της περιβαλλοντικής κατάστασης το 1972 ο ΟΗΕ θέσπισε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ καθίσταται αναγκαίος ο επαναπροσδιορισμός των μέτρων για την προστασία του Περιβάλλοντος. Πλέον ως ανθρωπότητα διαθέτουμε τα κατάλληλα μέσα που θα μας βοηθήσουν να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, υιοθετώντας ένα zero waste lifestyle κι επικεντρώνοντας τις προσπάθειές μας στην ουσιαστική και αειφόρο ανάπτυξη.

Το εγχείρημα αυτό απαιτεί ατομική και συλλογική αρωγή.

Τις κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμόρφωση του επιχειρηματικού κλάδου υποδεικνύει ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO παρέχοντας πληθώρα Προτύπων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ειδικότερα, επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αναπτύσσοντας ένα οικολογικά υπεύθυνο εταιρικό προφίλ δύνανται να πιστοποιούνται βάσει των παγκοσμίων προτύπων ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 50001.

Τα ανωτέρω αφορούν διεθνώς συμφωνημένες οδηγίες και απαιτήσεις, για λύσεις

  • στην ενεργειακή απόδοση
  • τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • την επίτευξη των εθνικών και διεθνών ενεργειακών στόχων.

Φέτος, στην 49η επέτειο καθιέρωσης της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος γινόμαστε όλοι μέρος της αλλαγής. Δείχνουμε έμπρακτα στο περιβάλλον την αγάπη και ευγνωμοσύνη μας. Φροντίζουμε ώστε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο καλύτερο από αυτόν που βρήκαμε!

Προωθούμε τη θετική δράση για τον πλανήτη μας!

Μαίρη Γιαννακούρη, BQC Administration Dept. Manager