World Accreditation Day BQC

Sustainability is a way of life!

Η 9η Ιουνίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης (World Accreditation Day), με πρωτοβουλία του Διεθνούς Φόρουμ Διαπίστευσης (IAF) και της Διεθνούς Συνεργασίας για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων (ILAC) από κοινού, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τη σημασία της διαπίστευσης. Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Διαπίστευσης για το 2021 επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα.

Με αφορμή αυτή την ημέρα, ο κ. Σπυρίδων Ποδάρας, Διευθύνοντας Σύμβουλος του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης, μιλά στην BQC για την αναγκαιότητα και το ρόλο της Διαπίστευσης στην επίτευξη των στόχων των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

«Τον Σεπτέμβριο του 2015, 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών έλαβαν μια ιστορική απόφαση με την οποία δεσμεύτηκαν για την ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Συμπεριλαμβάνει 17 γενικούς στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και 169 επιμέρους. Όλες οι χώρες, αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες, έχουν από κοινού την ευθύνη για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίοι συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας διαδικασίας σύγκλισης, τόσο μεταξύ των κρατών μελών και στο εσωτερικό κάθε κοινωνίας όσο και με τον υπόλοιπο κόσμο.

Η αύξηση του πληθυσμού, του προσδόκιμου ζωής, η αύξηση του διεθνούς εμπορίου και των ταξιδιών, καθώς και οι καινοτομίες στη σύγχρονη ιατρική, δημιουργούν μια αυξανόμενη ανάγκη για διαπίστευση και διαπιστευμένες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο των Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης ILAC και IAF, η διαπίστευση δημιουργεί ανταγωνιστικές εγχώριες αγορές και διευκολύνει το εμπόριο μέσω της άρσης των τεχνικών εμποδίων, τόσο για τους εισαγωγείς όσο και για τους εξαγωγείς. Αυτό συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και στη βελτίωση της υγείας και της κοινωνικής και οικονομικής ευμάρειας.

  • ΤΡΟΦΙΜΑ

Οι υπηρεσίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπως δοκιμές τροφίμων, έλεγχοι εστιατορίων και επιθεωρήσεις παραγωγής τροφίμων, διασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα είναι κατάλληλα και ασφαλή για κατανάλωση. Αυτές οι υπηρεσίες συμβάλλουν στην επίτευξη βιώσιμης γεωργίας και παραγωγής τροφίμων, η οποία με τη σειρά της συμβάλλει στην εξάλειψη της πείνας και στην εξασφάλιση επαρκούς σίτισης και καθαρού νερού για όλους τους ανθρώπους.

Η χρήση διαπιστευμένων υπηρεσιών αξιολόγησης συμμόρφωσης βοηθά στην αποτροπή της εισόδου στην αγορά μη ασφαλών, ανθυγιεινών ή επιβλαβών για το περιβάλλον προϊόντων. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για αποτελεσματικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες διαπιστευμένων ιατρικών εργαστηρίων και πιστοποιημένων ιδρυμάτων υγείας. Επιπλέον, η πιστοποίηση διασφαλίζει αξιόπιστες αλυσίδες εφοδιασμού φαρμάκων και ιατρικών συσκευών.

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η εκπαίδευση είναι ουσιαστικό συστατικό της διατήρησης της τεχνικής ικανότητας των ανθρώπινων πόρων. Με τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, της υγείας, της γνώσης και της ανθεκτικότητας, οι άνθρωποι μπορούν να είναι πιο παραγωγικοί, ευέλικτοι και καινοτόμοι. Η πιστοποίηση προσώπων, ο έλεγχος των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και η πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης εκπαιδευτικών οργανισμών αποτελούν παραδείγματα διαπιστευμένων υπηρεσιών αξιολόγησης συμμόρφωσης που συμβάλλουν στη βελτίωση της παροχής και της ποιότητας της εκπαίδευσης.

  • ΙΣΟΤΗΤΑ

Η ισότητα των φύλων είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Χρησιμοποιώντας πρότυπα με ευαισθησία στο φύλο που ευνοούν την τεχνική επάρκεια, η αξιολόγηση συμμόρφωσης έχει θετικό αντίκτυπο στην ισότητα των φύλων και στην οικονομική χειραφέτηση των γυναικών. Με την προώθηση ίσων ευκαιριών, οι γυναίκες και οι άνδρες μπορούν να συνεισφέρουν με ίσους όρους οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά στη λήψη αποφάσεων και στην ηγεσία.

Οι διαπιστευμένες  υπηρεσίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης καλύπτουν ένα πλήθος υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων του κύκλου ζωής των προϊόντων που βασίζονται σε αντικειμενικά και διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια, ελέγχους και πιστοποιήσεις του σχεδιασμού και της λειτουργίας τεχνολογιών και υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον, καθώς και  την επιθεώρηση των συστημάτων διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας.

  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η επίλυση του ενεργειακού ζητήματος είναι ενδεχομένως η πιο δύσκολη πρόκληση για την ανθρωπότητα, μαζί με την κλιματική αλλαγή, όπου η διαπίστευση κάνει τη διαφορά. Διαπιστευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης συμμόρφωσης, όπως η πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας, ο έλεγχος ενεργειακών μονάδων και οι υπηρεσίες επικύρωσης και επαλήθευσης των αερίων του θερμοκηπίου, στηρίζουν αποτελεσματικές πολιτικές και προγράμματα με τα οποία οι χώρες μπορούν να εφαρμόσουν την ενεργειακή μετάβαση που απαιτείται για την επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 7. Η διαπίστευση προάγει την περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς ενισχύοντας τις υποδομές, τη βιομηχανία και την καινοτομία.

Οι υπηρεσίες αξιολόγησης συμμόρφωσης υιοθετούν συνεχώς νέες τεχνολογίες και υποστηρίζουν την οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη, αναπτύσσουν την εμπορική ικανότητα των βιομηχανιών και διασφαλίζουν ότι όλες οι χώρες μπορούν να επωφεληθούν από το διεθνές εμπόριο και την τεχνολογική πρόοδο.

Η διαθεσιμότητα των διαπιστευμένων υπηρεσιών υποστηρίζει το δομικό μετασχηματισμό και την οικονομική ανάπτυξη αυξάνοντας την ικανότητα της τοπικής βιομηχανίας να προσθέτει αξία, να διαφοροποιεί τις οικονομίες και να προάγει τις εξαγωγές, καθώς και να δημιουργεί ανάπτυξη θέσεων εργασίας και ανάπτυξη σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τη βιομηχανία.

  • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Αυτό παρέχει περισσότερες ευκαιρίες σε γυναίκες και άνδρες, καθώς και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, δημιουργώντας ισχυρές υποδομές, προωθώντας τη βιώσιμη βιομηχανοποίηση και την καινοτομία. Οι διαπιστευμένες υπηρεσίες - όπως ο έλεγχος των δρόμων, η πιστοποίηση ανελκυστήρων και οι εργαστηριακές δοκιμές εδάφους και νερού - χρησιμοποιούνται από πολλές χώρες για την επιδίωξη αποτελεσματικής ανάπτυξης πόλεων και μητροπολιτικών περιοχών που θεωρούνται ισχυροί πόλοι οικονομικής ανάπτυξης.

H διαπίστευση και οι διαπιστευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης στις δοκιμές, στις διακριβώσεις, στις υπηρεσίες υγείας, στις βιοτράπεζες, στην παραγωγή υλικών αναφοράς στις υπηρεσίες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, στην πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης, περιβαλλοντικής διαχείρισης, διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, πρόληψης διαφθοράς, διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, στον έλεγχο  και στην πιστοποίηση προϊόντων δημιουργούν ένα πλαίσιο διαφάνειας και προάγουν την κυκλοφορία δεδομένων, ιδεών, την ανάπτυξη στέρεων συστημάτων και διεργασιών διοίκησης και παραγωγής, που βοηθούν επίσης τις αστικές περιοχές να επιδιώξουν και επιτύχουν την προσαρμογή τους προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας, υιοθετώντας την εφαρμογή των δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης που περιγράφουν τα πρότυπα ISO για τις βιώσιμες, έξυπνες και ανθεκτικές πόλεις.».

 

Μαρία Πορτοκαλάκη
BQC Sales & Marketing Dept. Manager