Επικοινωνία:+30 211 2213726  

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021 11:58

Τι νέο υπάρχει στο Haccp;

HACCP: Η Νέα έκδοση των βασικών Αρχών

H BQC είναι ο πρώτος Διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης στην Ελλάδα, που σας παρουσιάζει την νέα έκδοση (2020) της επιτροπής Codex Alimentarius για τις βασικές Αρχές HACCP.

Ο Codex Alimentarius παρέχει μια συλλογή διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, κωδίκων πρακτικής, κατευθυντήριων γραμμών και άλλων συστάσεων σχετικά με τα τρόφιμα, την παραγωγή τροφίμων και την ασφάλεια των τροφίμων.

Ιδρύθηκε στις αρχές Νοεμβρίου του 1961 από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), και υποστηρίχθηκε και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) τον Ιούνιο 1962. Πραγματοποίησε την πρώτη του σύνοδο στην Ρώμη τον Οκτώβριο του 1963.

Οι κύριοι στόχοι της Επιτροπής είναι η προστασία της υγείας των καταναλωτών και η διασφάλιση δίκαιων πρακτικών στο διεθνές εμπόριο τροφίμων. Αναγνωρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ως διεθνές σημείο αναφοράς για την επίλυση διαφορών σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών. Ο Codex Alimentarius καλύπτει όλα τα τρόφιμα, είτε αυτά έχουν υποστεί επεξεργασία, είτε είναι ακατέργαστα.

Κάθε άνθρωπος επιθυμεί και προσμένει όλα όσα καταναλώνει να είναι ασφαλή για την υγεία του. Μια  τροφική δηλητηρίαση μπορεί να προκαλέσει αρνητικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία μακροπρόθεσμα ή ακόμα και να αποβεί θανατηφόρα. Επιπλέον, τέτοια περιστατικά μπορούν να βλάψουν το εμπόριο, αλλά και τον τουρισμό καθώς και την εμπιστοσύνη του καταναλωτή.

Την ίδια στιγμή που το διεθνές εμπόριο τροφίμων και οι ταξιδιώτες αυξάνονται, ενισχύοντας κοινωνικά και οικονομικά την εκάστοτε χώρα, αυξάνεται και ο κίνδυνος διασποράς ασθενειών, μιας και οι διατροφικές συνήθειες έχουν αλλάξει, ενώ σε πολλές χώρες αναπτύσσονται κάθε τόσο νέες τεχνικές παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής τροφίμων.

Συμπερασματικά, η εφαρμογή βασικών κανόνων υγιεινής είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου, οικονομικών επιπτώσεων, αλλά και ζητημάτων αλλοίωσης των τροφίμων.

Λαμβάνοντας υπόψιν το στάδιο της τροφικής αλυσίδας, τη φύση κάθε προϊόντος, τους τροφικούς κινδύνους,  και εάν  μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς την ασφάλεια ή/και την καταλληλόλητα των τροφίμων, οι αρχές γύρω από το HACCP συμβάλλουν στην ανάπτυξη των εκάστοτε πρακτικών υγιεινής, και τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα ελέγχου για την  ασφάλεια των τροφίμων, παράλληλα με την συμμόρφωση sτις απαιτήσεις των τοπικών αρχών. Αν όλες οι επιχειρήσεις συμμορφωθούν στις παραπάνω αρχές, τότε θα προληφθούν περιστατικά, όπως τα προαναφερόμενα.

Είναι βασική υποχρέωση των επιχειρήσεων τροφίμων να παράγουν ασφαλή τρόφιμα, κάτι το οποίο μπορεί για κάποιους από αυτούς να σημαίνει ότι χρειάζεται να τηρούν πολύ

Αυτά τα σημεία είναι τα εξής: 

 • Τηρείτε την καθαριότητα
 • Χωρίστε τα ωμά και τα μαγειρεμένα τρόφιμα
 • Μαγειρέψτε καλά
 • Διατηρήστε τα τρόφιμα σε ασφαλείς θερμοκρασίες
 • Χρησιμοποιήστε ασφαλές νερό και πρώτες ύλες.

Οι υπεύθυνοι τροφίμων (Food Business Operators - FBOs) πρέπει να είναι πάντα ενήμεροι των συνεπειών  των κινδύνων για την υγεία των καταναλωτών, ακολουθώντας πιστά τις ορθές πρακτικές υγιεινής (GHPs) και ελέγχοντας τους κατάλληλα.

Συνοπτικά και κλείνοντας λοιπόν, η νέα αυτή έκδοση της που θα επηρεάσει σύντομα και πολλά πρότυπα για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων,  περιλαμβάνει τις εξής βασικές αλλαγές:

 • Δεν περιλαμβάνεται πλέον μετά από πολλά χρόνια, το δέντρο απόφασης για τον καθορισμό των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (CCPs), εξαιτίας της πολυπλοκότητας του, ως βασική μεθοδολογία. Για να αναγνωριστεί ένα Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: α) Αν το μέτρο ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτό το στάδιο της διεργασίας, β) Προσδιορισμός εάν ένα μέτρο ελέγχου σε ένα στάδιο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα μέτρο ελέγχου σε άλλο στάδιο που ελέγχει τον ίδιο κίνδυνο Σε αυτή την περίπτωση και τα 2 στάδια θα πρέπει να θεωρηθούν ώς Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου.
 • Εμφανίζεται νέος ορισμός για τα μέτρα, τα οποία ονομάζονται «Καλές Πρακτικές Υγιεινής (GHPs)», παρόμοια με τα «Λειτουργικά Προαπαιτούμενα Προγράμματα (OPRPs)» του ISO 22000. Ουσιαστικά, τα GHPs θα μπορούσαν από μόνα τους (χρησιμοποιώντας και εξωτερικούς πόρους) να ελέγχουν κινδύνους για την ασφάλεια τροφίμων π.χ. έλεγχος της ποιότητας του νερού, έλεγχος των πρακτικών που ακολουθούνται από τους χειριστές τροφίμων κλπ. Το σύστημα HACCP πλέον δεν παρουσιάζεται ως παράρτημα, αλλά ως ξεχωριστό κεφάλαιο με τα δικά του προαπαιτούμενα προγράμματα.
 • Τέλος, πραγματοποιήθηκαν νέες αλλαγές, που απλοποιούν ορισμούς για το HACCP, ενισχύουν τα προαπαιτούμενα προγράμματα, ειδικά για τα αλλεργιογόνα, ενώ η έννοια της επαλήθευσης σχετίζεται πλέον με μέτρα ελέγχου.

Μαρία Πορτοκαλάκη, BQC Sales & Marketing Dept. Manager 

Πηγή: Codex Alimentarius - Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.
Δημοσιεύθηκε στο Blog
Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021 00:21

Εξαγωγές τροφίμων στις Η.Π.Α.

Εξαγωγές τροφίμων στις Η.Π.Α.-Τι αλλάζει για τους Έλληνες εξαγωγείς;

Σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις του Αμερικανικού νομοθετικού πλαισίου για την ασφάλεια τροφίμων, FSMA (FDA – Food Safety Modernization Act), η πρόληψη των κινδύνων στα τρόφιμα πλέον προωθείται σαν αρχή εγκαταλείποντας το παλαιό καθεστώς που βασίζονταν αρκετά στην αντιμετώπιση τους όταν αυτοί εμφανίζονταν.

Το νέο αυτό νομοθετικό πλαίσιο, υποστηρίζεται από 7 κανόνες - προγράμματα (Rules), που κατά βάση μεταφέρουν την βασική ευθύνη ελέγχου στον εισαγωγέα στις Η.Π.Α.  Συγκεκριμένα, και κυρίως μέσα από το πρόγραμμα Foreign Supplier Verification Program (FSVP), ο εισαγωγέας θα πρέπει να αναπτύξει ένα πλάνο επαλήθευσης των προμηθευτών του (εξαγωγείς σε όλο τον κόσμο), ώστε να διασφαλίσει ότι τα τρόφιμα που εισάγονται στις Η.Π.Α έχουν παραχθεί με τρόπο που ικανοποιεί τα επίπεδα ασφάλειας τροφίμων και της σχετικής νομοθεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Με βάση τα άνωθεν, ο Έλληνας για παράδειγμα εξαγωγέας, ακόμα και αν είναι ήδη εγγεγραμμένος στο μητρώο εξαγωγέων και τις σχετικές λίστες του FDA, θα πρέπει να ελεγχθεί/επιθεωρηθεί από τον πελάτη του στην Αμερική (Εισαγωγέα) σε τακτική βάση. Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι ο Έλληνας Εξαγωγέας θα πρέπει να προσαρμόσει την Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνων για την ασφάλεια τροφίμων που διαθέτει στα πρότυπα της Αμερικανικής νομοθεσίας, κάτι το οποίο προϋποθέτει και καλή γνώση των απαιτήσεων. Αποτυχία ουσιαστικού ελέγχου του Έλληνα εξαγωγέα από τον Αμερικάνο Εισαγωγέα μπορεί να σημαίνει και φυλάκιση στελεχών του Εισαγωγέα στις Η.Π.Α. Το ανωτέρω δημιουργεί την ανάγκη για πραγματική εκπαίδευση στελεχών τόσο του εισαγωγέα όσο και του εξαγωγέα στην ανάπτυξη, υλοποίηση και έλεγχο συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων που να καλύπτουν τις απαιτήσεις του FDA. Οι επίσημες αυτές εκπαιδεύσεις γίνονται κάτω από την ομπρέλα αναγνωρισμένων φορέων από το FDA (π.χ. FSPCA) που εκδίδουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εκπαίδευσης για Preventive Controls Qualified Individuals (PCQI). Εισηγητές αυτών των εκπαιδεύσεων είναι καταρτισμένοι άνθρωποι που έχουν εκπαιδευθεί ως PCQI Lead Instructors.

Οι έλεγχοι των εγκαταστάσεων σε όλο τον κόσμο από τους Εισαγωγείς στις Η.Π.Α μπορούν να γίνουν με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους:

α) Επιθεώρηση από στελέχη του Εισαγωγέα

β) Επιθεώρηση από κάποιον PCQI για λογαριασμό του Εισαγωγέα

γ) Αποδοχή πιστοποιητικού από Φορέα Πιστοποίησης, Διαπιστευμένο από αναγνωρισμένο Φορέα Διαπίστευσης υπο το πρόγραμμα «Accreditation of Third-Party Certification Bodies to Conduct Food Safety Audits and to Issue Certifications».

Για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου έχουν τεθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, που είναι διαφορετικά ανάλογα το μέγεθος του Οργανισμού που εξάγει, όπως και οι απαιτήσεις.

Το νέο αυτό νομοθετικό πλαίσιο, δεν περιλαμβάνει το κρέας, τα πουλερικά και ορισμένες κατηγορίες προϊόντων αυγού καθώς αυτά τα προϊόντα καλύπτονται από το USDA (U.S. Department of Agriculture) και όχι από το FDA.

Η BQC , πρωτοπόρος Ελληνικός φορέας πιστοποίησης και εκπαίδευσης με παρουσία στην Ελλάδα και σε 15 χώρες στο εξωτερικό, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον χώρο των  εξαγωγών τροφίμων, ειδικά σε χώρες της Μ. Ανατολής και των Η.Π.Α. Αποτελεί τον πρώτο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα με την τεχνογνωσία και τους πόρους να καθοδηγήσει στην πιστοποίηση σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς του FSMA (Food Safety Modernization Act) των Η.Π.Α. κάθε εξαγωγική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τροφίμων. Η παγκόσμια παρουσία των στελεχών της BQC στη διεθνή αγορά και σε διεθνείς επιτροπές ανάπτυξης προτύπων συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, καθιστούν την BQC τον κατάλληλο συνεργάτη κάθε επιχείρησης που δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στις Η.Π.Α. και που χρειάζεται να εφαρμόσει τον FSMA.

Δημοσιεύθηκε στο Blog
Δευτέρα, 07 Ιουνίου 2021 11:17

Ημέρα Ασφάλειας των Τροφίμων

Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί κοινή ευθύνη μεταξύ κυβερνήσεων, παραγωγών και καταναλωτών. Πρόκειται για μια αλυσίδα, όπου καθένας τους διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων, από το αγρόκτημα έως και το τραπέζι.

Μέσω της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια των Τροφίμων, ο ΠΟΥ εργάζεται για να ενσωματώσει την ασφάλεια τους στη δημόσια ατζέντα και να μειώσει το βάρος των μεταδοτικών ασθενειών παγκοσμίως. Η ασφάλεια των τροφίμων είναι υπόθεση όλων.

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών διακήρυξε το 2018 ότι η 7η Ιουνίου θα υιοθετηθεί ως η "Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια των  Τροφίμων", κάτι που προέκυψε ύστερα από πρωτοβουλία της Επιτροπής του Codex Alimentarius και την υποστήριξη των Παγκόσμιων Οργανισμών Τροφίμων, Γεωργίας και Υγείας, FAO–WHO.

Το 2019 γιορτάστηκε για πρώτη φορά έχοντας ως κεντρικό μήνυμα το "Food Safety, Everyone’s Business – H Ασφάλεια των Τροφίμων μας αφορά όλους", ενώ για φέτος, το μότο είναι: "Safe food now for a healthy tomorrow – Ασφαλή τρόφιμα τώρα για ένα υγιές αύριο", επισημαίνοντας πως η παραγωγή και η κατανάλωση ασφαλών τροφίμων έχουν άμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη για τους ανθρώπους, τον πλανήτη και την οικονομία.

Στόχος του φετινού εορτασμού είναι η μέρα αυτή να εμπνεύσει δράσεις για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διαχείριση των τροφικών κινδύνων, συμβάλλοντας στην επισιτιστική ασφάλεια, την ανθρώπινη υγεία, την οικονομική ευημερία, τη γεωργία, την πρόσβαση στην αγορά, τον τουρισμό και φυσικά, τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Calls to Action:

 • Ensure it’s safe - Οι κυβερνήσεις πρέπει να εξασφαλίζουν ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα για όλους.
 • Grow it safe - Οι γεωργοί και οι παραγωγοί τροφίμων επιβάλλεται να υιοθετούν καλές πρακτικές.
 • Keep it safe - Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων απαιτείται να διασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή.
 • Know what’s safe - Οι καταναλωτές οφείλουν να ενημερώνονται για τα ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα.
 • Team up for food safety - Ας συνεργαστούμε για ασφαλή τρόφιμα και καλή υγεία!

Το ISO 22000 απευθύνεται σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς - ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα, που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ένας οργανισμός ο οποίος έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 22000 τεκμηριώνει ότι συμμορφώνεται με τη σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία, ενώ παράλληλα μπορεί να αποφύγει τυχόν εσφαλμένες πρακτικές, να μειώσει τις αστοχίες του αλλά και να αντιμετωπίσει ανά πάσα στιγμή τυχόν διατροφικές κρίσεις. Τέλος, μέσα από την εφαρμογή του προτύπου επιτυγχάνεται συνεχής βελτίωση της ασφάλειας-ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας των καταναλωτών για τα προϊόντα του οργανισμού και ο οργανισμός αποκτά ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

#WorldFoodSafetyDay #WFSD

Μαρία Πορτοκαλάκη, BQC Sales & Marketing Dept. Manager

Δημοσιεύθηκε στο Blog