Επικοινωνία:+30 211 2213726  

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021 23:33

Ψηφιακή Προστασία και ISO

Γράφτηκε από

Ο ρόλος του ISO/IEC 27001 στην προστασία των δεδομένων & την ασφάλεια των πληροφοριών σήμερα

Το συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικά περιβάλλον εισάγει νέες ανάγκες και παράλληλους κινδύνους, επιτάσσοντας την υιοθέτηση ενός πλαισίου ασφάλειας που θα καλύπτει την επίκαιρη περιοχή της κυβερνοασφάλειας. Αυτή περικλείει τις διασφαλίσεις και τα μέτρα που κρίνονται απαραίτητα…