Πιστοποίηση CE
CE  - Ασφάλεια Προϊόντων 

Η υποχρέωση για την επικόλληση του σήματος CE στο προϊόν επαφίεται στον οποιονδήποτε εισάγει το προϊόν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (π.χ. κατασκευαστής προϊόντος εντός ή εκτός της ΕΚ, ο εισαγωγέας ενός προϊόντος κατασκευασμένο εκτός ΕΚ κ.λπ)

Η πιστοποίηση ενός προϊόντος με CE μπορεί να γίνει (ανάλογα το προϊόν) μετά το πέρας κάποιων δοκιμών και αναλύσεων, ή με αυτοδήλωση του κατασκευαστή ή με έλεγχο από κάποιον κοινοποιημένο φορέα. 

Διαδικασία Πιστοποίησης / Απαραίτητα Έγγραφα

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί με βάση το Πρότυπο CE έρχεται σε επαφή με τη BQC και αφού ενημερωθεί από κάποιον υπεύθυνο, συμπληρώνει και αποστέλλει την αίτηση Πιστοποίησης.

Γιατί να επιλέξετε τη BQC

Η BQC έχει συνάψει συνεργασία με φορείς και εργαστήρια του εξωτερικού, ώστε να παρέχει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση καθώς και να διενεργεί διαφόρων ειδών δοκιμές που απαιτούνται σε πολλές κατηγορίες προϊόντων όπως ιατρικές συσκευές, μηχανήματα, δομικά υλικά κ.α.