Πιστοποίηση CE Προϊόντων Δομικών Κατασκευών

Σήμανση CE Προϊόντων Δομικών Κατασκευών

Σε ποιους απευθύνεται
 • Κατασκευαστές
 • Αντιπροσώπους
 • Εισαγωγείς
 • Διανομείς προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών

Τι είναι το CE

Η πιστοποίηση CE όπως ονομάζεται από το 1993 (σύμφωνα με την οδηγία 93/68/EEC)(DECISION No 768/2008/EC), προηγουμένως ονομαζόταν EC πιστοποίηση, είναι μια υποχρεωτική πιστοποίηση για τα προϊόντα που τίθενται σε κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη (European Economic Area - EEA).

Με την επικόλληση του σήματος CE πάνω σε ένα προϊόν ο κατασκευαστής δηλώνει πως το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των εφαρμόσιμων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ).

Το ίδιο ισχύει και για προϊόντα που παρασκευάζονται εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αλλά κυκλοφορούν στην αγορά της.

Παράλληλα, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών καθορίζονται σε εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με τις βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών.

Όταν κάποιο προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο ή ανταποκρίνεται προς ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση που έχει εκδοθεί για αυτό, ο κατασκευαστής καταρτίζει δήλωση απόδοσης όταν το εν λόγω προϊόν διατίθεται στην αγορά.

Θέτοντας τη σήμανση CE ή αναθέτοντας την τοποθέτησή της, οι κατασκευαστές υποδηλώνουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών προς τη δηλωθείσα απόδοση, καθώς και για τη συμμόρφωση προς όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και της υπόλοιπης σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που προβλέπει την τοποθέτησή της.

Ο Κανονισμός ΕΕ 305/2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών εγκρίθηκε την 9η Μαρτίου του 2011 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέθηκε σε πλήρη ισχύ την 1η Ιουλίου του 2013.

Ως «προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών» έχει ορισθεί κάθε προϊόν ή συνδυασμός προϊόντων που παράγεται και διατίθεται στην αγορά για μόνιμη ενσωμάτωση σε δομικές κατασκευές ή μέρη αυτών και του οποίου η απόδοση επηρεάζει την απόδοση των δομικών κατασκευών σε σχέση με τις βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών.

Οι απαιτήσεις των δομικών κατασκευών εξειδικεύονται σε:

 • Μηχανική αντοχή και ευστάθεια
 • Πυρασφάλεια
 • Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον
 • Ασφάλεια και προσβασιμότητα χρήσης
 • Προστασία κατά του θορύβου
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και διατήρηση της θερμότητας
 • Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων.

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί με βάση το σήμα CE έρχεται σε επαφή με την BQC, και αφού ενημερωθεί από κάποιον υπεύθυνο, συμπληρώνει και αποστέλλει την αίτηση πιστοποίησης με email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή με fax στο 2112213726

Η BQC είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και τα Πιστοποιητικά που εκδίδει είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Η BQC συνεργάζεται με πιστοποιημένους επιθεωρητές και εμπειρογνώμονες διασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε οποιοδήποτε αντικείμενο.

Οι επιθεωρητές της BQC αντιμετωπίζουν κάθε πελάτη σαν επιχειρηματικό συνεργάτη ώστε να επιτυγχάνονται επιθεωρήσεις με μεγάλη εξειδίκευση, αναλυτικά αποτελέσματα και Υψηλή προστιθέμενη Αξία για κάθε επιχείρηση.

 
 
Στα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών συγκαταλέγονται
 • προκατασκευασμένα προϊόντα από σύνηθες/ελαφρύ/κυψελωτό σκληρυμένο σε κλίβανο σκυρόδεμα.
 • πόρτες, παράθυρα, παραθυρόφυλλα, αυλόπορτες και σχετικά οικοδομικά υλικά.
 • μεμβράνες, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοζόμενων σε υγρά και των συστημάτων (για τον έλεγχο των υδάτων ή/και των υδρατμών).
 • προϊόντα θερμικής μόνωσης.
 • σύνθετα μονωτικά κιτ/συστήματα.
 • εφέδρανα.
 • περόνες δομικών αρμών.
 • καπνοδόχοι, καπναγωγοί και ειδικά προϊόντα.
 • γύψινα είδη.
 • γεωυφάσματα, γεωμεμβράνες και συναφή προϊόντα.
 • τοιχοπετάσματα/εξωτερική επένδυση τοίχου/επένδυση εξωτερικών τοίχων.
 • σταθερός εξοπλισμός πυρόσβεσης (συναγερμός πυρκαγιάς/πυρανίχνευση, σταθερή πυρόσβεση, έλεγχος φωτιάς και καπνού και προϊόν καταστολής εκρήξεων).
 • είδη υγιεινής.
 • εξοπλισμός οδών: εξοπλισμός για οδούς.
 • προϊόντα/στοιχεία δομικής ξυλείας και βοηθητικά προϊόντα.
 • πλάκες και στοιχεία με βάση το ξύλο.
 • τσιμέντο, δομικοί υδράσβεστοι και αλλά υδραυλικά κολλητικά υλικά.
 • χάλυβας ενίσχυσης και προέντασης για σκυρόδεμα (και βοηθητικά υλικά), εξαρτήματα και υλικά τάνυσης.
 • τοιχοποιία και συναφή προϊόντα.
 • μονάδες τοιχοποιίας, κονιάματα, βοηθητικά υλικά.
 • προϊόντα για κατασκευές στον τομέα των λυμάτων.
 • επενδύσεις δαπέδων.
 • δομικά μεταλλικά προϊόντα και βοηθητικά υλικά.
 • τελειώματα εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων και οροφών. συστήματα εσωτερικών διαχωριστικών τοίχων.
 • επικαλύψεις στεγών, φεγγίτες, παράθυρα στεγών και παρελκόμενα.
 • συστήματα στεγών.
 • προϊόντα οδοποιίας.
 • αδρανή.
 • κόλλες δομικών κατασκευών.
 • προϊόντα σχετιζόμενα με το σκυρόδεμα, τα κονιάματα και τα ενέματα.
 • συσκευές θέρμανσης χώρων.
 • σωλήνες, δεξαμενές και διάφορα βοηθητικά εξαρτήματα που δεν έρχονται σε επαφή με νερό που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
 • προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών που έρχονται σε επαφή με νερό που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
 • προϊόντα από επίπεδη ύαλο, ύαλο μορφοποιημένης διατομής και υαλόλιθους.
 • καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, ελέγχου και επικοινωνίας.
 • στεγνωτικά υλικά δομικών αρμών.
 • μέσα στερέωσης.
 • δομικά συστήματα, μονάδες, προκατασκευασμένα στοιχεία.
 • προϊόντα πυροφραγμού, πυροσφράγισης και πυροπροστασίας.
 • προϊόντα επιβράδυνσης καύσης.

Προτεινόμενοι Συνδυασμοί ISO
ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Πιστοποίηση

ISO 9001:2015

Σύστημα

Διαχείρισης Ποιότητας

Το ISO 9001 είναι από τα πλέον διαδεδομένα Διεθνή πρότυπα ποιότητας.

Περισσότερα για τo ISO 14001

Πιστοποίηση

ISO 14001:2015

Σύστημα

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το ISO 14001 είναι το πιο ευρέως αναγνωρισμένο πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Περισσότερα για το ISO 45001

Πιστοποίηση

ISO 45001:18

Σύστημα Διαχείρισης

της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Το ISO 45001:2018 είναι το νέο διεθνές πρότυπο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!