Υπηρεσίες ελέγχου συμμόρφωσης Covid 19 τουριστικά
Υπηρεσίες ελέγχου συμμόρφωσης σύμφωνα με Υγειονομικά Πρωτόκολλα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Στις 22/05/2020 το Υπουργείου Τουρισμού εξέδωσε τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα για όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα οποία θα πρέπει να λειτουργούν όλα τα τουριστικά καταλύματα για την πρόληψη εμφάνισης αλλά και αντιμετώπιση ύποπτων και πιθανών κρουσμάτων Covid-19

Τα Πρωτόκολλα αυτά καθορίζουν τις προδιαγραφές για την επαναλειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων και συγκεκριμένα περιγράφουν αναλυτικά και με μεγάλη σαφήνεια μεταξύ άλλων τις βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών, τα οργανωτικά μέτρα, τα μέτρα ατομικής υγιεινής και χρήσης μέσων ατομικής προστασίας, τα περιβαλλοντικά μέτρα και τα ειδικά μέτρα πρόληψης της διασποράς του Covid-19 και παρακολούθησης της υγείας των εργαζομένων και πελατών σχετικά με αυτόν. Επίσης, ορίζουν με σαφήνεια τι πρέπει να κάνει η επιχείρηση για την αντιμετώπιση ύποπτου αλλά και πιθανού κρούσματος στις εγκαταστάσεις της.

Σε ποιους απευθύνεται

Η BQC είναι σε θέση να προσφέρει ανεξάρτητες, αμερόληπτες και αντικειμενικές Υπηρεσίες ελέγχου συμμόρφωσης σύμφωνα με τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα Τουριστικών Επιχειρήσεων, οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα στα καταλύματα να αξιολογήσουν το επίπεδο παροχής ασφάλειας για την πρόληψη εμφάνισης αλλά και αντιμετώπιση ύποπτων και πιθανών κρουσμάτων.

Διαδικασία Πιστοποίησης / Απαραίτητα Έγγραφα

Το τουριστικό κατάλυμα που ενδιαφέρεται να ελεγχθεί σύμφωνα με την τήρηση των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων μπορεί να συμπληρώσει την αίτηση Πιστοποίησηςή την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ο κατάλληλος εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί του.

Γιατί να επιλέξετε τη BQC

Η BQC είναι Διαπιστευμένος Φορέας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) για τη διενέργεια επιθεωρήσεων Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων και εγγεγραμμένος φορέας ελέγχου στο Μητρώο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ). Έχει αναπτύξει ένα πολύ μεγάλο πελατολόγιο στον τουριστικό κλάδο και έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στους ελέγχους συμμόρφωσης τήρησης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σε όλων των ειδών της επιχειρήσεις. Με το ευρύτατο δίκτυο συνεργατών που έχει αναπτύξει σε όλη την Ελλάδα μπορεί να εξυπηρετήσει όλη την επικράτεια με ταχύτητα, αξιοπιστία και επαγγελματισμό.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!