+30 211 2213726

Ο Φορέας Εκπαίδευσης BQC, διαθέτοντας υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία στα Συστήματα Διαχείρισης και σε ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων, είναι σε θέση να ικανοποιήσει κάθε ανάγκη εκπαίδευσης μίας σύγχρονης επιχείρησης. Έχει πραγματοποιήσει με μεγάλη επιτυχία, από την έναρξη λειτουργίας του μέχρι σήμερα, σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει αποτελέσει συνεργάτη εκπαίδευσης σε διεθνείς οργανισμούς (πχ. United Nations Industrial Development Organization - UNIDO ) και μεγάλες επιχειρήσεις.

Όλοι οι εισηγητές των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της BQC είναι καταξιωμένοι Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης, μέλη Τεχνικών Επιτροπών ISO κα., µε μεγάλη γνώση και εμπειρία στο εκάστοτε πεδίο εκπαίδευσης. 

H BQC πραγματοποιεί ανοιχτά εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα σε όλο τον κόσμο, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC είναι πιστοποιημένα από Διεθνείς Φορείς Πιστοποίησης (πχ. Staregister, PECB), προσθέτοντας αξιοπιστία, κύρος και διεθνή εγκυρότητα/αναγνωρισιμότητα στα πιστοποιητικά που εκδίδει.

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ μέσω υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24 %.

Αποθηκεύστε το πρόγραμμα του Εξαμήνου

Εκπαιδευτικά Προγράμματα