Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλής χειρισμός περονοφόρων οχημάτων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλής χειρισμός περονοφόρων οχημάτων

Σε ποιους απευθύνεται
 • Στο σύνολο των Βιομηχανιών και επιχειρήσεων που διαθέτουν περονοφόρα οχήματα
 • Εργαζόμενους σε βιομηχανικό περιβάλλον
 • Χειριστές – βοηθούς χειριστών και συντηρητές μηχανημάτων
 • Τεχνικούς ασφαλείας & εργοδηγούς στις βιομηχανίες

Πληροφορίες

Τα περονοφόρα οχήματα αποτελούν, κατά κοινή ομολογία, τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα ανυψωτικά μηχανήματα και επιπλέον πολύτιμα εργαλεία που βρίσκουν εφαρμογή και χρήση σε ένα μεγάλο πλήθος παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως στη βιομηχανία, στις κάθε είδους κατασκευές, στις λιμενικές εγκαταστάσεις, στις μεταφορές, κλπ

Τα ατυχήματα με περονοφόρα είναι πολύ συνηθισμένα και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη συχνή η συμμετοχή των χειριστών (& βοηθών) κλαρκ σε εκπαιδευτικά προγράμματα που αναφέρουν καλές πρακτικές και οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό των περονοφόρων.

«Όσες περισσότερες οι ώρες εκπαίδευσης, τόσο λιγότερα & σοβαρότερα τα σχετιζόμενα εργατικά ατυχήματα από τη χρήση περονοφόρων»

Διάρκεια Προγράμματος: 1 ημέρα

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων σε θέματα που σχετίζονται με τους κινδύνους που υπάρχουν κατά τη χρήση περονοφόρων οχημάτων.

Η εκπαίδευση αυτή συμβάλει στη μείωση (ποιοτική & ποσοτική) των εργατικών ατυχημάτων που συντελούνται στη βιομηχανία, καθώς :

 • εξασφαλίζει γνώση και αυτοπεποίθηση στον εργαζόμενο-χειριστή
 • ικανοποιεί τις απαιτήσεις των τεχνικών ασφαλείας και εργοδηγών και
 • αποδεικνύει έμπρακτα την προσπάθεια του εργοδότη για τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και το συνεχές ενδιαφέρον για την ασφαλή εργασία του τεχνικού προσωπικού του

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν όλα τα τεχνικά στοιχεία που αφορούν τα περονοφόρα οχήματα & επιπλέον τους γίνεται αναλυτική παρουσίαση των παρακάτω θεμάτων:

 • Αρχές λειτουργίας
 • Οδηγίες χειρισμού
 • Οδηγίες ανάρτησης & φόρτωσης
 • Κακές πρακτικές & συνήθη ατυχήματα
 • Πηγές κινδύνου κατά τη χρήση

H μεθοδολογία που χρησιμοποιείται περιλαμβάνει θεωρητική διάλεξη (4 ώρες) και πρακτική άσκηση (2 ώρες) των συμμετεχόντων υπό την καθοδήγηση του έμπειρου εισηγητή της BQC.

Οι συμμετέχοντες συμμετέχουν σε άσκηση αξιολόγησης της θεωρητικής εκπαίδευσης και επιπλέον πραγματοποιούν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις προσομοίωσης του ασφαλούς χειρισμού των μηχανημάτων.

Τα περιεχόμενα της πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν:

 • Χειρισμό οχήματος
 • Οδική κυκλοφορία
 • Σημεία ελέγχου και συντήρησης (οχήματος – εξοπλισμού)
 • Πρόσδεση και ανύψωση φορτίων
Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
Ασφαλής χειρισμός περονοφόρων οχημάτων Webinar On-Line 250€ 01/12/2023 Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο της Υγείας και Ασφάλειας

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ο εισηγητής της BQC είναι έμπειρος ηλεκτρολόγος μηχανικός, επιθεωρητής ανυψωτικών μηχανημάτων και χαρακτηρισμένος ως εμπειρογνώμονας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

Το πρόγραμμα αυτό έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε μεγάλες ελληνικές εταιρείες και βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται:

 • στη σχεδίαση και κατασκευή Φ/Β πάρκων
 • κατασκευή υλικών συσκευασίας
 • κατασκευή υλικών συσκευασίας
 • κατασκευή υλικών συσκευασίας και

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!