Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εφαρμογές Υγιεινής

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Εφαρμογές Υγιεινής σε Επαγγελματικούς Χώρους

Διάρκεια Προγράμματος: 2 ημέρες

Σε ποιους απευθύνεται

 • Υπεύθυνοι και Προϊστάμενοι υγιεινής σε βιομηχανίες τροφίμων
 • Νοσηλευτικά ιδρύματα και χώρους νοσηλείας 
 • Συνεργεία καθαρισμού

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Νομοθετικές απαιτήσεις για την Απολύμανση χώρων 
 • Σχέδιο Προκρούστης Υπουργείου Υγείας
 • Μέτρα υγιεινής σε έναν εργασιακό χώρο
 • Έννοιες απολύμανσης, αντισηψίας καθαρισμού, απορρύπανσης, εντομοκτονίας, μυοκτονίας
 • Εφαρμογές Απολυμαντικών ουσιών
 • Εφαρμογές Αντισηπτικών ουσιών
 • Οργάνωση καθαρισμού - Απορρυπαντικές ουσίες
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση προστασίας από τρωκτικά και έντομα 
 • Προαπαιτούμενα προγράμματα (PRP’s, Prerequisite Programs):
 • Λειτουργικά Προαπαιτούμενα προγράμματα (OPRP’s, Operational Prerequisite Programs)
 • Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Παρασίτων 
 • (Integrated Pest Management, IPM) 
 • Έλεγχος IPM

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία). Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες, με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.   

Γιατί να επιλέξετε την BQC 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο της δημόσιας Υγείας και Υγιεινής. Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!