Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εφαρμογές Υγιεινής σε Επαγγελματικούς Χώρους

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εφαρμογές Υγιεινής σε Επαγγελματικούς Χώρους

Σε ποιους απευθύνεται
 • Υπεύθυνοι και Προϊστάμενοι υγιεινής σε βιομηχανίες τροφίμων
 • Νοσηλευτικά ιδρύματα και χώρους νοσηλείας
 • Συνεργεία καθαρισμού

Πληροφορίες

Εφαρμογές Υγιεινής σε Επαγγελματικούς Χώρους

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εργαζομένων σε επαγγελματικούς χώρους στις βασικές εφαρμογές υγιεινής, όπως η εντομοκτονία, η μυοκτονία και η απολύμανση.

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 • Νομοθετικές απαιτήσεις για την Απολύμανση χώρων 
 • Σχέδιο Προκρούστης Υπουργείου Υγείας
 • Μέτρα υγιεινής σε έναν εργασιακό χώρο
 • Έννοιες απολύμανσης, αντισηψίας καθαρισμού, απορρύπανσης, εντομοκτονίας, μυοκτονίας
 • Εφαρμογές Απολυμαντικών ουσιών
 • Εφαρμογές Αντισηπτικών ουσιών
 • Οργάνωση καθαρισμού - Απορρυπαντικές ουσίες
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση προστασίας από τρωκτικά και έντομα
 • Προαπαιτούμενα προγράμματα (PRP’s, Prerequisite Programs):
 • Λειτουργικά Προαπαιτούμενα προγράμματα (OPRP’s, Operational Prerequisite Programs)
 • Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Παρασίτων
 • (Integrated Pest Management, IPM) 
 • Έλεγχος IPM

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
Εφαρμογές Υγιεινής σε Επαγγελματικούς Χώρους Webinar On-Line - - Ελληνικά

Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!