Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα BRC Food Safety / IFS Food - Απαιτήσεις Προτύπων

BRC Food Safety / IFS Food - Απαιτήσεις Προτύπων

Σε ποιους απευθύνεται
  • Στελέχη επιχειρήσεων παραγωγικών ή μεταποιητικών μονάδων τροφίμων
  • Υπευθύνους διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας εταιρειών τροφίμων
  • Συντονιστές και μέλη ομάδας ασφάλειας τροφίμων
  • Φοιτητές (τεχνολόγους τροφίμων, γεωπόνους, χημικούς κ.α.)

Πληροφορίες

BRC Food Safety / IFS Food - Απαιτήσεις Προτύπων

Το BRC αναπτύχθηκε από το Βρετανικό Οργανισμό Λιανεμπορίου και απευθύνεται, κυρίως, στις επιχειρήσεις που προμηθεύουν αλυσίδες λιανικής πώλησης στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία, ενώ το IFS αναπτύχθηκε από τη Γερμανική Ομοσπονδία Λιανεμπορίου σε συνεργασία με τις αντίστοιχες γαλλικές και ιταλικές ομοσπονδίες και απευθύνεται σε προμηθευτές επιχειρήσεων λιανικής των χωρών αυτών.

Διάρκεια Προγράμματος: 1 ημέρα (6 ώρες)

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραµµα οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τις βασικές αρχές εφαρµογής και ελέγχου των τελευταίων εκδόσεων των προτύπων BRC Food Safety & IFS Food καθώς και να αποκτήσουν βασική εµπειρία πρακτικής εφαρµογής, µέσω παραδειγµάτων εφαρµογής.

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

  • Παρουσίαση των κύριων πεδίων απαιτήσεων, ομοιότητες και διαφορές των Προτύπων BRC Food Safety & IFS Food
  • Παρουσίαση του τρόπου ελέγχου, βαθμολόγησης και επιθεώρησης των Προτύπων BRC Food Safety & IFS Food
  • Παραδείγματα εφαρμογής
  • Συζήτηση - ερωτήσεις - απορίες

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
BRC Food Safety / IFS Food - Απαιτήσεις Προτύπων Webinar On-Line - - Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!