Ελεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Έλεγχος Ανυψωτικών μηχανημάτων

Διάρκεια Προγράμματος: 2 ημέρες

Τα ανυψωτικά συστήματα συνιστούν μια από τις πιο σύνθετες μηχανολογικές ή ηλεκτρομηχανολογικές διατάξεις. Το γεγονός αυτό συμβαίνει γιατί αποτελούνται από μια σειρά πολλαπλών μηχανισμών, οι οποίοι περιλαμβάνουν μια μεγάλη γκάμα στοιχείων μηχανών, σιδηρών κατασκευών αλλά και ηλεκτρικών διατάξεων. Στον όρο ανυψωτικό μηχάνημα περιλαμβάνονται: οι γερανογέφυρες, τα περονοφόρα οχήματα, τα καλαθοφόρα οχήματα, τα γερανοφόρα οχήματα (αυτοκινούμενοι & οικοδομικοί γερανοί), τα βαρούλκα σε τροχιές, δικόλωνα & τετρακόλωνα ανυψωτικά συνεργείων κλπ.

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζονται οι απαιτήσεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας (ΦΕΚ 1186 B/25.08.2003) “περί προσόντων προσώπων που διενεργούν επιθεωρήσεις και περί της Εκπαίδευσης Επιθεωρητών Ανυψωτικών Μηχανηµάτων”. Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δοθεί στους συµµετέχοντες µια πολύπλευρη θεωρητική εκπαίδευση στον Τοµέα Επιθεώρησης Ανυψωτικών Μηχανηµάτων.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Μηχανικούς Ασφαλείας
 • Eγκαταστάτες, συντηρητές, χειριστές και λειτουργούς Ανυψωτικών Μηχανημάτων
 • Aνεξάρτητους μηχανικούς

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Παρουσίαση όλων των τύπων ανυψωτικών μηχανημάτων
 • Κατάταξη των ανυψωτικών μηχανημάτων ως προς την επικινδυνότητα
 • Έλεγχοι και περιοδικότητα ελέγχων
 • Κρίσιμα σημεία ασφάλειας που ελέγχονται κατά την επιθεώρηση ανυψωτικών μηχανημάτων
 • Στοιχεία Μηχανολογίας (συρματόσχοινα, αλυσίδες, τροχαλίες, συγκολλήσεις ρουλεμάν, ιμάντες κ.λπ.)
 • Πιστοποιητικά Καταλληλότητας
 • Ισχύουσα νομοθεσία και πρότυπα
 • Μεθοδολογία επιθεώρησης όλων των τύπων Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Λιμενικοί Γερανοί, Οικοδομικοί Γερανοί, Γερανογέφυρες, Καλαθοφόρα, Αυτοκινούμενοι Γερανοί, Περονοφόρα, Αλυσοβαρούλκα κ.α.)

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, χρήση απτών παραδειγμάτων και ομαδική συμμετοχή. 

Γιατί να επιλέξετε τη BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο του ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων. Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλότερου επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!