Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Έλεγχος Ανυψωτικών μηχανημάτων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Έλεγχος Ανυψωτικών μηχανημάτων

Σε ποιους απευθύνεται
 • Μηχανικούς Ασφαλείας
 • Eγκαταστάτες, συντηρητές, χειριστές και λειτουργούς Ανυψωτικών Μηχανημάτων
 • Aνεξάρτητους μηχανικούς

Πληροφορίες

Τα ανυψωτικά συστήματα αποτελούν στις μέρες μας μια επιμέρους κατηγορία του ευρύτερου τομέα των μεταφορικών συστημάτων, που βρίσκουν εφαρμογή και χρήση σε πλήθος παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως στη βιομηχανία, στις κάθε είδους κατασκευές, στις λιμενικές εγκαταστάσεις, στις μεταφορές κλπ.

Διάρκεια Προγράμματος: 2 ημέρες

Τα ανυψωτικά συστήματα συνιστούν μια από τις πιο σύνθετες μηχανολογικές ή ηλεκτρομηχανολογικές διατάξεις. Το γεγονός αυτό συμβαίνει γιατί αποτελούνται από μια σειρά πολλαπλών μηχανισμών, οι οποίοι περιλαμβάνουν μια μεγάλη γκάμα στοιχείων μηχανών, σιδηρών κατασκευών αλλά και ηλεκτρικών διατάξεων.

Στον όρο ανυψωτικό μηχάνημα περιλαμβάνονται: οι γερανογέφυρες, τα περονοφόρα οχήματα, τα καλαθοφόρα οχήματα, τα γερανοφόρα οχήματα (αυτοκινούμενοι & οικοδομικοί γερανοί), τα βαρούλκα σε τροχιές, δικόλωνα & τετρακόλωνα ανυψωτικά συνεργείων κλπ.

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζονται οι απαιτήσεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας (ΦΕΚ 1186 B/25.08.2003) “περί προσόντων προσώπων που διενεργούν επιθεωρήσεις και περί της Εκπαίδευσης Επιθεωρητών Ανυψωτικών Μηχανηµάτων”.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δοθεί στους συµµετέχοντες µια πολύπλευρη θεωρητική εκπαίδευση στον Τοµέα Επιθεώρησης Ανυψωτικών Μηχανηµάτων.

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 • Παρουσίαση όλων των τύπων ανυψωτικών μηχανημάτων
 • Κατάταξη των ανυψωτικών μηχανημάτων ως προς την επικινδυνότητα
 • Έλεγχοι και περιοδικότητα ελέγχων
 • Κρίσιμα σημεία ασφάλειας που ελέγχονται κατά την επιθεώρηση ανυψωτικών μηχανημάτων
 • Στοιχεία Μηχανολογίας (συρματόσχοινα, αλυσίδες, τροχαλίες, συγκολλήσεις ρουλεμάν, ιμάντες κ.λπ.)
 • Πιστοποιητικά Καταλληλότητας
 • Ισχύουσα νομοθεσία και πρότυπα
 • Μεθοδολογία επιθεώρησης όλων των τύπων Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Λιμενικοί Γερανοί, Οικοδομικοί Γερανοί, Γερανογέφυρες, Καλαθοφόρα, Αυτοκινούμενοι Γερανοί, Περονοφόρα, Αλυσοβαρούλκα κ.α.)

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
Έλεγχος Ανυψωτικών μηχανημάτων Webinar On-Line 420€ 19-20/10/2023 Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!