Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επισήμανση Τροφίμων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επισήμανση Τροφίμων - Βασικές Αρχές/Νομοθεσία

Σε ποιους απευθύνεται
 • Στελέχη επιχειρήσεων παραγωγικών ή μεταποιητικών μονάδων τροφίμων
 • Υπευθύνους διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας εταιριών τροφίμων
 • Συντονιστές και μέλη ομάδας ασφάλειας τροφίμων
 • Φοιτητές (τεχνολόγους τροφίμων, γεωπόνους, χημικούς κ.α.)
 • Διαιτολόγους/Διατροφολόγους
 • Άλλους ενδιαφερόμενους που έχουν σχέση με την Ποιότητα, Έρευνα και Ανάπτυξη, Παραγωγή και Νομοθεσία Τροφίμων

Πληροφορίες

Επισήμανση Τροφίμων - Βασικές Αρχές/Νομοθεσία

Η επισήμανση των τροφίμων είναι ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο αφορά σε όλες τις βιομηχανίες/επιχειρήσεις παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας τροφίμων.

Διάρκεια Προγράμματος: 1 ημέρα (6 ώρες)

Η παροχή πληροφοριών μέσω της επισήμανσης - ετικέτας των τροφίμων, η αναγραφή των δομικών συστατικών τους και η διατροφική δήλωση ορίζονται από τον Κανονισμό 1169/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από το Δεκέμβριο του 2014.

Οι δηλούμενες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης και της διατροφικής δήλωσης, καθώς και οι επιτρεπόμενοι ισχυρισμοί Διατροφής και Υγείας (Κανονισμός 1924/2006), αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης του καταναλωτή και βασικό κριτήριο επιλογής όσον αφορά στα προϊόντα που καταναλώνει.

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 • Ανάλυση και ερμηνεία των απαιτήσεων του Καν. 1169/2011 (αναγραφή συστατικών, αλλεργιογόνων, προσθέτων, διατροφική δήλωση κα.)
 • Ανάλυση, ερμηνεία και κατηγοριοποίηση ισχυρισμών διατροφής και υγείας στα τρόφιμα (Καν. 1924/2006, Καν. 432/2012)
 • Ειδικοί κανόνες επισήμανσης για συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων
 • Παρουσίαση ηλεκτρονικών εργαλείων - βάσεων δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους ισχυρισμούς υγείας
 • Παραδείγματα εφαρμογής

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
Επισήμανση Τροφίμων - Βασικές Αρχές/Νομοθεσία Webinar On-Line - - Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!