Επισήμανση Τροφίμων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Επισήμανση Τροφίμων - Βασικές Αρχές/Νομοθεσία

Διάρκεια Προγράμματος: 1 ημέρα (6 ώρες)

Η παροχή πληροφοριών μέσω της επισήμανσης - ετικέτας των τροφίμων, η αναγραφή των δομικών συστατικών τους και η διατροφική δήλωση ορίζονται από τον Κανονισμό 1169/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από το Δεκέμβριο του 2014. Οι δηλούμενες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης και της διατροφικής δήλωσης, καθώς και οι επιτρεπόμενοι ισχυρισμοί Διατροφής και Υγείας (Κανονισμός 1924/2006), αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης του καταναλωτή και βασικό κριτήριο επιλογής όσον αφορά στα προϊόντα που καταναλώνει.  

Σε ποιους απευθύνεται

 • Στελέχη επιχειρήσεων παραγωγικών ή μεταποιητικών μονάδων τροφίμων
 • Υπευθύνους διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας εταιριών τροφίμων
 • Συντονιστές και μέλη ομάδας ασφάλειας τροφίμων
 • Φοιτητές (τεχνολόγους τροφίμων, γεωπόνους, χημικούς κ.α.)
 • Διαιτολόγους/Διατροφολόγους 
 • Άλλους ενδιαφερόμενους που έχουν σχέση με την Ποιότητα, Έρευνα και Ανάπτυξη, Παραγωγή και Νομοθεσία Τροφίμων 

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Ανάλυση και ερμηνεία των απαιτήσεων του Καν. 1169/2011 (αναγραφή συστατικών, αλλεργιογόνων, προσθέτων, διατροφική δήλωση κα.)
 • Ανάλυση, ερμηνεία και κατηγοριοποίηση ισχυρισμών διατροφής και υγείας στα τρόφιμα (Καν. 1924/2006, Καν. 432/2012) 
 • Ειδικοί κανόνες επισήμανσης για συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων 
 • Παρουσίαση ηλεκτρονικών εργαλείων - βάσεων δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους ισχυρισμούς υγείας
 • Παραδείγματα εφαρμογής 

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, χρήση απτών παραδειγμάτων και ομαδική συμμετοχή. 

Γιατί να επιλέξετε τη BQC 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης των Τροφίμων και γενικότερα των Τροφίμων. Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!