Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης-Νομοθετικές Απαιτήσεις-Ανάλυση Κύκλου Ζωής Προϊόντων και Υπηρεσιών

Σε ποιους απευθύνεται
  • Διευθυντές, Στελέχη επιχειρήσεων του Ιδιωτικού τομέα και του Δημόσιου τομέα, που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • Επιθεωρητές Σ.Δ.Π
  • Υπευθύνους Σ.Δ.Π
  • Συμβούλους Σ.Δ.Π.
  • Στελέχη που θα ασχοληθούν ή ασχολούνται ενεργά με την ανάπτυξη ή/και εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Πληροφορίες

Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης-Νομοθετικές Απαιτήσεις-Ανάλυση Κύκλου Ζωής Προϊόντων και Υπηρεσιών

Το Πρότυπο ISO 14001:2015 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Η γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας και η συμμόρφωση του οργανισμού με αυτήν, σε συνδυασμό με τις καλές πρακτικές είναι το κλειδί για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού ΣΠΔ.

Διάρκεια Προγράμματος: 1 ημέρα

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στην αναγνώριση και εκτίμηση των περιβαλλοντικών πλευρών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής των προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Επίσης θα μπορούν να καθιερώσουν περιβαλλοντικούς στόχους και να καταγράφουν τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης.

Τέλος θα εκπαιδευτούν στη σωστή τήρηση αρχείων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και του προτύπου ISO 14001

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

  • Νομοθετικό πλαίσιο. Ενδεικτικά:

√ Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

√ Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

√ Εθνικό Μητρώο Παραγωγών

  • Ανάλυση Κύκλου ζωής. Ενδεικτικά:

√ Εμπόριο

√ Κατασκευές

√ Τουρισμός

√ Βιομηχανία

  • Καθιέρωση Περιβαλλοντικών Δεικτών
  • Τήρηση Αρχείων

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης-Νομοθετικές Απαιτήσεις-Ανάλυση Κύκλου Ζωής Προϊόντων και Υπηρεσιών Webinar On-Line 370,00€ 16/02/2022 Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!