Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα FSSC-22000- Απαιτήσεις Προτύπου

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

FSSC 22000 – Απαιτήσεις Προτύπου

Διάρκεια Προγράμματος: 2 ημέρες

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στη θεωρητική εμβάθυνση και εξειδίκευση των εκπαιδευομένων, παρέχοντας σε αυτούς γνώσεις, εφόδια και λειτουργικά εργαλεία για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους στο πεδίο της Διασφάλισης της Ασφάλειας των Τροφίμων και της κατανόησης των απαιτήσεων του προτύπου FSSC 22000. 

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζονται οι απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου FSSC 22000 και των πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτές. Επιπλέον, γίνεται εκπαίδευση σε θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά FSSC 22000. 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε άτομα και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιδιώκουν να γίνουν Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ)
 • Εσωτερικούς Επιθεωρητές (ΣΔΑΤ)
 • Υπεύθυνους Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ)
 • Υπεύθυνους τμημάτων χώρων παραγωγής, μεταποίησης και διακίνησης τροφίμων 
 • Ελεύθερους επαγγελματίες που σχετίζονται με τα τρόφιμα
 • Σε υπεύθυνους ποιότητας, σε διαιτολόγους και υπεύθυνους εστίασης νοσοκομείων και ιδρυμάτων, σε στελέχη σχετιζόμενα με την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικών και γαλακτοκομικών μονάδων και γενικά επιχειρήσεων τροφίμων

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Παρουσίαση των Προτύπων ISO 22000 (TS 22002-1) /PAS 220/FSSC 22000:2005 και ISO 22003:2013. Ανάλυση των Προτύπων και σύνδεση μεταξύ τους
 • Προαπαιτούμενα προγράμματα ασφάλειας τροφίμων (PRPs) και ISO 22000 
 • ISO 22000:2005 εμπλεκόμενοι στο ΣΔΑΤ (Διοίκηση, Συντονιστής Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων, Ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων, αρμόδιο προσωπικό, εσωτερική επικοινωνία)
 • Ανάλυση του Προτύπου TS 22002-1: δομή, περιεχόμενα, ανάπτυξη των απαιτήσεων του Προτύπου (κτιριακά, εξοπλισμός, υποστηρικτικές υπηρεσίες, εξυγίανση, έλεγχος ξενιστών, προμήθειες υλικών, πρόληψη επιμολύνσεων, επανεκατεργασίες, ανακλήσεις, αποθήκευση, κακόβουλες ενέργειες κα.)
 • Παρουσιάζονται παραδείγματα εναλλακτικών προτάσεων για τη δημιουργία των απαιτούμενων αρχείων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία). Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες, με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.   

Γιατί να επιλέξετε τη BQC 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και κατ’ επέκταση των προτύπων. Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!