Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Food Defense - Διαχείριση Κρίσεων στη Βιομηχανία Τροφίμων

Food Defense - Διαχείριση Κρίσεων στη Βιομηχανία Τροφίμων

Σε ποιους απευθύνεται
 • Υπεύθυνους τμημάτων χώρων παραγωγής, μεταποίησης και διακίνησης τροφίμων 
 • Ελεύθερους επαγγελματίες που σχετίζονται με τα τρόφιμα
 • Εσωτερικούς ή/και Εξωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων
 • Φοιτητές, ανέργους και στον οποιονδήποτε ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Πληροφορίες

Food Defense - Διαχείριση Κρίσεων στη Βιομηχανία Τροφίμων

Τα περιστατικά που απειλούν την ασφάλεια των παραγόμενων τροφίμων είναι πολλαπλά και καθημερινά και, δυστυχώς, δεν δύναται πολλές φορές να αντιμετωπιστούν με επιτυχία, χρησιμοποιώντας τα καθημερινά εργαλεία και μέτρα ελέγχου.

Πιθανόν ορισμένα περιστατικά να είναι ατυχήματα ή έκτακτα, πέραν του άμεσου ελέγχου μιας επιχείρησης.

Για τα περιστατικά αυτά, θα πρέπει να αναπτυχθούν διαδικασίες σχετικές με τον τρόπο που η κάθε επιχείρηση θα αντιδράσει, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων.

Διάρκεια Προγράμματος: 1 ημέρα

Σκοπός της διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να μεταδώσει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος αποτροπής, αναγνώρισης και διαχείρισης κρίσεων.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα αποτελέσουν μέλη ομάδων αντιμετώπισης κρίσεων της εταιρείας ώστε να ανταπεξέλθουν στην διαχείριση πολυσύνθετων καταστάσεων.

Η εκπαίδευση στη Διαχείριση Κρίσεων επιβάλλεται από τα σύγχρονα πακέτα Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων (FSSC 22000, BRC, IFS) και ελέγχεται συστηματικά κατά τις επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες κρατικές ή μη Ελεγκτικές Αρχές και τους φορείς Πιστοποίησης. Αποτελεί προτεραιότητα που έχει άμεση σχέση με τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης τροφίμων και την προετοιμασία διαχείρισης καταστάσεων βιοτρομοκρατίας στα τρόφιμα.

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 • Εισαγωγή στη Διαχείριση Κρίσεων. Τι αποτελεί κρίση στη βιομηχανία τροφίμων
 • Χαρακτηριστικά / στάδια της κρίσης και αν μπορεί η κρίση να προβλεφθεί
 • Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την επίλυση μιας κρίσης, ποια είναι τα μέσα εξόδου από την κρίση και τι οφείλουμε να αποκομίσουμε από μία κρίση
 • Διαχείριση κρίσεων από την επιχείρηση και τα στελέχη της
 • Απαιτήσεις συστημάτων IFS, BRC στη διαχείριση κρίσεων και ανάκληση
 • Σχεδιασμός ενεργειών κατά τη διάρκεια ανάκλησης ενός προϊόντος
 • Βιοτρομοκρατία και προσδιορισμός των πιθανών κινδύνων στο σχεδιασμό, δημιουργία και εγκατάσταση των κατάλληλων πολιτικών και σχεδίων περιορισμού κρίσεων
 • Κανόνες Food Defense, Σχεδιασμός Food Defense Plan
 • Διατροφικές κρίσεις, case studies σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
BRC Food Safety / IFS Food - Απαιτήσεις Προτύπων Webinar On-Line - - Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!