Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Food Defense

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Food Defense - Διαχείριση Κρίσεων στη Βιομηχανία Τροφίμων

Διάρκεια Προγράμματος: 1 ημέρα

Σκοπός της διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να μεταδώσει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος αποτροπής, αναγνώρισης και διαχείρισης κρίσεων. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα αποτελέσουν μέλη ομάδων αντιμετώπισης κρίσεων της εταιρείας ώστε να ανταπεξέλθουν στην διαχείριση πολυσύνθετων καταστάσεων. 

Η εκπαίδευση στη Διαχείριση Κρίσεων επιβάλλεται από τα σύγχρονα πακέτα Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων (FSSC 22000, BRC, IFS) και ελέγχεται συστηματικά κατά τις επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες κρατικές ή μη Ελεγκτικές Αρχές και τους φορείς Πιστοποίησης. Αποτελεί προτεραιότητα που έχει άμεση σχέση με τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης τροφίμων και την προετοιμασία διαχείρισης καταστάσεων βιοτρομοκρατίας στα τρόφιμα.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Υπεύθυνους τμημάτων χώρων παραγωγής, μεταποίησης και διακίνησης τροφίμων 
 • Ελεύθερους επαγγελματίες που σχετίζονται με τα τρόφιμα
 • Εσωτερικούς ή/και Εξωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων
 • Φοιτητές, ανέργους και στον οποιονδήποτε ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Εισαγωγή στη Διαχείριση Κρίσεων. Τι αποτελεί κρίση στη βιομηχανία τροφίμων
 • Χαρακτηριστικά / στάδια της κρίσης και αν μπορεί η κρίση να προβλεφθεί
 • Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την επίλυση μιας κρίσης, ποια είναι τα μέσα εξόδου από την κρίση και τι οφείλουμε να αποκομίσουμε από μία κρίση
 • Διαχείριση κρίσεων από την επιχείρηση και τα στελέχη της
 • Απαιτήσεις συστημάτων IFS, BRC στη διαχείριση κρίσεων και ανάκληση
 • Σχεδιασμός ενεργειών κατά τη διάρκεια ανάκλησης ενός προϊόντος
 • Βιοτρομοκρατία και προσδιορισμός των πιθανών κινδύνων στο σχεδιασμό, δημιουργία και εγκατάσταση των κατάλληλων πολιτικών και σχεδίων περιορισμού κρίσεων
 • Κανόνες Food Defense, Σχεδιασμός Food Defense Plan
 • Διατροφικές κρίσεις, case studies σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις και χρήση απτών παραδειγμάτων.  

Γιατί να επιλέξετε τη BQC 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης των Τροφίμων και γενικότερα των Τροφίμων. Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος