Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διαπίστευση Κλινικών Εργαστηρίων Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Διαπίστευση Κλινικών Εργαστηρίων – Εσωτερικές Επιθεωρήσεις και Εξειδίκευση των Απαιτήσεων του προτύπου ISO 15189:2012

Σε ποιους απευθύνεται
 • Διευθυντές και στελέχη κλινικών εργαστηρίων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • Τεχνικούς Υπεύθυνους & Υπεύθυνους Διαχείρισης Ποιότητας Κλινικών Εργαστηρίων
 • Εκπροσώπους Φορέων Πιστοποίησης και Φορέων Ελέγχου
 • Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Κλινικών Εργαστηρίων
 • Αξιολογητές Φορέων Διαπίστευσης κ.α.

Πληροφορίες

Διαπίστευση Κλινικών Εργαστηρίων – Εσωτερικές Επιθεωρήσεις και Εξειδίκευση των Απαιτήσεων του προτύπου ISO 15189:2012

Ο ρόλος του κλινικού εργαστηρίου είναι πολύ σημαντικός για τη διάγνωση, πρόγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αγωγή των ασθενών και είναι αδιαμφισβήτητη η ανάγκη για εργαστηριακά αποτελέσματα που να είναι ακριβή και αξιόπιστα.

Υπάρχει επίσης η ανάγκη απόδειξης του επιπέδου των υπηρεσιών των κλινικών εργαστηρίων έναντι στους συνεργάτες τους π.χ. ιατρούς, δημόσιες & ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, ασφαλιστικές εταιρίες κ.α.

Η εφαρμογή και διαπίστευση με βάση το διεθνές πρότυπο διαπίστευσης κλινικών εργαστηρίων ISO 15189:2012,μπορεί να ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη, αφού τα εργαστήρια θα μπορούν να αποδεικνύουν την ανεξαρτησία, την αξιοπιστία και την τεχνική τους επάρκειά, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα που εκδίδουν.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις απαιτήσεις του ISO 15189:2012, η κατανόηση σημαντικών εννοιών όπως η ποιότητα και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, η κατανόηση της έννοιας της διαπίστευσης και τη σημασίας της, η κατανόηση εννοιών όπως οι μη συμμορφώσεις, ο έλεγχος ποιότητας, η διακρίβωση, η επαλήθευση, η αβεβαιότητα μετρήσεων κλπ.

Τέλος, Παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και αναλύονται οι μέθοδοι διενέργειας επιθεώρησης (ISO 19011).

Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν και να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις τόσο στην εταιρεία που εργάζονται όσο και σαν εξωτερικοί Σύμβουλοι με αντικείμενο τη διενέργεια επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης Κλινικών Εργαστηρίων.

Διάρκεια Προγράμματος: 2 ημέρες

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 • Η αναλυτική ερμηνεία των διοικητικών και τεχνικών απαιτήσεων του προτύπου ISO 15189:2012
 • Η εκπαίδευση σε θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012
 • Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα επικύρωσης/επαλήθευσης, εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ποιότητας μεθόδων εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων
 • Η ανάλυση, ερμηνεία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διακριβώσεων
 • Η κατανόηση του υπολογισμού της αβεβαιότητας των μετρήσεων
 • Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα για το Προ-αναλυτικό, Αναλυτικό, Μετα-αναλυτικό στάδιο, Έκδοση αποτελεσμάτων
 • Η ενημέρωση σε ειδικά θέματα όπως: Προστασία των ιατρικών δεδομένων. Δήλωση εμπιστευτικότητας - Ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος του Εργαστηρίου (LIS) - Κώδικας δεοντολογίας στην Εργαστηριακή ιατρική
 • Η περιγραφή του τρόπου διενέργειας των οριζόντιων και κάθετων εσωτερικών επιθεωρήσεων
 • Ασκήσεις και πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
Διαπίστευση Κλινικών Εργαστηρίων – Εσωτερικές Επιθεωρήσεις και Εξειδίκευση των Απαιτήσεων του προτύπου ISO 15189:2012 Webinar On-Line 90€ 22/03/2023 Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!