Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO 21001:2018 - Σύστημα Διαχείρισης για Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς – Βασικές Απαιτήσεις

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

ISO 21001:2018 - Σύστημα Διαχείρισης για Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς – Βασικές Απαιτήσεις 

Διάρκεια Προγράμματος: 1 ημέρα

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρουσιαστούν οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 21001:2018. Η Γνώση καθίσταται βασικός παράγοντας για την επιτυχή διοίκηση επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο και η εκπαίδευση όλο και περισσότερο θεωρείται ως υπηρεσία με επιχειρηματικό προσανατολισμό. Η αυξανόμενη οικονομική σημασία της μάθησης στην παγκόσμια κοινωνία της γνώσης, έχει δημιουργήσει νέες οικονομικές ευκαιρίες, όπως η δραστηριότητα που δημιουργείται από την παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών μάθησης. Ως εκ τούτου, η διασφάλιση της ποιότητας γίνεται ένα κρίσιμο ζήτημα. To Πρότυπο ISO 21001:2018 επικεντρώνεται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του εκπαιδευτικού οργανισμού, του εκπαιδευόμενου, των πελατών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Προδιαγράφει απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Οργανισμού (ΣΔΕΟ), όπου αυτός ο οργανισμός:

 • Θέλει να αποδείξει τη δυνατότητα του να παρέχει, διαμοιράζεται και παράγει γνώση, παράλληλα με την συμμόρφωσή του με εφαρμόσιμες κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις.
 • Στοχεύει να αυξήσει την ικανοποίηση των εκπαιδευομένων, άλλων πελατών και του προσωπικού μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του ΣΔΕΟ, περιλαμβάνοντας διεργασίες για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε εργαζόμενους σε Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, σε Ιδιωτικά Κολλέγια, σε Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία, σε Φροντιστήρια κατώτερης, μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης, σε Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών, σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και σε Οργανισμούς παροχής υπηρεσιών e-learning.

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Καθορισμός αναγκών για μάθηση
 • Σχεδιασμός υπηρεσιών μάθησης
 • Παροχή υπηρεσιών μάθησης
 • Παρακολούθηση- Αξιολόγηση
 • Διοίκηση του παρόχου υπηρεσιών μάθησης
 • Επικοινωνία
 • Κατανομή πόρων
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 • Ανατροφοδότηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, χρήση απτών παραδειγμάτων και ομαδική συμμετοχή.   

Γιατί να επιλέξετε την BQC 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης καθώς και σε θέματα Εκπαίδευσης. Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, χρήση απτών παραδειγμάτων και ομαδική συμμετοχή.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!