Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO 21001

ISO 21001:2018 - Σύστημα Διαχείρισης για Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς – Βασικές Απαιτήσεις

Σε ποιους απευθύνεται
 • Σε εργαζόμενους σε Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια
 • Ιδιωτικά Κολλέγια
 • Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία
 • Φροντιστήρια κατώτερης, μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης
 • Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών
 • Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και σε Οργανισμούς παροχής υπηρεσιών e-learning

Πληροφορίες

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO 21001:2018 - Σύστημα Διαχείρισης για Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς – Βασικές Απαιτήσεις

Το ISO 21001 δίνει στους οργανισμούς που παρέχουν εκπαιδευτικά «προϊόντα» και υπηρεσίες ένα εργαλείο διαχείρισης που είναι ικανό να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των εκπαιδευομένων και άλλων πελατών.

Είναι ένα πρότυπο που μπορεί να εφαρμοστεί μόνο του αλλά και παράλληλα με άλλα, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τα άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ISO (π.χ. ISO 9001, ISO 14001) έχοντας υιοθετήσει την Δομή Υψηλού Επιπέδου (High Level Structure-HLS).

Διάρκεια Προγράμματος: 1 ημέρα

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρουσιαστούν οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 21001:2018. Η Γνώση καθίσταται βασικός παράγοντας για την επιτυχή διοίκηση επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο και η εκπαίδευση όλο και περισσότερο θεωρείται ως υπηρεσία με επιχειρηματικό προσανατολισμό.

Η αυξανόμενη οικονομική σημασία της μάθησης στην παγκόσμια κοινωνία της γνώσης, έχει δημιουργήσει νέες οικονομικές ευκαιρίες, όπως η δραστηριότητα που δημιουργείται από την παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών μάθησης.

Ως εκ τούτου, η διασφάλιση της ποιότητας γίνεται ένα κρίσιμο ζήτημα. To Πρότυπο ISO 21001:2018 επικεντρώνεται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του εκπαιδευτικού οργανισμού, του εκπαιδευόμενου, των πελατών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Προδιαγράφει απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Οργανισμού (ΣΔΕΟ), όπου αυτός ο οργανισμός:

 • Θέλει να αποδείξει τη δυνατότητα του να παρέχει, διαμοιράζεται και παράγει γνώση, παράλληλα με την συμμόρφωσή του με εφαρμόσιμες κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις.
 • Στοχεύει να αυξήσει την ικανοποίηση των εκπαιδευομένων, άλλων πελατών και του προσωπικού μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του ΣΔΕΟ, περιλαμβάνοντας διεργασίες για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος.

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 • Καθορισμός αναγκών για μάθηση
 • Σχεδιασμός υπηρεσιών μάθησης
 • Παροχή υπηρεσιών μάθησης
 • Παρακολούθηση- Αξιολόγηση
 • Διοίκηση του παρόχου υπηρεσιών μάθησης
 • Επικοινωνία
 • Κατανομή πόρων
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 • Ανατροφοδότηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
ISO 21001:2018 - Σύστημα Διαχείρισης για Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς – Βασικές Απαιτήσεις Webinar On-Line - - Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!