Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO 22000:2018 Αλλαγές στο Διεθνές Πρότυπο

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO 22000:2018 Αλλαγές στο Διεθνές Πρότυπο για την Ασφάλεια Τροφίμων 

Σε ποιους απευθύνεται
  • Σε στελέχη ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής – εμπορίας προϊόντων σχετικών με τρόφιμα
  • Σε μέλη Ομάδων Ασφάλειας Τροφίμων
  • Σε Εσωτερικούς ή/και Εξωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων
  • Σε ελεύθερους επαγγελματίες/Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
  • Σε φοιτητές, ανέργους και σε οποιονδήποτε ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και θέλει να ενημερωθεί πρώτος για τις νέες αλλαγές

Πληροφορίες

ISO 22000:2018 Αλλαγές στο Διεθνές Πρότυπο για την Ασφάλεια Τροφίμων

Το Πρότυπο ISO 22000:2005 βρίσκεται στα τελευταία στάδια αναθεώρησής του. Η αναθεώρηση αυτή γίνεται στα πλαίσια της επικαιροποίησης των απαιτήσεων για την ασφάλεια τροφίμων με βάση την εμπειρία και τα δεδομένα που υπάρχουν από την 12ετη εφαρμογή του, την ανάπτυξη άλλων ιδιωτικών προτύπων, την τήρηση της νομοθεσίας και τις εξελίξεις στην επιστήμη των τροφίμων και τη βιομηχανία.

Διάρκεια Προγράμματος: 1 ημέρα

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα γίνεται ανάλυση των αλλαγών στις απαιτήσεις του ISO 22000:2018 όπως αυτό έχει διαμορφωθεί έως τώρα (Στάδιο Draft – DIS).

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό αλλαγών που έχουν συμπεριληφθεί ώστε ο χρήστης να μπορεί να αντιληφθεί καλύτερα τι απαιτείται και να μπορεί να το συνδυάσει με την εφαρμογή και άλλων συστημάτων διαχείρισης (π.χ. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015) σε έναν οργανισμό.

Η ενημέρωση για τις αλλαγές στο νέο Πρότυπο είναι η πρώτη που γίνεται στην Ελλάδα και από τις πρώτες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

  • Παρουσίαση των αλλαγών με ταυτόχρονη επεξήγηση τους με σχεδιαγράμματα και σχόλια
  • Σύγκριση της παρούσας με τη νέα έκδοση
  • Συνοπτική παρουσίαση και ανάλυση των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 22000:2018, με έμφαση στη διαφορά CCP-OPRPs-PRPs, στην ανάλυση επικινδυνότητας και στους δύο (πλέον) κύκλους διεργασιών

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζεται από τον Τεχνικό Διευθυντή της BQC, κ. Κατσιέρη Δημήτριο, μέλος της Τεχνικής Επιτροπής του Οργανισμού ISO (ISO/TC 34/SC 17/WG8) για την αναθεώρηση του Προτύπου.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
ISO 22000:2018 Αλλαγές στο Διεθνές Πρότυπο για την Ασφάλεια Τροφίμων Webinar On-Line - - Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!