Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO 22000:2018 Αλλαγές

ISO 22000:2018 Αλλαγές στο Διεθνές Πρότυπο για την Ασφάλεια Τροφίμων 

Διάρκεια Προγράμματος: 1 ημέρα

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα γίνεται ανάλυση των αλλαγών στις απαιτήσεις του ISO 22000:2018 όπως αυτό έχει διαμορφωθεί έως τώρα (Στάδιο Draft – DIS). Η νέα έκδοση περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό αλλαγών που έχουν συμπεριληφθεί ώστε ο χρήστης να μπορεί να αντιληφθεί καλύτερα τι απαιτείται και να μπορεί να το συνδυάσει με την εφαρμογή και άλλων συστημάτων διαχείρισης (π.χ. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015) σε έναν οργανισμό.

Η ενημέρωση για τις αλλαγές στο νέο Πρότυπο είναι η πρώτη που γίνεται στην Ελλάδα και από τις πρώτες σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Σε ποιους απευθύνεται

  • Σε στελέχη ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής – εμπορίας προϊόντων σχετικών με τρόφιμα
  • Σε μέλη Ομάδων Ασφάλειας Τροφίμων
  • Σε Εσωτερικούς ή/και Εξωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων
  • Σε ελεύθερους επαγγελματίες/Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
  • Σε φοιτητές, ανέργους και σε οποιονδήποτε ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και θέλει να ενημερωθεί πρώτος για τις νέες αλλαγές.

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

  • Παρουσίαση των αλλαγών με ταυτόχρονη επεξήγηση τους με σχεδιαγράμματα και σχόλια
  • Σύγκριση της παρούσας με τη νέα έκδοση
  • Συνοπτική παρουσίαση και ανάλυση των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 22000:2018, με έμφαση στη διαφορά CCP-OPRPs-PRPs, στην ανάλυση επικινδυνότητας και στους δύο (πλέον) κύκλους διεργασιών

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, χρήση απτών παραδειγμάτων και ομαδική συμμετοχή.

Γιατί να επιλέξετε τη BQC 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζεται από τον Τεχνικό Διευθυντή της BQC, κ. Κατσιέρη Δημήτριο, μέλος της Τεχνικής Επιτροπής του Οργανισμού ISO (ISO/TC 34/SC 17/WG8) για την αναθεώρηση του Προτύπου.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!