Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO 22301:2019

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO 22301:2019 - Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

Σε ποιους απευθύνεται
  • Σε όλους τους οργανισμούς, μικρούς ή μεγάλους και από κάθε εργασιακό χώρο και ιδιαίτερα για οργανισμούς στον τραπεζοασφαλιστικό κλάδο, στον κλάδο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, της βιομηχανίας, των μεταφορών, των υπηρεσιών όπου η ικανότητα παροχής συνεχούς λειτουργίας είναι απαραίτητη όχι μόνο για τον οργανισμό αλλά και για τους πελάτες και τα όποια ενδιαφερόμενα μέρη. 
  • Σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων

Πληροφορίες

ISO 22301:2019 - Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

Στις μέρες μας, οι καταστροφές λόγω ανθρώπινης υπαιτιότητας αλλά και λόγω της εκδίκησης της φύσης, ακόμη και οι τρομοκρατικές επιθέσεις, αποτελούν σχεδόν καθημερινό παγκόσμιο φαινόμενο.

Δυστυχώς, δεν μπορούμε πάντα να ελέγξουμε το μέγεθος μιας καταστροφής ούτε να αποτρέψουμε τον ερχομό της. Δύναται όμως, με επιμελή σχεδιασμό και κατάλληλη προετοιμασία, να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό το μέγεθος της οποιασδήποτε απώλειας.

Διάρκεια Προγράμματος: 2 Ημέρες

Τα πυκνά σοβαρά συμβάντα των τελευταίων χρόνων, ήταν η αφορμή από την Διεθνή κοινότητα για τη δημιουργία νέων μεθόδων και πρακτικών για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων.

Για να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος τέτοιων δυσάρεστων περιστατικών, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO εξέδωσε ένα νέο πρότυπο για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνέχειας - ISO 22301, με τίτλο “Society Security – Business Continuity Management Systems – Requirements”.

Ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας παρέχει μια υποδομή, πάνω στην οποία βασίζονται οι λειτουργίες του οργανισμού ως προς την ανθεκτικότητα τους σε ενδεχόμενες απειλές, αναπτύσσοντας παράλληλα τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παρουσίαση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22301 και η κατάρτιση όλων των συμμετεχόντων στις απαιτήσεις αυτές.

Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος θα παρουσιαστούν πρακτικές και εργαλεία που θα βοηθήσουν στην εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας και θα γίνει συζήτηση γύρω από συγκεκριμένα πρακτικά θέματα.

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

  • Τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCMS) - Τι είναι το Περιστατικό  Επιχειρησιακής Συνέχειας
  • Οφέλη από την εφαρμογής ενός Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCMS)
  • Πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (PDCA Lifecycle)
  • Κατανόηση της ανάλυσης Επιχειρησιακών Επιπτώσεων (Business impact analysis – BIA), περιεχόμενα BIA report και ανάλυση κινδύνων σε έναν οργανισμό 
  • Καθορισμός της στρατηγικής Επιχειρησιακής Συνέχειας, κατηγορίες, ανάπτυξη και εφαρμογή της Ανταπόκρισης (BCM response), περιεχόμενα των Πλάνων Επιχειρησιακής Συνέχειας, πώς συντάσσουμε πλάνα Επιχειρησιακής Συνέχειας
  • Ασκήσεις, Διατήρηση & Αναθεώρηση, Έλεγχος των Πλάνων Επιχειρησιακής Συνέχειας, Διαχείριση Επικοινωνίας

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
ISO 22301:2019 - Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας Webinar On-Line 290€ 30-31/07/2024 Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!