Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO 22301:2012 - Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

ISO 22301:2019 - Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

Διάρκεια Προγράμματος: 2 Ημέρες

Τα πυκνά σοβαρά συμβάντα των τελευταίων χρόνων, ήταν η αφορμή από την Διεθνή κοινότητα για τη δημιουργία νέων μεθόδων και πρακτικών για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Για να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος τέτοιων δυσάρεστων περιστατικών, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO εξέδωσε ένα νέο πρότυπο για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνέχειας - ISO 22301, με τίτλο “Society Security – Business Continuity Management Systems – Requirements”. Ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας παρέχει μια υποδομή, πάνω στην οποία βασίζονται οι λειτουργίες του οργανισμού ως προς την ανθεκτικότητα τους σε ενδεχόμενες απειλές, αναπτύσσοντας παράλληλα τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παρουσίαση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22301 και η κατάρτιση όλων των συμμετεχόντων στις απαιτήσεις αυτές. Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος θα παρουσιαστούν πρακτικές και εργαλεία που θα βοηθήσουν στην εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας και θα γίνει συζήτηση γύρω από συγκεκριμένα πρακτικά θέματα.

 

Σε ποιους απευθύνεται

  • Σε όλους τους οργανισμούς, μικρούς ή μεγάλους και από κάθε εργασιακό χώρο και ιδιαίτερα για οργανισμούς στον τραπεζοασφαλιστικό κλάδο, στον κλάδο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, της βιομηχανίας, των μεταφορών, των υπηρεσιών όπου η ικανότητα παροχής συνεχούς λειτουργίας είναι απαραίτητη όχι μόνο για τον οργανισμό αλλά και για τους πελάτες και τα όποια ενδιαφερόμενα μέρη. 
  • Σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

  • Τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCMS) - Τι είναι το Περιστατικό  Επιχειρησιακής Συνέχειας
  • Οφέλη από την εφαρμογής ενός Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCMS)
  • Πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (PDCA Lifecycle)
  • Κατανόηση της ανάλυσης Επιχειρησιακών Επιπτώσεων (Business impact analysis – BIA), περιεχόμενα BIA report και ανάλυση κινδύνων σε έναν οργανισμό 
  • Καθορισμός της στρατηγικής Επιχειρησιακής Συνέχειας, κατηγορίες, ανάπτυξη και εφαρμογή της Ανταπόκρισης (BCM response), περιεχόμενα των Πλάνων Επιχειρησιακής Συνέχειας, πώς συντάσσουμε πλάνα Επιχειρησιακής Συνέχειας
  • Ασκήσεις, Διατήρηση & Αναθεώρηση, Έλεγχος των Πλάνων Επιχειρησιακής Συνέχειας, Διαχείριση Επικοινωνίας

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, χρήση απτών παραδειγμάτων και ομαδική συμμετοχή.

Γιατί να επιλέξετε τη BQC 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης καθώς και σε θέματα Επιχειρησιακής Συνέχειας. Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, χρήση απτών παραδειγμάτων και ομαδική συμμετοχή.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!