Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO 37001:2016

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO 37001:2016 – Βασικές Αρχές Συστημάτων Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας

Σε ποιους απευθύνεται
  • Κρατικές επιχειρήσεις
  • Μεγάλους οργανισμούς ανεξαρτήτως κλάδου και δραστηριότητας
  • Μικρές - μεσαίες επιχειρήσεις
  • Μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις

Πληροφορίες

ISO 37001:2016 – Βασικές Αρχές Συστημάτων Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας

Το ISO 37001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που αφορά Οργανισμούς δημοσίου, ιδιωτικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θέτει τις απαιτήσεις για έναν οργανισμό ώστε να δημιουργήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία.

Η ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης της καταπολέμησης της Δωροδοκίας έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και διαφάνειας και οδηγεί στη γενική βελτίωση της ροής εργασιών ενός οργανισμού.

Διάρκεια Προγράμματος: 1 ημέρα

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες, μετά το πέρας αυτού, να έχουν κατανοήσει πως να εφαρμόζουν και να διατηρούν ένα σύστημα το οποίο θα εντοπίζει και θα αποτρέπει κινδύνους δωροδοκίας εντός του οργανισμού και θα ενισχύει τους υφιστάμενους ελέγχους καταπολέμησης της δωροδοκίας, που εφαρμόζονται ήδη στη λειτουργία του Οργανισμού.

Η επίτευξη όλων των ανωτέρω επιτυγχάνεται μέσω ασκήσεων και πολλαπλών παραδειγμάτων.

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

  • Παρουσίαση των κύριων απαιτήσεων του Προτύπου ISO 37001
  • Παραδείγματα εφαρμογής 
  • Ομαδικές ασκήσεις
  • Συζήτηση - ερωτήσεις – απορίες

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
ISO 37001: 2016 - Βασικές Αρχές Συστημάτων Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας Webinar On-Line 300€ 15/02/2024 Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!