Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO 50001

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO 50001:2018 – Βασικές Αρχές Συστημάτων Διαχείρισης της Ενέργειας

Σε ποιους απευθύνεται
 • Διευθυντές, Στελέχη επιχειρήσεων του Ιδιωτικού τομέα και του Δημόσιου τομέα, που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας
 • Στελέχη ενδιαφερόμενα για την Ενεργειακή Διαχείριση
 • Βιομηχανίες και επιχειρήσεις που επιθυμούν να μειώσουν τα κόστη κατανάλωσης ενέργειας
 • Συμβούλους που αναπτύσσουν Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας
 • Στελέχη που θα ασχοληθούν ή ασχολούνται ενεργά με την ανάπτυξη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ενέργειας
 • Υπεύθυνους Συστημάτων Διαχείρισης της Ενέργειας
 • Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης της Ενέργειας

Πληροφορίες

ISO 50001:2018 – Βασικές Αρχές Συστημάτων Διαχείρισης της Ενέργειας

Το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 50001:2018 καθορίζει τις απαιτήσεις για την καθιέρωση, εφαρμογή, συντήρηση και βελτίωση ενός Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ), που επιτρέπει σε έναν οργανισμό να ακολουθεί μία συστηματική προσέγγιση στην επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης, συμπεριλαμβανομένων της ενεργειακής απόδοσης, της ενεργειακής χρήσης και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Η παγκόσμια εφαρμογή του παρόντος Διεθνούς Προτύπου συνεισφέρει στην πλέον αποδοτική χρήση των διαθεσίμων πηγών ενέργειας, στην ανταγωνιστικότητα του οργανισμού και στις θετικές επιδράσεις επί της κλιματικής αλλαγής.

Διάρκεια Προγράμματος: 3 ημέρες

Το Πρότυπο απευθύνεται σε οργανισμούς και επιχειρήσεις όλων των τύπων και μεγεθών, ενώ παράλληλα ο κάθε οργανισμός δύναται να ενσωματώσει το ISO 50001 με άλλα συστήματα διαχείρισης, όπως για την ποιότητα, το περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες, μετά το πέρας αυτού, να έχουν αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις αναφορικά με τον τρόπο καθιέρωσης κατάλληλης ενεργειακής πολιτικής, τον ενεργειακό σχεδιασμό των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού, οι οποίες επηρεάζουν την ενεργειακή επίδοσή του, τον προσδιορισμό των ενεργειακών αναγκών και καταναλώσεων, τον εντοπισμό δυνατοτήτων βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης μιας δραστηριότητας ή διεργασίας, τον ορισμό κατάλληλων ενεργειακών δεικτών για τη μέτρηση και παρακολούθηση της ενεργειακής επίδοσης, καθώς και τον καθορισμό συγκεκριμένων αντικειμενικών στόχων αναφορικά με την αποδοτική χρήση ενέργειας.

Τέλος, να μπορούν να επιθεωρούν ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ενέργειας.

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 • Ανάλυση κάθε παραγράφου - απαίτησης του Προτύπου και επεξήγηση των απαιτήσεων τεκμηρίωσης αυτών
 • Νομικές και Άλλες Απαιτήσεις αναφορικά με τα ενεργειακά θέματα του οργανισμού
 • Πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό και υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων
 • Τεχνικές επιθεώρησης πρώτου, δευτέρου και τρίτου μέρους 
 • Ανάλυση Προτύπου ISO 19011 και των κατευθυντήριων οδηγιών για τη διενέργεια επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ενέργειας
 • Ασκήσεις και πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
ISO 50001:2018 – Βασικές Αρχές Συστημάτων Διαχείρισης της Ενέργειας Webinar On-Line - - Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!