Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Απαιτήσεις Προτύπου / Εσωτερικοί Επιθεωρητές

ISO/IEC 17020:2012 – Απαιτήσεις Προτύπου / Εσωτερικοί Επιθεωρητές

Σε ποιους απευθύνεται
  • Σε φορείς των οποίων οι εργασίες μπορεί να περιλαμβάνουν την εξέταση υλικών, προϊόντων, εγκαταστάσεων, εργοστασίων, διεργασιών, διαδικασιών εργασίας καθώς και τον προσδιορισμό της συμμόρφωσής τους με απαιτήσεις και την εν συνεχεία αναφορά των σχετικών αποτελεσμάτων στους πελάτες και όταν απαιτείται, στις εποπτεύουσες Αρχές
  • Οργανισμούς που επιδιώκουν να διαπιστευθούν σύμφωνα με το Πρότυπο αυτό
  • Οργανισμούς που θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στις απαιτήσεις του Προτύπου
  • Οργανισμούς που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις διεργασίες της επιθεώρησης –διαπίστευσης

Πληροφορίες

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO/IEC 17020:2012 – Απαιτήσεις Προτύπου / Εσωτερικοί Επιθεωρητές

Διάρκεια Προγράμματος: 3 ημέρες

Οι φορείς ελέγχου διενεργούν αξιολογήσεις για λογαριασμό ιδιωτών, πελατών ή αρχών, με αντικειμενικό στόχο την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση των ελεγχόμενων με κανονισμούς, πρότυπα, προδιαγραφές, σχήματα ελέγχου ή συμβάσεις.

Οι παράμετροι ελέγχου περιλαμβάνουν θέματα ποσότητας, ποιότητας, ασφάλειας, καταλληλότητας για χρήση και συνεχούς συμμόρφωσης ως προς την ασφάλεια εν λειτουργία εγκαταστάσεων ή συστημάτων.

Οι γενικές απαιτήσεις με τις οποίες οι φορείς ελέγχου οφείλουν να συμμορφώνονται, ώστε οι υπηρεσίες τους να είναι αποδεκτές από τους πελάτες και τις εποπτικές Αρχές, είναι εναρμονισμένες με το παρόν Διεθνές Πρότυπο.

Το Διεθνές αυτό Πρότυπο αποτελεί τη βάση για την αξιολόγηση και διαπίστευση των φορέων ελέγχου και ουσιαστικά θέτει το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας αυτών των φορέων. Θέτει τις ειδικές απαιτήσεις για την οργάνωση, τα τεχνικά προσόντα των ελεγκτών, τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας αλλά και της αμεροληψίας τους.

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

  • Ανάλυση κάθε παραγράφου – απαίτησης του Προτύπου
  • Επεξήγηση των απαιτήσεων τεκμηρίωσης κάθε παραγράφου του Προτύπου
  • Ασκήσεις για επιθεωρήσεις 1ου μέρους και Μη συμμορφώσεις/Διορθωτικές-Προληπτικές Ενέργειες
  • Ανάλυση του Προτύπου ISO 19011 και των κατευθυντήριων οδηγιών για τη διενέργεια επιθεώρησης συστημάτων διαχείρισης
  • Ασκήσεις και πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής πάνω στο Πρότυπο ISO/IEC 17020:2012

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
ISO/IEC 17020:2012 – Απαιτήσεις Προτύπου / Εσωτερικοί Επιθεωρητές Webinar On-Line 420€ 20-22/11/2023 Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!