Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO/IEC 17020:2012

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

ISO/IEC 17020:2012 – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

Διάρκεια Προγράμματος: 3 ημέρες

Σε ποιους απευθύνεται

  • Σε φορείς των οποίων οι εργασίες μπορεί να περιλαμβάνουν την εξέταση υλικών, προϊόντων, εγκαταστάσεων, εργοστασίων, διεργασιών, διαδικασιών εργασίας καθώς και τον προσδιορισμό της συμμόρφωσής τους με απαιτήσεις και την εν συνεχεία αναφορά των σχετικών αποτελεσμάτων στους πελάτες και όταν απαιτείται, στις εποπτεύουσες Αρχές
  • Οργανισμούς που επιδιώκουν να διαπιστευθούν σύμφωνα με το Πρότυπο αυτό
  • Οργανισμούς που θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στις απαιτήσεις του Προτύπου
  • Οργανισμούς που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις διεργασίες της επιθεώρησης –διαπίστευσης

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

  • Ανάλυση κάθε παραγράφου – απαίτησης του Προτύπου
  • Επεξήγηση των απαιτήσεων τεκμηρίωσης κάθε παραγράφου του Προτύπου
  • Ανάλυση του Προτύπου ISO 19011 και των κατευθυντήριων οδηγιών για τη διενέργεια επιθεώρησης συστημάτων διαχείρισης 
  • Ασκήσεις για επιθεωρήσεις 1ου μέρους και Μη συμμορφώσεις/Διορθωτικές-Προληπτικές Ενέργειες
  • Ασκήσεις και πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής πάνω στο Πρότυπο ISO/IEC 17020:2012

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία). Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Γιατί να επιλέξετε τη BQC 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων. Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!