Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO/IEC 27701:2019

ISO/IEC 27701:2019 - Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας

Σε ποιους απευθύνεται
 • Όσους επιθυμούν να εφαρμόσουν ένα επίσημο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων (PIMS) σύμφωνα με το ISO/IEC 27701:2019
 • Υφιστάμενους Επιθεωρητές που επιθυμούν να διευρύνουν τις δεξιότητές τους
 • Σύμβουλοι που επιθυμούν να παρέχουν συμβουλές σχετικά με την πιστοποίηση συστημάτων ISO/IEC 27701:2019
 • Επαγγελματίες Πληροφορικής , DPOs
 • Υπευθύνους Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Στελέχη Διασφάλισης Ποιότητας
 • Υπεύθυνους και Στελέχη Λειτουργιών ΙΤ
 • Εμπλεκόμενα Στελέχη στον Σχεδιασμό και στη Λειτουργία ΙΤ Συστημάτων
 • Σε ανώτερα/ανώτατα στελέχη όπως Γενικούς Διευθυντές και ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις σύγχρονες πρακτικές στον ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο Διαχείρισης Πληροφοριών

ISO/IEC 27701:2019 - Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας

Διάρκεια Προγράμματος: 2 Ημέρες

Στο εκπαιδευτικό αυτό σεμινάριο, αναλύεται το πρότυπο ISO/IEC 27701:2019 και η σημασία του στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Εξερευνάται ο τρόπος με τον οποίο επεκτείνει τα πρότυπα ISO/IEC 27001 και ISO/IEC 27002 για την ασφάλεια των πληροφοριών και τη διαχείριση της ιδιωτικότητας.

Με το πέρας του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί και οι εταιρείες μπορούν να εφαρμόσουν τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα που προβλέπει το ISO/IEC 27701:2019 για την ενίσχυση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και τη διαχείριση της ιδιωτικότητας καθώς και το πώς να διασφαλίσουν ότι αυτά τα μέτρα είναι αποτελεσματικά στην πράξη.

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

 • Ανάλυση κάθε παραγράφου - απαίτησης του Προτύπου και επεξήγηση των απαιτήσεων τεκμηρίωσης αυτών
 • Νομικές και Άλλες Απαιτήσεις αναφορικά με την Ιδιωτικότητα
 • Πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό και υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων
 • Ανάλυση Προτύπου ISO 19011 και των κατευθυντήριων οδηγιών για τη διενέργεια επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ιδιωτικότητας
 • Ασκήσεις και πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
ISO/IEC 27701:2019 - Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας Webinar On-Line 350,00 € 05-06/06/2024 Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!