Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων

Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων σε κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών – Επιθεωρητές 

Διάρκεια Προγράμματος: 2 ημέρες
Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα στάδια της νέας Διαδικασίας για την Κατάταξη Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων/Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ). Μέσα από την ανάλυση του εφαρμοστικού πλαισίου, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην Ανάλυση των Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών που πρέπει να καλύπτουν τα τουριστικά καταλύματα σύμφωνα με τα ΦΕΚ10/Β/09.01.15 και ΦΕΚ 2840/Β/22.10.14 καθώς και στην Κατευθυντήρια Οδηγία Διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.Δ. κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC17065 σχετικά με το σύστημα κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων. Τέλος, παρουσιάζονται εκτενώς η πλατφόρμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου καθώς και οι οδηγίες επιθεωρήσεων σύμφωνα με το ISO 19011:2012.

Σε ποιους απευθύνεται

  • σε Υποψήφιους Επιθεωρητές Τουριστικών Καταλυμάτων
  • σε Μηχανικούς που ασχολούνται με αδειοδοτήσεις και λοιπές μελέτες τουριστικών καταλυμάτων
  • σε Μηχανικούς που αναλαμβάνουν την έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας εκ μέρους των ιδιοκτητών ξενοδοχείων - πελατών τους

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

  • Παρουσίαση της νέας Διαδικασίας Κατάταξης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων/Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) σε Αστέρια και Κλειδιά
  • Παρουσίαση ισχύοντος νομικού, κανονιστικού και εφαρμοστικού πλαισίου για την κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων
  • Ανάλυση Απαιτήσεων και Προδιαγραφών για Ξενοδοχεία και  Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια/Διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) 
  • Οδηγίες για επιθεωρήσεις σύμφωνα με το ISO 19011:2012
  • Παρουσίαση Πλατφόρμας Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης
Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από αναλυτικές παρουσιάσεις, case-studies και εκτενή συζήτηση πάνω σε πραγματικά παραδείγματα. Στο τέλος, διανέμεται στους συμμετέχοντες ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης, µε σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Γιατί να επιλέξετε τη BQC 
Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη εμπειρία στο χώρο του Τουρισμού και γνώση του Νομοθετικού Πλαισίου Τουρισμού. Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!