Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων σε κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών – Επιθεωρητές

Σε ποιους απευθύνεται
  • Υποψήφιους Επιθεωρητές Τουριστικών Καταλυμάτων
  • Μηχανικούς που ασχολούνται με αδειοδοτήσεις και λοιπές μελέτες τουριστικών καταλυμάτων
  • Μηχανικούς που αναλαμβάνουν την έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας εκ μέρους των ιδιοκτητών ξενοδοχείων - πελατών τους

Πληροφορίες

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τον τουρισμό Ν.4276/2014 ξεκίνησε η κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών.

Το σύστημα κατάταξης αφορά επιχειρήσεις Ξενοδοχείων και Ενοικιαζόμενων Δωματίων, νέων και υφιστάμενων. Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) των τουριστικών καταλυμάτων που έχουν εκδοθεί με το παλιό σύστημα κατάταξης θα ισχύουν μέχρι 31/12/2018.

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα τουριστικά καταλύματα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την παραπάνω διαδικασία το αργότερο έως την 31/12/2018.

Διάρκεια Προγράμματος: 2 ημέρες

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα στάδια της νέας Διαδικασίας για την Κατάταξη Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων/Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ).

Μέσα από την ανάλυση του εφαρμοστικού πλαισίου, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην Ανάλυση των Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών που πρέπει να καλύπτουν τα τουριστικά καταλύματα σύμφωνα με τα ΦΕΚ10/Β/09.01.15 και ΦΕΚ 2840/Β/22.10.14 καθώς και στην Κατευθυντήρια Οδηγία Διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.Δ. κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC17065 σχετικά με το σύστημα κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων.

Τέλος, παρουσιάζονται εκτενώς η πλατφόρμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου καθώς και οι οδηγίες επιθεωρήσεων σύμφωνα με το ISO 19011:2012.

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

  • Παρουσίαση της νέας Διαδικασίας Κατάταξης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων/Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) σε Αστέρια και Κλειδιά
  • Παρουσίαση ισχύοντος νομικού, κανονιστικού και εφαρμοστικού πλαισίου για την κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων
  • Ανάλυση Απαιτήσεων και Προδιαγραφών για Ξενοδοχεία και  Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια/Διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) 
  • Οδηγίες για επιθεωρήσεις σύμφωνα με το ISO 19011:2012
  • Παρουσίαση Πλατφόρμας Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων σε κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών – Επιθεωρητές Webinar On-Line - - Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!