Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μικροβιολογία Τροφίμων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μικροβιολογία Τροφίμων

Σε ποιους απευθύνεται
 • Σε στελέχη ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής - εμπορίας προϊόντων
 • Ελεύθερους επαγγελματίες
 • Εσωτερικούς ή/και Εξωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων
 • Φοιτητές, ανέργους και στον οποιονδήποτε ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Πληροφορίες

Μικροβιολογία Τροφίμων

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ενημέρωση σε θέματα μικροβιολογίας τροφίμων, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, νομοθεσίας που σχετίζεται με μικροβιολογικά κριτήρια για τα τρόφιμα καθώς και τους τρόπους ελέγχου και αντιμετώπισης των μικροβίων.

Διάρκεια Προγράμματος: 1 ημέρα

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της μικροβιολογίας των τροφίμων τις βασικές νομοθετικές απαιτήσεις, να ερμηνεύουν αποτελέσματα μικροβιολογικών ελέγχων, να γνωρίζουν τους τρόπους ελέγχου αντιμετώπισης των μικροοργανισμών στην εργασία τους.

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 • Μικροβιολογία Τροφίμων: Βασικές Αρχές
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την επιβίωση των μικροοργανισμών στα τρόφιμα
 • Προφίλ Μικροοργανισμών
 • Έλεγχος και αντιμετώπιση μικροβίων 
 • Ερμηνεία αποτελεσμάτων μικροβιολογικών ελέγχων
 • Ισχύουσα νομοθεσία για τα μικροβιολογικά κριτήρια και χρήση μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα
 • Παθογόνοι μικροοργανισμοί που μεταδίδονται με τα τρόφιμα και το πόσιμο νερό
 • Ειδικά μικροβιολογικά χαρακτηριστικά των τροφίμων
 • Μικροβιολογικοί Σταθερότυποι γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων
 • Μικροβιολογικοί Σταθερότυποι κρέατος και κρεατοσκευασμάτων
 • Μικροβιολογικοί Σταθερότυποι ιχθυηρών
 • Μικροβιολογικοί Σταθερότυποι χυμών και αναψυκτικών
 • Μικροβιολογικοί Σταθερότυποι παγωτών
 • Μικροβιολογικοί Σταθερότυποι παρασκευασμένων τροφίμων
 • Μικροβιολογικοί Κίνδυνοι Τροφίμων
 • Εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των Τροφίμων στη Βιομηχανία
 • Προληπτικά Μέτρα για την αντιμετώπιση των μικροβιολογικών κινδύνων στα τρόφιμα
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών στα τρόφιμα. Διασταυρούμενη επιμόλυνση 
 • Μέθοδοι Μικροβιολογικών Εξετάσεων των τροφίμων. Δειγματοληψίες τροφίμων. Μεταφορά δειγμάτων. Πρωτόκολλα δειγματοληψίας
 • Αξιολόγηση των Μικροβιολογικών Αναλύσεων των τροφίμων στη Βιομηχανία – Ποιοτικός Έλεγχος. Εκτίμηση αποτελεσμάτων

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
Μικροβιολογία Τροφίμων Webinar On-Line - - Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!