Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μικροβιολογία Τροφίμων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Μικροβιολογία Τροφίμων 

Διάρκεια Προγράμματος: 1 ημέρα

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της μικροβιολογίας των τροφίμων & τις βασικές νομοθετικές απαιτήσεις, να ερμηνεύουν αποτελέσματα μικροβιολογικών ελέγχων, να γνωρίζουν τους τρόπους ελέγχου & αντιμετώπισης των μικροοργανισμών στην εργασία τους.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε στελέχη ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής - εμπορίας προϊόντων
 • Σε ελεύθερους επαγγελματίες
 • Σε εσωτερικούς ή και εξωτερικούς επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 • Σε φοιτητές, ανέργους και στον οποιοδήποτε ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Μικροβιολογία Τροφίμων: Βασικές Αρχές
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την επιβίωση των μικροοργανισμών στα τρόφιμα
 • Προφίλ Μικροοργανισμών
 • Έλεγχος και αντιμετώπιση μικροβίων 
 • Ερμηνεία αποτελεσμάτων μικροβιολογικών ελέγχων
 • Ισχύουσα νομοθεσία για τα μικροβιολογικά κριτήρια και χρήση μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα
 • Παθογόνοι μικροοργανισμοί που μεταδίδονται με τα τρόφιμα και το πόσιμο νερό
 • Ειδικά μικροβιολογικά χαρακτηριστικά των τροφίμων
 • Μικροβιολογικοί Σταθερότυποι γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων
 • Μικροβιολογικοί Σταθερότυποι κρέατος και κρεατοσκευασμάτων
 • Μικροβιολογικοί Σταθερότυποι ιχθυηρών
 • Μικροβιολογικοί Σταθερότυποι χυμών και αναψυκτικών
 • Μικροβιολογικοί Σταθερότυποι παγωτών
 • Μικροβιολογικοί Σταθερότυποι παρασκευασμένων τροφίμων
 • Μικροβιολογικοί Κίνδυνοι Τροφίμων
 • Εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των Τροφίμων στη Βιομηχανία
 • Προληπτικά Μέτρα για την αντιμετώπιση των μικροβιολογικών κινδύνων στα τρόφιμα
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών στα τρόφιμα. Διασταυρούμενη επιμόλυνση 
 • Μέθοδοι Μικροβιολογικών Εξετάσεων των τροφίμων. Δειγματοληψίες τροφίμων. Μεταφορά δειγμάτων. Πρωτόκολλα δειγματοληψίας
 • Αξιολόγηση των Μικροβιολογικών Αναλύσεων των τροφίμων στη Βιομηχανία – Ποιοτικός Έλεγχος. Εκτίμηση αποτελεσμάτων

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, χρήση απτών παραδειγμάτων και ομαδική συμμετοχή.   

Γιατί να επιλέξετε τη BQC 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης των Τροφίμων. Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!