Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Preventive Controls Qualified Individual (PCQI)

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Preventive Controls Qualified Individual (PCQI) for Human Food

Διάρκεια Προγράμματος: 2.5 ημέρες

Ο κανόνας του FSMA για την ορθή παρασκευαστική πρακτική, την ανάλυση κινδύνου και τα προληπτικά μέτρα που βασίζονται στον κίνδυνο για τα τρόφιμα για τον άνθρωπο (που αναφέρονται ως προληπτικοί έλεγχοι για τα τρόφιμα που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση) αποσκοπεί στη διασφάλιση της ασφαλούς παρασκευής / μεταποίησης, συσκευασίας και διατήρησης τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση.

Ο προσδιορισμένος τρόπος με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγκριθούν ως PCQI είναι να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στο εγκεκριμένο υλικό από τον FDA, το οποίο θα διενεργηθεί από εγκεκριμένο επικεφαλής εκπαιδευτή (Lead Instructor).

Γλώσσα προγράμματος: Αγγλική

Σημειώσεις:

 • Η καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν αποτελεί  ένα πρόγραμμα για την νομοθεσία των τροφίμων ή τις εξαγωγές στις ΗΠΑ.
 • Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος προϋποθέτει την πλήρη παρακολούθηση του χωρίς απουσίες.
 • Η πρότερη γνώση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ή/και Τεχνολογίας Τροφίμων είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Άτομα που σχετίζονται με την καλλιέργεια, τη συγκομιδή ή την παραγωγή τροφίμων
 • Στελέχη, Υπεύθυνους και εργαζόμενους επιχειρήσεων Τροφίμων
 • Συμβούλους και Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 • Διευθυντές Διαχείρισης Ποιότητας
 • Διευθυντές αλυσίδας εφοδιασμού
 • Υπεύθυνοι Εξαγωγών/Εισαγωγών Τροφίμων
 • Διευθυντές Ασφάλειας Τροφίμων

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Παρουσίαση των προτύπων, κατηγοριών συστημάτων, της διαδικασίας πιστοποίησης μιας εταιρείας και των βασικών εννοιών της Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων 
 • Ανασκόπηση της Νομοθεσίας Τροφίμων
 • Ανασκόπηση του σχεδίου ασφάλειας των τροφίμων
 • Ορθές πρακτικές Βιομηχανικής Παραγωγής (GMPs) 
 • Βιολογικοί, Χημικοί, Φυσικοί  κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων
 • Προκαταρκτικά βήματα στην ανάπτυξη ενός Σχεδίου ασφάλειας τροφίμων
 • Έλεγχοι πρόληψης διεργασιών
 • Προληπτικοί έλεγχοι αλλεργιογόνων
 • Προληπτικοί έλεγχοι τυποποίησης
 • Προληπτικοί έλεγχοι προμηθευτών
 • Σχέδιο ανάκλησης
 • Διαδικασίες επαλήθευσης και επικύρωσης
 • Διαδικασίες τήρησης αρχείων
 • Ανασκόπηση Κανονισμών
 • Πόροι για την προετοιμασία σχεδίων ασφάλειας τροφίμων
 • Παραδείγματα και Ασκήσεις του Σχεδίου Ασφάλειας Τροφίμων

Οι συμμετέχοντες θα εξασφαλίσουν το πιστοποιητικό PCQI το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες Αμερικανικές αρχές (FSPCA).

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, χρήση απτών παραδειγμάτων και ομαδική συμμετοχή.

Γιατί να επιλέξετε τη BQC 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων καθώς και σε θέματα Ασφάλειας Τροφίμων. Τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης που εκδίδονται από την BQC αναγνωρίζονται παγκοσμίως.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!