Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα PCQI

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Preventive Controls Qualified Individual (PCQI) for Human Food

Σε ποιους απευθύνεται
 • Άτομα που σχετίζονται με την καλλιέργεια, τη συγκομιδή ή την παραγωγή τροφίμων
 • Στελέχη, Υπεύθυνους και εργαζόμενους επιχειρήσεων Τροφίμων
 • Διευθυντές Διαχείρισης Ποιότητας
 • Διευθυντές αλυσίδας εφοδιασμού
 • Υπεύθυνοι Εξαγωγών/Εισαγωγών Τροφίμων
 • Διευθυντές Ασφάλειας Τροφίμων

Πληροφορίες

Η νέα νομοθεσία των ΗΠΑ σχετικά με τα τρόφιμα (FSMA: Food Safety Modernization Act), επηρεάζει όλες τις επιχειρήσεις που εξάγουν τρόφιμα στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όλες οι εξαγωγικές προς τις ΗΠΑ επιχειρήσεις τροφίμων, όμοια με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται παραγωγικά στις ΗΠΑ, πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν εγκεκριμένο PCQI (Preventive Control Qualified Individual), βασική ευθύνη του οποίου θα είναι να αναπτύξει – διαμορφώσει – αναβαθμίσει το σχέδιο/σύστημα ασφάλειας των τροφίμων της επιχείρησης (Food Safety Plan) με βάσει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας τροφίμων των Η.Π.Α και θα έχει την επίβλεψη της εφαρμογής του σχεδίου και την επικοινωνία με τον/τους εισαγωγείς στην Αμερική.

Διάρκεια Προγράμματος: 2.5 ημέρες

Ο κανόνας του FSMA για την ορθή παρασκευαστική πρακτική, την ανάλυση κινδύνου και τα προληπτικά μέτρα που βασίζονται στον κίνδυνο για τα τρόφιμα για τον άνθρωπο (που αναφέρονται ως προληπτικοί έλεγχοι για τα τρόφιμα που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση) αποσκοπεί στη διασφάλιση της ασφαλούς παρασκευής / μεταποίησης, συσκευασίας και διατήρησης τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση.

Ο προσδιορισμένος τρόπος με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγκριθούν ως PCQI είναι να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στο εγκεκριμένο υλικό από τον FDA, το οποίο θα διενεργηθεί από εγκεκριμένο επικεφαλής εκπαιδευτή (Lead Instructor).

Σημειώσεις

 • Η καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν αποτελεί  ένα πρόγραμμα για την νομοθεσία των τροφίμων ή τις εξαγωγές στις ΗΠΑ.
 • Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος προϋποθέτει την πλήρη παρακολούθηση του χωρίς απουσίες.
 • Η πρότερη γνώση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ή/και Τεχνολογίας Τροφίμων είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.

Οι συμμετέχοντες θα εξασφαλίσουν το πιστοποιητικό PCQI το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες Αμερικανικές αρχές (FSPCA).

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 • Παρουσίαση των προτύπων, κατηγοριών συστημάτων, της διαδικασίας πιστοποίησης μιας εταιρείας και των βασικών εννοιών της Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων 
 • Ανασκόπηση της Νομοθεσίας Τροφίμων
 • Ανασκόπηση του σχεδίου ασφάλειας των τροφίμων
 • Ορθές πρακτικές Βιομηχανικής Παραγωγής (GMPs) 
 • Βιολογικοί, Χημικοί, Φυσικοί  κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων
 • Προκαταρκτικά βήματα στην ανάπτυξη ενός Σχεδίου ασφάλειας τροφίμων
 • Έλεγχοι πρόληψης διεργασιών
 • Προληπτικοί έλεγχοι αλλεργιογόνων
 • Προληπτικοί έλεγχοι τυποποίησης
 • Προληπτικοί έλεγχοι προμηθευτών
 • Σχέδιο ανάκλησης
 • Διαδικασίες επαλήθευσης και επικύρωσης
 • Διαδικασίες τήρησης αρχείων
 • Ανασκόπηση Κανονισμών
 • Πόροι για την προετοιμασία σχεδίων ασφάλειας τροφίμων
 • Παραδείγματα και Ασκήσεις του Σχεδίου Ασφάλειας Τροφίμων

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
Preventive Controls Qualified Individual (PCQI) for Human Food Webinar On-Line 580€ & 60$* *κόστος έκδοσης πιστοποιητικού 13-15/02/2024 Αγγλικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!