Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Συντήρηση - Ασφαλής Χειρισμός Αυτοκινούμενων Ανυψωτικών Μηχανημάτων & Περονοφόρων Οχημάτων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Συντήρηση - Ασφαλής Χειρισμός Αυτοκινούμενων Ανυψωτικών Μηχανημάτων & Περονοφόρων Οχημάτων

Σε ποιους απευθύνεται
 • Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων,εργοδηγούς, οδηγούς περονοφόρων
 • Συντηρητές
 • Υπεύθυνους Τμημάτων Ανταλλακτικών, υπεύθυνους Αποθήκης και σε στελέχη Τμημάτων Logistics

Πληροφορίες

Τα ανυψωτικά συστήματα συνιστούν μια από τις πιο σύνθετες μηχανολογικές ή ηλεκτρομηχανολογικές διατάξεις. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι αποτελούνται από μια σειρά πολλαπλών μηχανισμών, οι οποίοι περιλαμβάνουν μια μεγάλη γκάμα στοιχείων μηχανών, σιδηρών κατασκευών αλλά και ηλεκτρικών διατάξεων.

Στον όρο ανυψωτικό μηχάνημα περιλαμβάνονται: οι γερανογέφυρες, τα περονοφόρα οχήματα, τα καλαθοφόρα οχήματα, τα γερανοφόρα οχήματα (αυτοκινούμενοι & οικοδομικοί γερανοί), τα βαρούλκα σε τροχιές, τα δικόλωνα & τα τετρακόλωνα ανυψωτικά συνεργείων κλπ.

Διάρκεια Προγράμματος: 2 ημέρες

Υπάρχει ανάγκη για απόκτηση γνώσεων που αφορούν αφ' ενός στην ασφαλή χρήση περονοφόρων οχημάτων στους χώρους εργασίας και αφ' ετέρου στα βασικά μηχανολογικά στοιχεία που χρειάζεται να γνωρίζει ο χειριστής.

Επιβάλλεται διεθνώς η χρήση των περονοφόρων οχημάτων να πραγματοποιείται από καταρτισμένους (στις περισσότερες χώρες της ΕΕ αδειούχους) χειριστές, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα που προκαλούνται από κακή χρήση και ελλιπή εκπαίδευση.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα εισάγει τους εκπαιδευόμενους σε θέματα Συντήρησης, Λειτουργίας και Χειρισμού Αυτοκινούμενων Ανυψωτικών (παπαγαλάκια, τηλεσκοπικοί γερανοί, καλαθοφόρα κλπ) και Περονοφόρων Ανυψωτικών Μηχανημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού περονοφόρων οχημάτων να φορτώνουν και ξεφορτώνουν τα περονοφόρα με όλους τους κανόνες ασφάλειας, τόσο για τον ίδιο το χειριστή, όσο και για αυτούς που εργάζονται στον ίδιο χώρο, να χρησιμοποιούν τα οχήματα με βάση τις αρχές του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στους χώρους εργασίας και να διενεργούν ελιγμούς με ασφάλεια και γενικά να έχουν σωστή οδική συμπεριφορά.

Επίσης να αποκτήσουν τις απαραίτητες βασικές τεχνικές γνώσεις σχετικά με τις αρχές λειτουργίας των μηχανών εσωτερικής καύσης, τα συστήματα τροφοδοσίας, τα υδραυλικά συστήματα στα περονοφόρα οχήματα και τα ελαστικά περονοφόρων και τις φθορές τους.

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 • Παρουσίαση όλων των τύπων αυτοκινούμενων και περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων
 • Κατάταξη ανυψωτικών μηχανημάτων ως προς την επικινδυνότητα
 • Έλεγχοι και περιοδικότητα ελέγχων
 • Σημεία που ελέγχονται κατά την επιθεώρηση
 • Ρόλος και υπευθυνότητες του εμπλεκόμενου προσωπικού
 • Εκτίμηση της ευστάθειας του ανυψωτικού / κατάσταση του εδάφους
 • Έλεγχοι και δοκιμές πριν τη χρήση του ανυψωτικού μηχανήματος
 • Ελιγμοί ανυψωτικού μηχανήματος, συμπεριλαμβανομένων αυτών σε περιορισμένους χώρους
 • Ανύψωση φορτίων και τοποθέτηση φορτίων με ακρίβεια και ασφάλεια
 • Εξοικείωση με τα σήματα και τις εντολές χειρισμού
 • Τακτική και προληπτική συντήρηση
 • Συνήθεις βλάβες – αποκατάσταση βλαβών
 • Στοιχεία Μηχανολογίας
 • Πιστοποιητικά Καταλληλότητας

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
Συντήρηση - Ασφαλής Χειρισμός Αυτοκινούμενων Ανυψωτικών Μηχανημάτων & Περονοφόρων Οχημάτων Webinar On-Line 420€ 11-12/07/2024 Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!