Συντήρηση - Ασφαλής Χειρισμός Ανυψωτικών- Περονοφόρων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Συντήρηση - Ασφαλής Χειρισμός Αυτοκινούμενων Ανυψωτικών Μηχανημάτων & Περονοφόρων Οχημάτων

Διάρκεια Προγράμματος: 2 ημέρες

Υπάρχει ανάγκη για απόκτηση γνώσεων που αφορούν αφ' ενός στην ασφαλή χρήση περονοφόρων οχημάτων στους χώρους εργασίας και αφ' ετέρου στα βασικά μηχανολογικά στοιχεία που χρειάζεται να γνωρίζει ο χειριστής. Επιβάλλεται διεθνώς η χρήση των περονοφόρων οχημάτων να πραγματοποιείται από καταρτισμένους (στις περισσότερες χώρες της ΕΕ αδειούχους) χειριστές, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα που προκαλούνται από κακή χρήση και ελλιπή εκπαίδευση.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα εισάγει τους εκπαιδευόμενους σε θέματα Συντήρησης, Λειτουργίας και Χειρισμού Αυτοκινούμενων Ανυψωτικών (παπαγαλάκια, τηλεσκοπικοί γερανοί, καλαθοφόρα κλπ) και Περονοφόρων Ανυψωτικών Μηχανημάτων. Πιο συγκεκριμένα, μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού περονοφόρων οχημάτων να φορτώνουν και ξεφορτώνουν τα περονοφόρα με όλους τους κανόνες ασφάλειας, τόσο για τον ίδιο το χειριστή, όσο και για αυτούς που εργάζονται στον ίδιο χώρο, να χρησιμοποιούν τα οχήματα με βάση τις αρχές του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στους χώρους εργασίας και να διενεργούν ελιγμούς με ασφάλεια και γενικά να έχουν σωστή οδική συμπεριφορά. Επίσης να αποκτήσουν τις απαραίτητες βασικές τεχνικές γνώσεις σχετικά με τις αρχές λειτουργίας των μηχανών εσωτερικής καύσης, τα συστήματα τροφοδοσίας, τα υδραυλικά συστήματα στα περονοφόρα οχήματα και τα ελαστικά περονοφόρων και τις φθορές τους.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων, εργοδηγούς, οδηγούς περονοφόρων
 • Συντηρητές
 • Υπεύθυνους Τμημάτων Ανταλλακτικών, υπεύθυνους Αποθήκης και σε στελέχη Τμημάτων Logistics

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

 • Παρουσίαση όλων των τύπων αυτοκινούμενων και περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων
 • Κατάταξη ανυψωτικών μηχανημάτων ως προς την επικινδυνότητα
 • Έλεγχοι και περιοδικότητα ελέγχων
 • Σημεία που ελέγχονται κατά την επιθεώρηση
 • Ρόλος και υπευθυνότητες του εμπλεκόμενου προσωπικού
 • Εκτίμηση της ευστάθειας του ανυψωτικού / κατάσταση του εδάφους
 • Έλεγχοι και δοκιμές πριν τη χρήση του ανυψωτικού μηχανήματος
 • Ελιγμοί ανυψωτικού μηχανήματος, συμπεριλαμβανομένων αυτών σε περιορισμένους χώρους
 • Ανύψωση φορτίων και τοποθέτηση φορτίων με ακρίβεια και ασφάλεια
 • Εξοικείωση με τα σήματα και τις εντολές χειρισμού
 • Τακτική και προληπτική συντήρηση
 • Συνήθεις βλάβες – αποκατάσταση βλαβών
 • Στοιχεία Μηχανολογίας
 • Πιστοποιητικά Καταλληλότητας

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, χρήση απτών παραδειγμάτων και ομαδική συμμετοχή. 

Γιατί να επιλέξετε τη BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο του ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων. Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλότερου επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος