Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Τεχνικές Βελτίωσης Ποιότητας

Τεχνικές Βελτίωσης Ποιότητας

Σε ποιους απευθύνεται
 • Στελέχη επιχειρήσεων
 • Υπεύθυνους Διασφάλισης Ποιότητας ή Ποιοτικού Ελέγχου
 • Υπεύθυνους Παραγωγής

Πληροφορίες

Τεχνικές Βελτίωσης Ποιότητας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Τεχνικές Βελτίωσης της Ποιότητας" επικεντρώνεται στα εργαλεία και τις τεχνικές του Ποιοτικού Ελέγχου για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό αναλύεται ο τρόπος εφαρμογής των στατιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται.

Διάρκεια Προγράμματος: 2 Ημέρες

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η θεωρητική προσέγγιση τεχνικών βελτίωσης ποιότητας μέσω της χρήσης των Εργαλείων Βελτίωσης της ποιότητας και κυρίως του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας.

Επίσης με την ανάπτυξη χαρακτηριστικών παραδειγμάτων οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν εργαλεία βελτίωσης της ποιότητας τόσο στα πεδία της παροχής υπηρεσιών όσο και της παραγωγής προϊόντων.

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 • Βασικές στατιστικές έννοιες
 • Η φιλοσοφία και οι στόχοι του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας 
 • Τα βασικά εργαλεία ελέγχου και βελτίωσης  της Ποιότητας
 • Δειγματοληψία αποδοχής
 • Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας
 • Επίδοση - Ικανότητα Διεργασίας
 • Ποιότητα 6σ
 • Διαγράμματα Ελέγχου και Ερμηνεία αυτών
 • Βελτίωσης της Διεργασίας με χρήση πειραματικού σχεδιασμού
 • Μεθοδολογία Taguchi
 • Παραδείγματα εφαρμογής του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας  στην παροχή υπηρεσιών και σε παραγωγικές διεργασίες
 • Πρακτικές ασκήσεις εφαρμογής  εργαλείων βελτίωσης της ποιότητας

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
Τεχνικές Βελτίωσης Ποιότητας Webinar On-Line - - Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!