Σεμινάριο Τεχνικές Βελτίωσης Ποιότητας

Τεχνικές Βελτίωσης Ποιότητας

Διάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράμματος: 2 ημέρες

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η θεωρητική προσέγγιση τεχνικών βελτίωσης ποιότητας μέσω της χρήσης των Εργαλείων Βελτίωσης της ποιότητας και κυρίως του  Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. Επίσης με την ανάπτυξη χαρακτηριστικών παραδειγμάτων οι συμμετέχοντες   θα μπορούν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν εργαλεία βελτίωσης της ποιότητας τόσο στα πεδία της παροχής υπηρεσιών όσο και της παραγωγής προϊόντων.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Στελέχη επιχειρήσεων
 • Υπεύθυνους Διασφάλισης Ποιότητας ή Ποιοτικού Ελέγχου
 • Υπεύθυνους Παραγωγής

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Βασικές στατιστικές έννοιες
 • Η φιλοσοφία και οι στόχοι του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας 
 • Τα βασικά εργαλεία ελέγχου και βελτίωσης  της Ποιότητας
 • Δειγματοληψία αποδοχής
 • Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας
 • Επίδοση - Ικανότητα Διεργασίας
 • Ποιότητα 6σ
 • Διαγράμματα Ελέγχου και Ερμηνεία αυτών
 • Βελτίωσης της Διεργασίας με χρήση πειραματικού σχεδιασμού
 • Μεθοδολογία Taguchi
 • Παραδείγματα εφαρμογής του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας  στην παροχή υπηρεσιών και σε παραγωγικές διεργασίες
 • Πρακτικές ασκήσεις εφαρμογής  εργαλείων βελτίωσης της ποιότητας

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία. 

Γιατί να επιλέξετε τη BQC 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και γενικότερα της Ποιότητας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!