Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε Εργαζομένους όλων των επιχειρήσεων, δημοσίων ή ιδιωτικών, που ασκούν δραστηριότητες όπως:

 • παρασκευή, μεταποίηση
 • παραγωγή, συσκευασία
 • αποθήκευση, μεταφορά
 • διανομή, διακίνηση
 • πώληση ή διάθεση τροφίμων

Πληροφορίες

Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η τήρηση των όρων και συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων από τις επιχειρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων – υπηρεσιών και η προστασία του καταναλωτή.

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι συμμετέχοντες, θα είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίζουν ένα ακατάλληλο τρόφιμο και τους ορθούς τρόπους διαχείρισης του
 • λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη σωστή διαχείριση και συντήρηση των τροφίμων
 • συνδυάσουν τις αποκτούμενες γνώσεις με την εμπειρία τους και να εφαρμόζουν κανόνες
 • μπορούν να γίνουν πιο συνειδητοποιημένοι χειριστές αλλά και καταναλωτές

Διάρκεια Προγράμματος: 1 ημέρα

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Κατά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα αναλυθούν οι όροι:

 • υγιεινή τροφίμων, ασφάλεια τροφίμων, μη κανονικό και μη ασφαλές τρόφιμο, ποιότητα.
 • θα εξεταστούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να οδηγήσουν σε ένα μη ασφαλές τρόφιμο, καθώς και οι συνέπειες που υπάρχουν στον άνθρωπο από την κατανάλωση μη ασφαλών τροφίμων.
 • θα μελετηθεί η σωστή διαχείριση των τροφίμων, από την παραλαβή μέχρι την κατανάλωση τους.
 • θα γίνει αναφορά στη νομοθεσία που αφορά τα τρόφιμα και τρόποι ανεύρεσης της νομοθεσίας στο διαδίκτυο.
 • Θα μελετηθεί το σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) με πρακτικά παραδείγματα.

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Webinar On-Line 90€ 09/04/2024 Ελληνικά/Αγγλικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!