Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευση χειριστών περονοφόρων οχημάτων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευση χειριστών περονοφόρων οχημάτων, βάσει Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198/Α` 17.10.2012) & Ν 4982/2022 (ΦΕΚ 195ΑτΑ), αρ.74

Σε ποιους απευθύνεται
 • Στο σύνολο των Βιομηχανιών και επιχειρήσεων που διαθέτουν περονοφόρα οχήματα.
 • Εργαζόμενους σε βιομηχανικό περιβάλλον
 • Χειριστές και συντηρητές μηχανημάτων έργου
 • Τεχνικούς και μηχανικούς ασφαλείας
 • Υπεύθυνους αποθηκών και εργοδηγούς

Πληροφορίες

Τα περονοφόρα οχήματα αποτελούν, κατά κοινή ομολογία, τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα ανυψωτικά μηχανήματα και, επιπλέον, πολύτιμα εργαλεία, που βρίσκουν εφαρμογή και χρήση σε πλήθος παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως στη βιομηχανία, στις κάθε είδους κατασκευές, στις λιμενικές εγκαταστάσεις, στις μεταφορές κλπ.

Υπάρχει ανάγκη για απόκτηση γνώσεων που αφορούν αφ' ενός στην ασφαλή χρήση περονοφόρων οχημάτων στους χώρους εργασίας και αφ' ετέρου στα βασικά μηχανολογικά στοιχεία που χρειάζεται να γνωρίζει ο χειριστής.

Επιβάλλεται διεθνώς η χρήση των περονοφόρων οχημάτων να πραγματοποιείται από καταρτισμένους (στις περισσότερες χώρες της ΕΕ αδειούχους) χειριστές, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα που προκαλούνται από κακή χρήση και ελλιπή εκπαίδευση.

Διάρκεια Προγράμματος: 2 ημέρες

Μετά το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού στα ακόλουθα: 

 • Να χειρίζονται με ασφάλεια περονοφόρα οχήματα
 • Να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν τα περονοφόρα σύμφωνα με όλους τους κανόνες ασφάλειας, τόσο για τον ίδιο το χειριστή, όσο και για αυτούς που εργάζονται στον ίδιο χώρο
 • Να χρησιμοποιούν τα οχήματα με βάση τις αρχές του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στους χώρους εργασίας
 • Να διενεργούν ελιγμούς με ασφάλεια και γενικά να έχουν σωστή οδική συμπεριφορά 

Επίσης, να αποκτήσουν τις απαραίτητες βασικές τεχνικές γνώσεις που αφορούν:

 • Τις αρχές λειτουργίας των μηχανών εσωτερικής καύσης
 • Τα συστήματα τροφοδοσίας
 • Τα υδραυλικά συστήματα στα περονοφόρα οχήματα
 • Τα ελαστικά των περονοφόρων και τις φθορές τους

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 • Στόχοι εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Γενική παρουσίαση
 • Ειδικές οδηγίες
 • Ασφαλής χειρισμός των περονοφόρων οχημάτων
 • Αρχές λειτουργίας
 • Βασικές οδηγίες συντήρησης χειριστή
 • Εντοπισμός βλαβών
 • Επίλυση αποριών

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
Εκπαίδευση χειριστών περονοφόρων οχημάτων Webinar On-Line 400€ 27-28/11/2023 Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!