Εκπαίδευση χειριστών περονοφόρων οχημάτων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Εκπαίδευση χειριστών περονοφόρων οχημάτων 

Διάρκεια Προγράμματος: 2 ημέρες

Μετά το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού στα ακόλουθα: 

 • Να χειρίζονται με ασφάλεια περονοφόρα οχήματα
 • Να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν τα περονοφόρα σύμφωνα με όλους τους κανόνες ασφάλειας, τόσο για τον ίδιο το χειριστή, όσο και για αυτούς που εργάζονται στον ίδιο χώρο
 • Να χρησιμοποιούν τα οχήματα με βάση τις αρχές του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στους χώρους εργασίας
 • Να διενεργούν ελιγμούς με ασφάλεια και γενικά να έχουν σωστή οδική συμπεριφορά 

Επίσης, να αποκτήσουν τις απαραίτητες βασικές τεχνικές γνώσεις που αφορούν:

 • Τις αρχές λειτουργίας των μηχανών εσωτερικής καύσης
 • Τα συστήματα τροφοδοσίας
 • Τα υδραυλικά συστήματα στα περονοφόρα οχήματα
 • Τα ελαστικά των περονοφόρων και τις φθορές τους

Σε ποιους απευθύνεται

 • Χειριστές περονοφόρων οχημάτων
 • Σε όσους εμπλέκονται στη λειτουργία των περονοφόρων οχημάτων (υπεύθυνοι αποθηκών, εργαζόμενοι σε αποθήκες, σε συνεργεία, σε εργοτάξια κ.τ.λ) αλλά και
 • Σε όσους εμπλέκονται με την ασφάλεια στην εργασία (τεχνικοί ασφαλείας, εργοδηγοί κλπ).

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Στόχοι εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Γενική παρουσίαση
 • Ειδικές οδηγίες
 • Ασφαλής χειρισμός των περονοφόρων οχημάτων
 • Αρχές λειτουργίας
 • Βασικές οδηγίες συντήρησης χειριστή
 • Εντοπισμός βλαβών
 • Επίλυση αποριών

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις και χρήση απτών παραδειγμάτων.  

Γιατί να επιλέξετε τη BQC 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο του ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων. Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλότερου επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!