Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υγεία και Ασφάλεια στα Ξενοδοχεία – Μέτρα Πρόληψης και Προστασίας

Υγεία και Ασφάλεια στα Ξενοδοχεία – Μέτρα Πρόληψης και Προστασίας

Σε ποιους απευθύνεται
 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Στελέχη και προσωπικό Ξενοδοχειακών - Τουριστικών μονάδων
 • Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα μοριοδοτείται στην Κατάταξη των Ξενοδοχείων σε κατηγορίες Αστέρων με 150 μόρια (κριτήριο 11.1) με τη συμμετοχή τουλάχιστον του 10% του προσωπικού της Επιχείρησης σε ετήσια βάση

Πληροφορίες

Οι εργαζόμενοι στις μικρές και μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στη χώρα μας είναι εκτεθειμένοι σε μια σειρά βλαπτικών παραγόντων οι οποίοι επιδρούν αρνητικά στην υγεία τους.

Οι φυσικοί, χημικοί, εργονομικοί και βιολογικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση της εργασίας και τα δύσκολα ωράρια, αποτελούν τις βασικές αιτίες για την εκδήλωση επαγγελματικής νοσηρότητας που χαρακτηρίζει τον κλάδο.

Διάρκεια Προγράμματος: 2 ημέρες

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ανάδειξη των κινδύνων αυτών και η εκπαίδευση του προσωπικού σε πρακτικές αντιμετώπισής τους.

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 • Εισαγωγή στην Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας
 • Λειτουργικοί κίνδυνοι
 • Νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα
 • Πρόκληση πτώσεων 
 • Πρόκληση τραυματισμών
 • Επαφή με κινούμενα μέρη μηχανών και εργαλεία χειρός
 • Έλεγχος πυρκαγιάς
 • Αντιμετώπιση θορύβου
 • Σωματική βία από επίθεση ανθρώπου/ζώου
 • Κίνδυνοι στην πισίνα
 • Μυοσκελετικές καταπονήσεις
 • Χημικοί κίνδυνοι από σκόνες, ίνες, σωματίδια, καθαριστικά
 • Έκθεση σε βακτηρίδια, παράσιτα
 • Πνευματική κόπωση - ψυχολογική βία
 • Μεθοδολογία σύνταξης μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
 • Χρήση CHECK-LIST για αξιολόγηση των κινδύνων

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
Υγεία και Ασφάλεια στα Ξενοδοχεία – Μέτρα Πρόληψης και Προστασίας Webinar On-Line Κατόπιν αιτήματος - Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!