Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων για τα Ξενοδοχεία - Προσαρμοσμένες Απαιτήσεις του HACCP για Ξενοδοχεία

Διάρκεια Προγράμματος: 1 ημέρα

Κατά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα αναλυθούν οι όροι υγιεινή τροφίμων, ασφάλεια τροφίμων, μη ασφαλές τρόφιμο και ποιότητα. Επίσης, θα εξεταστούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να οδηγήσουν σε ένα μη ασφαλές τρόφιμο καθώς και οι συνέπειες στον άνθρωπο από την κατανάλωση μη ασφαλών τροφίμων. Θα μελετηθεί η σωστή διαχείριση τροφίμων, από την παραλαβή, τη διάθεση μέχρι και την κατανάλωσή τους. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά και στη νομοθεσία που αφορά τα τρόφιμα καθώς και στους τρόπους ανεύρεσης της νομοθεσίας στο διαδίκτυο. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους σωστούς χειρισμούς των τροφίμων από το προσωπικό του ξενοδοχείου, μέσα από πρακτικά παραδείγματα.  

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Στελέχη και προσωπικό Ξενοδοχειακών - Τουριστικών μονάδων.

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

  • Εισαγωγή στην Yγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
  • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
  • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
  • Επιλογή κρίσιμων σημείων ελέγχου τροφίμων στο χώρο του ξενοδοχείου
  • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων σε χώρους ξενοδοχείων
  • Το περιβάλλον του ξενοδοχείου
  • Διαδικασίες και απαιτήσεις καθαρισμού - απολύμανσης - εντομοκτονίας 
  • Καλές και κακές πρακτικές χειρισμού τροφίμων
  • Νομοθεσία Υγιεινής Τροφίμων

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, χρήση απτών παραδειγμάτων και ομαδική συμμετοχή. 

Γιατί να επιλέξετε τη BQC 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο της υγιεινής και ασφάλειας, στον χώρο της εστίασης και του τουρισμού. Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!