Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων για τα Ξενοδοχεία

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων για τα Ξενοδοχεία - Προσαρμοσμένες Απαιτήσεις του HACCP για Ξενοδοχεία

Σε ποιους απευθύνεται
  • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Στελέχη και προσωπικό Ξενοδοχειακών - Τουριστικών μονάδων

Πληροφορίες

Ο ευαίσθητος χώρος του Τουρισμού και της Φιλοξενίας υπήρξε ανέκαθεν πυλώνας της Ελληνικής Οικονομίας αλλά και του Πολιτισμού.

Η κάθε επιχείρηση πλέον πρέπει να προσπαθήσει σκληρά για να προσφέρει ένα πληρέστερο, ποιοτικότερο και ασφαλέστερο πακέτο υπηρεσιών, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς.

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι όπλο στην μάχη αυτή είναι οι άριστα καταρτισμένοι άνθρωποι, που στελεχώνουν την επιχείρηση. Άλλωστε, αυτοί είναι οι απαραίτητοι παράγοντες διαφοροποίησης και απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Διάρκεια Προγράμματος: 1 ημέρα

Κατά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα αναλυθούν οι όροι υγιεινή τροφίμων, ασφάλεια τροφίμων, μη ασφαλές τρόφιμο και ποιότητα.

Επίσης, θα εξεταστούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να οδηγήσουν σε ένα μη ασφαλές τρόφιμο καθώς και οι συνέπειες στον άνθρωπο από την κατανάλωση μη ασφαλών τροφίμων.

Θα μελετηθεί η σωστή διαχείριση τροφίμων, από την παραλαβή, τη διάθεση μέχρι και την κατανάλωσή τους. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά και στη νομοθεσία που αφορά τα τρόφιμα καθώς και στους τρόπους ανεύρεσης της νομοθεσίας στο διαδίκτυο.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους σωστούς χειρισμούς των τροφίμων από το προσωπικό του ξενοδοχείου, μέσα από πρακτικά παραδείγματα.

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των προγραμμάτων επικοινωνήστε μαζί μας. Η BQC προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική για ανέργους και φοιτητές. Κάθε 2η συμμετοχή από την ίδια εταιρεία θα έχει έκπτωση 10%.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

  • Εισαγωγή στην Yγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
  • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
  • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
  • Επιλογή κρίσιμων σημείων ελέγχου τροφίμων στο χώρο του ξενοδοχείου
  • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων σε χώρους ξενοδοχείων
  • Το περιβάλλον του ξενοδοχείου
  • Διαδικασίες και απαιτήσεις καθαρισμού - απολύμανσης - εντομοκτονίας 
  • Καλές και κακές πρακτικές χειρισμού τροφίμων
  • Νομοθεσία Υγιεινής Τροφίμων

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα
Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων για τα Ξενοδοχεία - Προσαρμοσμένες Απαιτήσεις του HACCP Webinar On-Line - - Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!