Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εφαρμογή ορθών πρακτικών από τη συγκομιδή ως την τυποποίηση εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εφαρμογή ορθών πρακτικών από τη συγκομιδή ως την τυποποίηση εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου

Σε ποιους απευθύνεται
 • Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, απευθύνεται σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες, σε όσους έχουν στόχο την τυποποίηση, εμπορία και εξαγωγή ή την οργάνωση γευσιγνωσιών, σε στελέχη εταιρειών παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας ελαιόλαδου
 • Σε στελέχη του χώρου των τροφίμων και της εστίασης, σε φοιτητές, καλλιεργητές, στελέχη εργαστηρίων, συμβούλους, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και την γευσιγνωσία

Πληροφορίες

Εφαρμογή ορθών πρακτικών από τη συγκομιδή ως την τυποποίηση εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου

Διάρκεια Προγράμματος: 2 ημέρες

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τις κατηγορίες ελαιόλαδων, τις θετικές αλλά και αρνητικές ιδιότητες του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, θα έχουν αποκτήσει ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με την ελαιοκαλλιέργεια και παραγωγή, την ελαιοποίηση, τους διεθνείς κανονισμούς, τις κατηγορίες και τα κριτήρια ποιότητας, το λεξιλόγιο της οργανοληπτικής μεθόδου, την τυποποίηση, αποθήκευση, συσκευασία, συντήρηση του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, την επισήμανση στην συσκευασία, αλλά και τις ορθές πρακτικές που πρέπει να εφαρμοστούν σε ελαιοσυγκομιδή, ελαιοτριβείο, αποθήκευση και τυποποίηση προκειμένου να παραχθεί εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας.

Επίσης θα αναλυθούν οι μέθοδοι αποφυγής οργανοληπτικών ελαττωμάτων, όλες οι Ελληνικές ποικιλίες, η μέθοδος οργανοληπτικής αξιολόγησης, επιπλέον θέματα που αφορούν τον καταναλωτή καθώς και την γευστική αρμονία εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου και φαγητού.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για θέματα που αφορούν τα ελαιοτριβεία και την συμμετοχή τους στην ποιότητα του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου.

Τέλος θα αναφερθούν οι διεθνείς διαγωνισμοί και πως επιλέγουμε την συμμετοχή μας, πως προετοιμαζόμαστε για συμμετοχή σε εκθέσεις, ενώ ξεχωριστή ενότητα είναι η δημιουργία επισκέψιμων χώρων γευσιγνωσίας.

Η ανωτέρω θεωρία εμπλουτίζεται με δεκάδες video και εκατοντάδες φωτογραφίες με καλές και κακές πρακτικές, από όλο τον κόσμο, προκειμένου να βοηθηθούν οι εκπαιδευόμενοι με παραδείγματα να κατανοήσουν την θεωρία.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της BQC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να γίνει το αργότερο 10 εργάσιμες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 • Μέθοδος Οργανοληπτικής αξιολόγησης παρθένων ελαιόλαδων (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς συμβουλίου ελαιοκομίας)
 • Θετικές και Αρνητικές ιδιότητες και πως τις ξεχωρίζουμε
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του παρθένου ελαιόλαδου
 • Ορθές πρακτικές (σύμφωνα με το διεθνές συμβούλιο ελαιοκομίας) για καλλιέργεια, συγκομιδή, ελαιοποίηση, αποθήκευση και τυποποίηση
 • Ελαιοτριβεία. Πως επιλέγουμε και τι προσέχουμε
 • Φιλτράρισμα και μέθοδοι φιλτραρίσματος
 • Αποθήκευση, δεξαμενές, συνθήκες απουσίας οξυγόνου με άζωτο, απαιτήσεις χώρου
 • Ιχνηλασιμότητα
 • Ελληνικές Ποικιλίες – ανερχόμενες Ελληνικές ποικιλίες
 • Διεθνείς ποικιλίες (Βόρειο και Νότιο Ημισφαίριο)
 • Διεθνείς κανονισμοί – κανονισμοί Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας
 • Συσκευασία (νομοθεσία, επιτρεπόμενα υλικά, εμπορικά μεγέθη, καλές και κακές πρακτικές, τι φιάλη επιλέγουμε)
 • Καταναλωτής και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο – πως επιλέγουμε και τι προσέχουμε
 • Διατροφική αξία εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου
 • Φαινόλες και ο ρόλος τους
 • Γευστική αρμονία ελαιόλαδου και φαγητού (με παραδείγματα)
 • Επίδραση των χημικών ιδιοτήτων του ελαιόλαδου στην γεύση και την ποιότητα
 • Διεθνείς Διαγωνισμοί και προδιαγραφές τους
 • Εκθέσεις. Πως επιλέγουμε, πως προετοιμαζόμαστε, τι λάθη κάνουμε
 • Πρότυπα πιστοποίησης που απαιτούνται (ISO 22000, HACCP, BRC κτλ. και η εφαρμογή τους στο ελαιοτριβείο, στην τυποποίηση, αποθήκευση, μεταφορά και εμπορία του ελαιόλαδου)
 • Νομοθεσία ελαιόλαδου
 • Χημικές αναλύσεις που απαιτούν οι κύριες χώρες στόχοι εξαγωγών
 • Νομοθεσία αποβλήτων
 • Βιολογικό ελαιόλαδο
 • Νομοθεσία ετικέτας (επισήμανση ελαιόλαδου)
 • Εξαγωγές. Διεθνείς εμπορικοί όροι, θέματα προώθησης και marketing, ο ρόλος των social media
 • Απαιτήσεις για διοργάνωση γευστικών δοκιμών ελαιόλαδου
 • Επισκέψιμοι χώροι – ελάχιστες απαιτήσεις, σημεία προσοχής
 • Γαστρονομικός τουρισμός

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και ομαδική συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και εργασίες, καθώς και Role playing exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία).

Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης διανέμονται στους συμμετέχοντες με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσής τους και της επίτευξης των σκοπών της.

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τρόπος Διεξαγωγής Κόστος Ημερομηνία Γλώσσα Συμμετοχή
Εφαρμογή ορθών πρακτικών από τη συγκομιδή ως την τυποποίηση εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου Webinar On-Line 350,00€ 27-28/04/2024 Ελληνικά
Γιατί να επιλέξετε την BQC

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέγονται εισηγητές καταξιωμένοι, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των προτύπων.

Η BQC, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης, έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία υψηλού επιπέδου στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα και παράλληλα, διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!