Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί κοινή ευθύνη μεταξύ κυβερνήσεων, παραγωγών και καταναλωτών. Πρόκειται για μια αλυσίδα, όπου καθένας τους διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων, από το αγρόκτημα έως και το τραπέζι.

Μέσω της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια των Τροφίμων, ο ΠΟΥ εργάζεται για να ενσωματώσει την ασφάλεια τους στη δημόσια ατζέντα και να μειώσει το βάρος των μεταδοτικών ασθενειών παγκοσμίως. Η ασφάλεια των τροφίμων είναι υπόθεση όλων.

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών διακήρυξε το 2018 ότι η 7η Ιουνίου θα υιοθετηθεί ως η "Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια των  Τροφίμων", κάτι που προέκυψε ύστερα από πρωτοβουλία της Επιτροπής του Codex Alimentarius και την υποστήριξη των Παγκόσμιων Οργανισμών Τροφίμων, Γεωργίας και Υγείας, FAO–WHO.

Το 2019 γιορτάστηκε για πρώτη φορά έχοντας ως κεντρικό μήνυμα το "Food Safety, Everyone’s Business – H Ασφάλεια των Τροφίμων μας αφορά όλους", ενώ για φέτος, το μότο είναι: "Safe food now for a healthy tomorrow – Ασφαλή τρόφιμα τώρα για ένα υγιές αύριο", επισημαίνοντας πως η παραγωγή και η κατανάλωση ασφαλών τροφίμων έχουν άμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη για τους ανθρώπους, τον πλανήτη και την οικονομία.

Στόχος του φετινού εορτασμού είναι η μέρα αυτή να εμπνεύσει δράσεις για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διαχείριση των τροφικών κινδύνων, συμβάλλοντας στην επισιτιστική ασφάλεια, την ανθρώπινη υγεία, την οικονομική ευημερία, τη γεωργία, την πρόσβαση στην αγορά, τον τουρισμό και φυσικά, τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Calls to Action:

  • Ensure it’s safe - Οι κυβερνήσεις πρέπει να εξασφαλίζουν ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα για όλους.
  • Grow it safe - Οι γεωργοί και οι παραγωγοί τροφίμων επιβάλλεται να υιοθετούν καλές πρακτικές.
  • Keep it safe - Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων απαιτείται να διασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή.
  • Know what’s safe - Οι καταναλωτές οφείλουν να ενημερώνονται για τα ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα.
  • Team up for food safety - Ας συνεργαστούμε για ασφαλή τρόφιμα και καλή υγεία!

Το ISO 22000 απευθύνεται σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς - ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα, που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ένας οργανισμός ο οποίος έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 22000 τεκμηριώνει ότι συμμορφώνεται με τη σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία, ενώ παράλληλα μπορεί να αποφύγει τυχόν εσφαλμένες πρακτικές, να μειώσει τις αστοχίες του αλλά και να αντιμετωπίσει ανά πάσα στιγμή τυχόν διατροφικές κρίσεις. Τέλος, μέσα από την εφαρμογή του προτύπου επιτυγχάνεται συνεχής βελτίωση της ασφάλειας-ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας των καταναλωτών για τα προϊόντα του οργανισμού και ο οργανισμός αποκτά ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

#WorldFoodSafetyDay #WFSD

Μαρία Πορτοκαλάκη, BQC Sales & Marketing Dept. Manager