Ενδο-επιχειρησιακά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Τα ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και ανεξαρτήτως αντικειμένου.

Τα οφέλη που προσφέρει είναι:
Τα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα έχουν πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα για την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού ενός οργανισμού, γιατί

  • Είναι αποδοτικά - τα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης μπορούν να γίνουν μέσα στο χώρο της εταιρείας μειώνοντας το κόστος υλοποίησής τους ενώ μπορούν να προσαρμοστούν σε έναν μεγάλο αριθμό υπαλλήλων.
  • Είναι προσαρμοσμένα στις εκπαιδευτικές ανάγκες των υπαλλήλων της επιχείρησης.
  • Είναι ευέλικτα, αφού η επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτή τον κατάλληλο χρόνο υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.
  • Είναι σημαντικό εργαλείο για το χτίσιμο ομαδικού πνεύματος μέσα στην εταιρεία.

Μεθοδολογία Υλοποίησης
Η προσαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στις ανάγκες ενός Οργανισμού/επιχείρησης βασίζεται

1. Στην επιλογή της τοποθεσίας υλοποίησης του ενδοεπιχειρησιακού προγράμματος, είτε στις εγκαταστάσεις της ΒQC ή στις εγκαταστάσεις της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.

2. Στην επιλογή του εισηγητή με βάση τη δραστηριότητα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, ανάλογα με το πρότυπο και το πεδίο δραστηριότητας. 

3. Στο σχεδιασμό του υλικού του εκπαιδευτικού προγράμματος με βάση τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

4. Στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος στις ιδιαίτερες χρονικές απαιτήσεις κάθε επιχείρησης, εντός ή εκτός ωραρίου.

5. Στην επίλυση αποριών σε ατομικό επίπεδο (σύμφωνα με την θέση), ώστε από την επόμενη μέρα ο κάθε συμμετέχων να μπορεί να εφαρμόσει τις γνώσεις του.

Γιατί να επιλέξετε τη BQC
Η BQC αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Κατάρτισης έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών σε όλον τον κόσμο, που χρησιμοποιεί για να προσφέρει ένα υψηλότερο επίπεδο γνώσης και εμπειρίας στον τομέα της Εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος της IPC, παρέχοντας έτσι διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!