Επικοινωνία:+30 211 2213726  

Add Value Bqc
Αποτελέσματα 1 - 14 από 14

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

not_available.gif

Webinar Ασφαλείς Εργασίες σε Ύψος

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 19/02/2021

Κόστος Σεμιναρίου150,00 €

Webinar Preventive Controls Qualified Individual for Human Food

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 1 – 3 Μαρτίου 2021

Κόστος Σεμιναρίου630,00 €

Webinar ISO 22000:2018 – Απαιτήσεις Προτύπου

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 08-09/03/2021

Κόστος Σεμιναρίου200,00 €

Webinar ISO 22000:2018 Εσωτερικοί Επιθεωρητές

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 08-10/03/2021

Κόστος Σεμιναρίου290,00 €
Κόστος Σεμιναρίου200,00 €

Webinar Ασφαλής Εργασία σε Χώρους Παραγωγής

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 09/03/2021

Κόστος Σεμιναρίου200,00 €

Webinar Υγεία και Ασφάλεια σε Χώρους Γραφείων

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 10/03/2021

Κόστος Σεμιναρίου200,00 €

Webinar Υγεία και Ασφάλεια σε Τεχνικά Έργα

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 11/03/2021

Κόστος Σεμιναρίου248,00 €
Κόστος Σεμιναρίου250,00 €