+30 211 2213726

Αποτελέσματα 1 - 24 από 36

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Webinar ISO 9001:2015 – Απαιτήσεις Προτύπου

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 23-24/09/2023 06-07/11/2023 11-12/12/2023

Κόστος Σεμιναρίου240,00 €

Webinar ISO 9001:2015 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 23-24/09/2023 & 30/09/2023 06-08/11/2023 11-13/12/2023

Κόστος Σεμιναρίου360,00 €

Webinar ISO 9001:2015 – Επιθεωρητές/ Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 23-24/09/2023, 30/09/2023 & 2/10/2023 06-10/11/20223 11-15/12/2023

Κόστος Σεμιναρίου550,00 €

Webinar ISO 22000:2018 – Απαιτήσεις Προτύπου

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 9-10/10/2023

Κόστος Σεμιναρίου240,00 €

Webinar ISO 22000:2018 Εσωτερικοί Επιθεωρητές

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 9-11/10/2023

Κόστος Σεμιναρίου360,00 €

Webinar Υγεία και Ασφάλεια σε Τεχνικά Έργα

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 19/05/2022

Κόστος Σεμιναρίου200,00 €

Webinar ISO 45001:2018 – Απαιτήσεις Προτύπου

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 6-7/02/2023 & 3-4/07/2023

Κόστος Σεμιναρίου240,00 €
Κόστος Σεμιναρίου380,00 €

Webinar Preventive Controls Qualified Individual for Human Food

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 17-19/05/2023

Κόστος Σεμιναρίου630,00 €

Webinar ISO 45001:2018 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 6-8/02/2023 & 3-5/07/2023

Κόστος Σεμιναρίου360,00 €