+30 211 2213726

Αποτελέσματα 1 - 24 από 39

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Webinar ISO 9001:2015 – Απαιτήσεις Προτύπου

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 04-05/03/2024 & 20-21/05/2024

Κόστος Σεμιναρίου240,00 €

Webinar ISO 9001:2015 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 04-06/03/2024 20-22/05/2024

Κόστος Σεμιναρίου360,00 €

Webinar ISO 22000:2018 – Απαιτήσεις Προτύπου

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 15-16/04/2024

Κόστος Σεμιναρίου240,00 €

Webinar ISO 22000:2018 Εσωτερικοί Επιθεωρητές

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 15-17/04/2024

Κόστος Σεμιναρίου360,00 €

Webinar Υγεία και Ασφάλεια σε Τεχνικά Έργα

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 23/05/2024

Κόστος Σεμιναρίου200,00 €

Webinar ISO 45001:2018 – Απαιτήσεις Προτύπου

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 12-13/02/2024 & 10-11/06/2024

Κόστος Σεμιναρίου240,00 €
Κόστος Σεμιναρίου380,00 €

Webinar Preventive Controls Qualified Individual for Human Food

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 17-19/05/2023

Κόστος Σεμιναρίου630,00 €

Webinar ISO 45001:2018 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 12-14/02/2024 & 10-12/06/2024

Κόστος Σεμιναρίου360,00 €