+30 211 2213726

Αποτελέσματα 1 - 24 από 32

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Webinar ISO 9001:2015 – Απαιτήσεις Προτύπου

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 29-30/01/2022

Κόστος Σεμιναρίου240,00 €

Webinar ISO 9001:2015 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 29-30/01/2022

Κόστος Σεμιναρίου360,00 €

Webinar ISO 22000:2018 Εσωτερικοί Επιθεωρητές

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 28/02-02/03/2022

Κόστος Σεμιναρίου360,00 €

Webinar ISO 22000:2018 – Απαιτήσεις Προτύπου

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 28/02-01/03/2022

Κόστος Σεμιναρίου240,00 €

Webinar ISO 45001:2018 – Απαιτήσεις Προτύπου

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 14-15/03/2022

Κόστος Σεμιναρίου240,00 €

Webinar ISO 45001:2018 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 14-16/03/2022

Κόστος Σεμιναρίου360,00 €
Κόστος Σεμιναρίου550,00 €

Webinar Ασφαλείς Εργασίες σε Ύψος

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 21/03/2022

Κόστος Σεμιναρίου210,00 €

Webinar Ασφαλής Εργασία σε Χώρους Παραγωγής

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 17/05/2022

Κόστος Σεμιναρίου200,00 €

Webinar Υγεία και Ασφάλεια σε Χώρους Γραφείων

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 18/05/2022

Κόστος Σεμιναρίου200,00 €

Webinar Υγεία και Ασφάλεια σε Τεχνικά Έργα

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 19/05/2022

Κόστος Σεμιναρίου248,00 €