+30 211 2213726

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Webinar Εκπαίδευση χειριστών περονοφόρων οχημάτων

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 23-24/06/2022

Κόστος Σεμιναρίου400,00 €

Webinar Έλεγχος Ανυψωτικών μηχανημάτων

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 30/06-1/07/2022

Κόστος Σεμιναρίου420,00 €

Webinar ISO 22000:2018 – Απαιτήσεις Προτύπου

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 28/02-01/03/2022

Κόστος Σεμιναρίου240,00 €

Webinar ISO 22000:2018 Εσωτερικοί Επιθεωρητές

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 28/02-02/03/2022

Κόστος Σεμιναρίου360,00 €
Κόστος Σεμιναρίου380,00 €

Webinar ISO 45001:2018 – Απαιτήσεις Προτύπου

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 14-15/03/2022

Κόστος Σεμιναρίου240,00 €

Webinar ISO 45001:2018 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 14-16/03/2022

Κόστος Σεμιναρίου360,00 €