+30 211 2213726

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Webinar ISO 9001:2015 – Απαιτήσεις Προτύπου

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 29-30/01/2022

Κόστος Σεμιναρίου240,00 €

Webinar ISO 9001:2015 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 29-30/01/2022

Κόστος Σεμιναρίου360,00 €
Κόστος Σεμιναρίου200,00 €

Webinar Ασφαλής Εργασία σε Χώρους Παραγωγής

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 17/05/2022

Κόστος Σεμιναρίου200,00 €

Webinar Ασφαλείς Εργασίες σε Ύψος

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 21/03/2022

Κόστος Σεμιναρίου210,00 €

Webinar Preventive Controls Qualified Individual for Human Food

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 15-17/06/2022

Κόστος Σεμιναρίου630,00 €

Webinar Υγεία και Ασφάλεια σε Χώρους Γραφείων

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 18/05/2022

Κόστος Σεμιναρίου200,00 €

Webinar Υγεία και Ασφάλεια σε Τεχνικά Έργα

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 19/05/2022

Κόστος Σεμιναρίου248,00 €