+30 211 2213726

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Webinar Εκπαίδευση χειριστών περονοφόρων οχημάτων

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 23-24/03/2023

Κόστος Σεμιναρίου420,00 €

Webinar Έλεγχος Ανυψωτικών μηχανημάτων

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 3-4/04/2023

Κόστος Σεμιναρίου420,00 €

Webinar ISO 22000:2018 – Απαιτήσεις Προτύπου

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 9-10/10/2023

Κόστος Σεμιναρίου240,00 €

Webinar ISO 22000:2018 Εσωτερικοί Επιθεωρητές

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 9-11/10/2023

Κόστος Σεμιναρίου360,00 €
Κόστος Σεμιναρίου250,00 €
Κόστος Σεμιναρίου380,00 €

Webinar ISO 45001:2018 – Απαιτήσεις Προτύπου

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 6-7/02/2023 & 3-4/07/2023

Κόστος Σεμιναρίου240,00 €

Webinar ISO 45001:2018 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 6-8/02/2023 & 3-5/07/2023

Κόστος Σεμιναρίου360,00 €

Webinar ISO 45001:2018 – Επιθεωρητές/Επικεφαλής Επιθεωρητές

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 6-10/02/2023 & 3-7/07/2023

Κόστος Σεμιναρίου550,00 €