+30 211 2213726

Αποτελέσματα 1 - 24 από 32

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Webinar ISO 9001:2015 – Απαιτήσεις Προτύπου

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 24-25/04/2023 & 12-13/06/2023

Κόστος Σεμιναρίου240,00 €

Webinar ISO 9001:2015 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 24-26/04/2023 & 12-14/06/2023

Κόστος Σεμιναρίου360,00 €

Webinar ISO 22000:2018 Εσωτερικοί Επιθεωρητές

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 3-15/03/2023 & 19-21/06/2023

Κόστος Σεμιναρίου360,00 €

Webinar ISO 22000:2018 – Απαιτήσεις Προτύπου

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:13-14/03/2023 & 19-20/06/2023

Κόστος Σεμιναρίου240,00 €

Webinar ISO 45001:2018 – Απαιτήσεις Προτύπου

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 6-7/02/2023 & 3-4/07/2023

Κόστος Σεμιναρίου240,00 €

Webinar ISO 45001:2018 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 6-8/02/2023 & 3-5/07/2023

Κόστος Σεμιναρίου360,00 €

Webinar ISO 45001:2018 – Επιθεωρητές/Επικεφαλής Επιθεωρητές

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 6-10/02/2023 & 3-7/07/2023

Κόστος Σεμιναρίου550,00 €

Webinar Ασφαλής Εργασία σε Χώρους Παραγωγής

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 17/05/2022

Κόστος Σεμιναρίου200,00 €

Webinar Υγεία και Ασφάλεια σε Χώρους Γραφείων

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 18/05/2022

Κόστος Σεμιναρίου200,00 €

Webinar Υγεία και Ασφάλεια σε Τεχνικά Έργα

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 19/05/2022

Κόστος Σεμιναρίου248,00 €