Επικοινωνία:+30 211 2213726  

Αποτελέσματα 1 - 14 από 14

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Webinar ISO 45001:2018 – Απαιτήσεις Προτύπου

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 27-28/09/2021

Κόστος Σεμιναρίου230,00 €

Webinar ISO 45001:2018 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 27-29/09/2021

Κόστος Σεμιναρίου340,00 €

Webinar ISO 45001:2018 – Επιθεωρητές/Επικεφαλής Επιθεωρητές

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 27/09/2021-01/10/2021 ...

Κόστος Σεμιναρίου520,00 €

Webinar Preventive Controls Qualified Individual for Human Food

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 28-30/09/2021

Κόστος Σεμιναρίου630,00 €

Webinar Εκπαίδευση χειριστών περονοφόρων οχημάτων

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 04-05/10/2021

Κόστος Σεμιναρίου400,00 €

Webinar Ασφαλείς Εργασίες σε Ύψος

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 06/10/2021

Κόστος Σεμιναρίου200,00 €

Webinar ISO 9001:2015 – Απαιτήσεις Προτύπου

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 09-10/10/2021

Κόστος Σεμιναρίου230,00 €

Webinar ISO 9001:2015 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 09-10/10/2021

Κόστος Σεμιναρίου340,00 €