Επικοινωνία:+30 211 2213726  

Αποτελέσματα 1 - 24 από 32

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Webinar Έλεγχος Ανυψωτικών μηχανημάτων

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 30/06-1/07/2022

Κόστος Σεμιναρίου420,00 €

Webinar Εκπαίδευση χειριστών περονοφόρων οχημάτων

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 23-24/06/2022

Κόστος Σεμιναρίου400,00 €

Webinar Preventive Controls Qualified Individual for Human Food

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 15-17/06/2022

Κόστος Σεμιναρίου630,00 €

Webinar Υγεία και Ασφάλεια σε Χώρους Γραφείων

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 18/05/2022

Κόστος Σεμιναρίου200,00 €

Webinar Ασφαλής Εργασία σε Χώρους Παραγωγής

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 17/05/2022

Κόστος Σεμιναρίου200,00 €
Κόστος Σεμιναρίου200,00 €

Webinar: ISO 14001:2015 – Επιθεωρητές/Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 28-31/03/2022, 01/04/2022 & 18-19/06/2022, 25-26/06/2022,27/06/2022

Κόστος Σεμιναρίου550,00 €
Κόστος Σεμιναρίου360,00 €

Webinar Ασφαλείς Εργασίες σε Ύψος

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 21/03/2022

Κόστος Σεμιναρίου210,00 €
Κόστος Σεμιναρίου550,00 €

Webinar ISO 45001:2018 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 14-16/03/2022

Κόστος Σεμιναρίου360,00 €

Webinar ISO 45001:2018 – Απαιτήσεις Προτύπου

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 14-15/03/2022

Κόστος Σεμιναρίου240,00 €