Επικοινωνία:+30 211 2213726  

Webinar: ISO 14001:2015 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης/ Εσωτερικοί Επιθεωρητές

Email
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 18-20/10/2021
Κόστος Σεμιναρίου340,00 €
Περιγραφή

ISO 14001:2015 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης/ Εσωτερικοί Επιθεωρητές

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούσε πάντα βασικό μοχλό ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Εφαρμόζοντας τα κατάλληλα συστήματα οι εκάστοτε οργανισμοί κι εξασφαλίζοντας νομοθετική συμμόρφωση, συμβάλλουν έμπρακτα στην ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Το ISO 14001:2015 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ώστε να επιτυγχάνεται η προστασία του περιβάλλοντος, να μειώνεται το κόστος διαχείρισης αποβλήτων, να αναδεικνύεται η περιβαλλοντική ευαισθησία της επιχείρησης και κατά συνέπεια να υπάρχουν ικανοποιημένοι πελάτες και βέλτιστος ανταγωνισμός προς όφελος καταναλωτών κι επιχειρήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Διευθυντές, Στελέχη επιχειρήσεων του Ιδιωτικού τομέα και του Δημόσιου τομέα, που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • Υποψήφιους Επιθεωρητές (εσωτερικούς - εξωτερικούς) Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • Συμβούλους που αναπτύσσουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • Στελέχη που θα ασχοληθούν ή ασχολούνται ενεργά με την ανάπτυξη ή/και εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Ημερομηνία Διεξαγωγής:18-20/10/2021

Κόστος:340€

Γλώσσα: Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Γνώμες πελατών

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για το προϊόν ακόμη.