Πιστοποίηση Halal
HALAL - Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Τα πρότυπα Ηalal Quality Control Standard 1001, Halal Products – General Requirements for Halal Food 1002 και η κατευθυντήρια οδηγία HAS 23103, ορίζουν τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Τροφίμων HALAL, βασισμένο στα πρότυπα ISO 22000:2005 και τις αρχές του HACCP.

Η αγορά προϊόντων Halal αναπτύσσεται ραγδαία και ασκεί μεγάλη επιρροή στο καταναλωτικό κοινό παγκοσμίως, καλύπτοντας μια μεγάλη γκάμα εδώδιμων και μη προϊόντων τα οποία αφορούν πολλούς παραγωγικούς και μη, κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κλάδοι των φαρμακευτικών προϊόντων, των logistics, του τουρισμού, της σίτισης και της εστίασης, των καλλυντικών, της υγειονομικής περίθαλψης και πολλών ακόμα καταναλωτικών και μη προϊόντων.

Ένα οποιοδήποτε σύστημα πιστοποίησης Halal βασίζεται στις παρακάτω αρχές:

 •  Εταιρικό όραμα και ευθύνη
 •  Σύστημα υγιεινής
 •  Ιχνηλασιμότητα του προϊόντος από το πρώτο στάδιο παραγωγής / επεξεργασίας έως το τραπέζι του καταναλωτή
 •  Αξιολόγηση της επικινδυνότητας
 •  Σήμανση
 •  Συνεχής παρακολούθηση και βελτίωση

Οι αρχές αυτές εφαρμόζονται σε όλα τα διεθνή πρότυπα που αφορούν την ασφάλεια τροφίμων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε μία επιχείρηση να μπορεί να πιστοποιηθεί παράλληλα και για αυτά. 

Οι γενικές παράμετροι της αξιολόγησης της συμμόρφωσης όπως απαιτείται από το Ισλάμ είναι ίδιες, για παράδειγμα Πρότυπα, Επιθεωρήσεις, Πιστοποίηση και Διαπίστευση. Το στοιχείο που αποδίδει προστιθέμενη αξία στο σύστημα αυτό είναι η συμμόρφωση με τις παραμέτρους της Σαρία (Ιερό Μουσουλμανικό δίκαιο) που προσδίδει αξιοπιστία σε κάθε δραστηριότητα για τους Μουσουλμάνους παγκοσμίως.

Σε ποιους απευθύνεται

Η Πιστοποίηση Halal απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και ειδικότερα στους κλάδους των φαρμακευτικών προϊόντων, των logistics, του τουρισμού, της σίτισης και της εστίασης, των καλλυντικών, της υγειονομικής περίθαλψης και πολλών ακόμα καταναλωτικών και μη προϊόντων, ανεξαρτήτως μεγέθους, που θέλουν να επεκτείνουν το αγοραστικό τους κοινό στις χώρες που απαιτούν συμμόρφωση με τη Σαρία.

Τα οφέλη που προσφέρει

Η παγκόσμια ζήτηση της αγοράς για προϊόντα Halal αυξάνεται συνεχώς και το σήμα Halal παρέχει σε επιχειρήσεις διαφόρων τομέων πολλά οφέλη και πλεονεκτήματα, όπως:

 •  Εύκολη πρόσβαση για εξαγωγή σε μουσουλμανικές χώρες.
 •  Δεν υπάρχει απώλεια Μουσουλμάνων καταναλωτών.
 •  Διαβεβαίωση προς τους καταναλωτές για την ασφάλεια και υγιεινή παραγωγής του προϊόντος.
 •  Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.
 •  Καταχώρηση της εταιρείας και του εμπορικού της σήματος στην Παγκόσμια λίστα Halal.
 •  Παρουσιάζει ευθύνη και αξιόπιστη δέσμευση εκ μέρους του οργανισμού με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τον Ισλαμικό νόμο και τους κανονισμούς.
 •  Διαβεβαιώνει τους καταναλωτές ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Ισλαμικής πρακτικής.

Διαδικασία Πιστοποίησης / Απαραίτητα Έγγραφα

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί με βάση το Πρότυπο Halal έρχεται σε επαφή με την BQC και συμπληρώνει την αίτηση πιστοποίησης.

Γιατί να επιλέξετε τη BQC

H BQC σε συνεργασία με Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, είναι σε θέση να παρέχει πιστοποίηση HALAL με παγκόσμια αναγνώριση και εγκυρότητα. Οι κατηγορίες οργανισμών που μπορούν να πιστοποιηθούν με HALAL περιλαμβάνουν:

Κατηγορία Α: σφαγεία, μονάδες επεξεργασίας κρεάτων, γαλακτοκομικές μονάδες, μονάδες παραγωγής αυγών, μονάδες επεξεργασίας ψαριών

Κατηγορία Β: μονάδες επεξεργασίας φυτικών προϊόντων (φρέσκων φρούτων, χυμούς φρούτων, διατηρημένα φρούτα, διατηρημένοι χυμοί, αποξηραμένα φρούτα)

Κατηγορία Γ: μονάδες επεξεργασίας προϊόντων από οποιαδήποτε πηγή σταθερών σε συνθήκες περιβάλλοντος (εγκυτιωμένων τροφίμων, σνακ, ελαίων, ποτών)

Κατηγορία Δ: εταιρίες αποθήκευσης και διανομής διαφόρων προϊόντων

Κατηγορία Ε: βιομηχανίες χημικών και βιοχημικών προϊόντων (προσθέτων, φαρμάκων, υλικών καθαρισμού και απολύμανσης, βιοκαλλιεργειών)

Η πιστοποιημένη αλυσίδα προϊόντων από αναγνωρισμένους και διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης Halal θα υποστηρίξει τις τοπικές και εξαγωγικές αγορές για τους παραγωγούς όλων των τύπων των τροφίμων, σε μουσουλμανικές και μη κοινότητες στην Ασία, τη Μέση Ανατολή και παγκοσμίως.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!