Πιστοποίηση ISO 27001
ISO 27001 – Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών

Σε ποιους απευθύνεται

Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο πρότυπο ISO 27001 είναι γενικές και προορίζονται για εφαρμογή σε όλους τους οργανισμούς, ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος ή τη φύση τους. 

Τα οφέλη που προσφέρει 

  • Λειτουργία μιας προσιτής και επαληθεύσιμης στρατηγικής για την διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών.
  • Επίλυση  ζητημάτων οργάνωσης της επιχείρησης
  • Ασφάλεια Πληροφοριών, η οποία γίνεται πλέον εργαλείο πρόληψης.
  • Αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών
  • Εφαρμογή των πλέον σύγχρονων τάσεων και μεθόδων.

Διαδικασία Πιστοποίησης / Απαραίτητα Έγγραφα

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 27001 έρχεται σε επαφή με τη BQC και συμπληρώνει την αίτηση Πιστοποίησης  Παράρτημα ISO 27001

Γιατί να επιλέξετε τη BQC

Τα Πιστοποιητικά που παρέχει η BQC είναι διεθνώς αναγνωρισμένα από διεθνείς φορείς διαπίστευσης. Η BQC συνεργάζεται με πιστοποιημένους επιθεωρητές και εμπειρογνώμονες από όλον τον κόσμο, διασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε οποιοδήποτε αντικείμενο. 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!