Πιστοποίηση 45001

ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους Εργασίας

Σε ποιους απευθύνεται

Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001:2018 μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιονδήποτε οργανισμό που επιθυμεί:

  • Να καθιερώσει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία ώστε να αναγνωρίσει, να μειώσει ή/και να εξαλείψει τους κινδύνους που σχετίζονται με τους εργαζομένους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Οργανισμού και μπορεί να εκτεθούν σε ρίσκο.
  • Να εφαρμόσει, διατηρήσει και να βελτιώνει συνεχώς ένα Σύστημα Διαχείρισης της ΥΑΕ
  • Να διασφαλίσει εσωτερικά τη συμμόρφωση με την δεδηλωμένη πολιτική για την ΥΑΕ.
  • Να επιδείξει τη συμμόρφωση αυτή και σε εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Να επιζητήσει την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης για την ΥΑΕ.

Τι είναι το ISO 45001:2018

Το πρότυπο ISO 45001:2018 είναι το νέο διεθνές πρότυπο για την Υγεία και Ασφάλεια στον Χώρο Εργασίας, το οποίο αντικαθιστά το πρότυπο OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801 και μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις κατηγορίες των οργανισμών ανεξάρτητα από το αντικείμενο τους, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν.

Εστιάζει στον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των επαγγελματικών κινδύνων που αφορούν τόσο τους εργαζόμενους σε μία επιχείρηση όσο και τους επισκέπτες και γενικά το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, καθώς και στην επίτευξη βελτιώσεων στις συνολικές επιδόσεις υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί με βάση το Πρότυπο ISO 45001:2018, συμπληρώνει και αποστέλλει την αίτηση πιστοποίησης Παράρτημα ISO 45001 & OHSAS 18001 με email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή με fax στο 2112213726.

Η BQC είναι ανάμεσα στους πρώτους φορείς Πιστοποίησης στην Ελλάδα που διαπιστεύθηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) κατά το πρότυπο ISO/IEC 17021-1, για την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018 και τα Πιστοποιητικά που παρέχει είναι διεθνώς αναγνωρισμένα.

Οι επιθεωρητές της BQC, με την εκτεταμένη πείρα τους στα συστήματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, αντιμετωπίζουν κάθε πελάτη σαν επιχειρηματικό συνεργάτη, ώστε να επιτυγχάνονται έλεγχοι και αξιολογήσεις με μεγάλη εξειδίκευση, αναλυτικά αποτελέσματα και Υψηλή προστιθέμενη Αξία για κάθε επιχείρηση.

 

Τα οφέλη που προσφέρει

Εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών εργασίας σε ολόκληρη την επιχείρηση.
Μειωμένοι κίνδυνοι για τους εργαζομένους, πελάτες και προμηθευτές.
Ενίσχυση ηθικού των εργαζομένων και παροχή κινήτρων.

Επίδειξη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.
Προσδιορισμός πιθανών κινδύνων και η πρόβλεψη διαχείρισής τους.
Μειωμένο κόστος ασφάλισης.

Μείωση των ατυχημάτων και ασθενειών στο χώρο εργασίας, και κατ’ επέκταση μείωση των σχετικών δαπανών από την επιχείρηση.

Στοιχείο Προστιθέμενης Αξίας προς τους πελάτες αφού η τήρηση του Προτύπου δείχνει υπευθυνότητα.
Συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι ανταγωνιστών.

Μετάβαση από το OHSAS 18001:2007 σε ISO 45001:2018

Στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης για το σύνολο των πιστοποιημένων Οργανισμών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου OHSAS 18001, η BQC σας ενημερώνει ότι λόγω των πρόσφατων παγκόσμιων εξελίξεων που αφορούν την πανδημία Covid-19, η καταληκτική ημερομηνία για τη μετάβαση του συστήματος διαχείρισης που εφαρμόζετε από το πρότυπο OHSAS 18001 στο ISO 45001 μεταφέρεται από τις 12/03/2021 στις 30/09/2021.

Η εξάμηνη αυτή παράταση, είναι σε ισχύ κατόπιν της σχετικής ανακοίνωσης από τον IAF στις 3 Απριλίου 2020.

Οι οργανισμοί θα πρέπει να προγραμματίσουν τις ενέργειες για την ολοκλήρωση της μετάβασης του Συστήματος Διαχείρισής τους στις απαιτήσεις του νέου προτύπου έως τις 30/06/2021.

Τα πιστοποιητικά των οποίων η τριετής ισχύς τους λήγει νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, δεν ανανεώνονται αυτοδικαίως αλλά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η σχετική επιθεώρηση επαναπιστοποίησης.

Προτεινόμενοι Συνδυασμοί ISO
Πιστοποίηση ISO 9001
ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Το ISO 9001 είναι από τα πλέον διαδεδομένα Διεθνή πρότυπα ποιότητας.

Πιστοποίηση ISO 9001
Πιστοποίηση ISO 14001
ISO 14001 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το ISO 14001 είναι το πιο ευρέως αναγνωρισμένο πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Πιστοποίηση ISO 14001

Ασφαλείς Εργασίες σε Ύψος
Ασφαλής Εργασία σε Χώρους Αποθηκών και Logistics
Ασφαλής Εργασία σε Χώρους Παραγωγής – Εργοστάσια – Βιοτεχνίες
Υγεία και Ασφάλεια σε Χώρους Γραφείων και Συναφείς Δραστηριότητες
Υγεία και Ασφάλεια σε Τεχνικά Έργα
Εκπαίδευση Χειριστών Περονοφόρων Οχημάτων
Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων
Βιομηχανικός Επιθεωρητής (Industrial Inspector) - Έλεγχοι Μηχανημάτων – Προβλέψεις Νομοθεσίας
ISO 45001:2018 – Απαιτήσεις Προτύπου
ISO 45001:2018 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές
ISO 45001:2018 – Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στον χώρο εργασίας
Συντήρηση – Ασφαλής Χειρισμός Αυτοκινούμενων Ανυψωτικών Μηχανημάτων & Περονοφόρων Οχημάτων
Τεχνικές Βελτίωσης Ποιότητας
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ISO 21001:2018- Σύστημα Διαχείρισης για Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς - Βασικές Απαιτήσεις
Εισαγωγή στις απαιτήσεις Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Ι/Π MDQMS κατά ISO EN 13485:2016
Α’ Βοήθειες
Οδηγίες για την ασφαλή επαναλειτουργία των επιχειρήσεων μετά από Covid-19 Πανδημία – Υγειονομικά πρωτόκολλα – Επικαιροποιημένη μελέτη εκτίμησης κινδύνου για Covid-19
Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου
Βασικές Αρχές, Μέθοδοι και Πρακτικές Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
Υγεία και Ασφάλεια στα Ξενοδοχεία – Μέτρα Πρόληψης και Προστασίας

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Πληκτρολογήστε το όνομα σας:!
Παρακαλώ γράψτε το email!
Πληκτρολογήστε το θέμα!
Πληκτρολογήστε το μήνυμα σας!