Πιστοποίηση ISO 50001
ISO 50001:2018/ EN 16001:2009 – Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης είναι δομημένο με παρόμοιο τρόπο με εκείνο του προτύπου ISO 14001. Οργανισμοί που έχουν ήδη εφαρμόσει ή σχεδιάζουν να εφαρμόσουν το ISO 14001, μπορούν να ενοποιήσουν τις απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης έτσι ώστε να οδηγηθούν σε μια πιο παραγωγική διεργασία εφαρμογής, εξασφαλίζοντας παράλληλα τα πλεονεκτήματα και την προστιθέμενη αξία ενός συστήματος διαχείρισης, με τη μορφή της μείωσης του κόστους ενέργειας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρότυπο ISO 50001 είναι κατάλληλο για όλους τους οργανισμούς, ανεξαρτήτως μεγέθους, τομέα ή γεωγραφικής περιοχής. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μια ενεργοβόρο βιομηχανία ή μια εταιρεία που λειτουργεί με πολλά υποκαταστήματα και εγκαταστάσεις, καταναλώνοντας μεγάλες ποσότητες ενέργειας.

Τα οφέλη που προσφέρει 

Η εφαρμογή και πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας από έναν οργανισμό μπορεί να του αποφέρει αρκετά οφέλη, όπως:

  • Βελτιστοποίηση της χρήσης των ενεργειακών πηγών και των σχετικών με την ενέργεια περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης
  • Μείωση κόστους ενέργειας
  • Μείωση κατανάλωσης ενέργειας
  • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς η επίδειξη ενδιαφέροντος για τη διαχείριση ενεργειακών πόρων και η προσπάθεια προστασίας του πλανήτη από το φαινόμενο του θερμοκηπίου μπορεί να βελτιώσει τη δημόσια εικόνα της επιχείρησης και να προσελκύσει περιβαλλοντικά ευαίσθητους πελάτες

 

Διαδικασία Πιστοποίησης / Απαραίτητα Έγγραφα

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί με βάση το Πρότυπο ISO 50001 έρχεται σε επαφή με τη BQC και συμπληρώνει την αίτηση Πιστοποίησης.

Το πιστοποιητικό έχει τριετή διάρκεια που υποστηρίζεται με δύο ετήσιες επιθεωρήσεις επιτήρησης. 

Μετά το πέρας των τριών ετών το Πιστοποιητικό επανεκδίδεται κατόπιν νέας αξιολόγησης.

 

Γιατί να επιλέξετε τη BQC

Τα Πιστοποιητικά που παρέχει η BQC είναι διεθνώς αναγνωρισμένα από διεθνείς φορείς διαπίστευσης. Η BQC συνεργάζεται με πιστοποιημένους επιθεωρητές και εμπειρογνώμονες από όλον τον κόσμο, διασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε οποιοδήποτε αντικείμενο. 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος