Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών
Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) είναι ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση της Βεβαίωσης κατάταξης των Τουριστικών καταλυμάτων. Η Βεβαίωση κατάταξης αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση του νέου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας του Τουριστικού Καταλύματος από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.). Τα Ε.Σ.Λ. που εκδόθηκαν πριν την 1.1.2015 θα παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν στις 31.12.2018. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα καταλύματα που έχουν Ε.Σ.Λ. πριν την 1.1.2015 θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη νέα διαδικασία κατάταξης έως το τέλος του 2018. Οι νέες μονάδες που ξεκίνησαν την λειτουργία τους μετά την 1.1.2015 θα πρέπει να ακολουθήσουν άμεσα τη διαδικασία.

Με την Υπουργική Απόφαση 216/2015 (ΦΕΚ 10/Β/09.01.2015) καθορίστηκαν  οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για την κατάταξη των Ξενοδοχείων σε κατηγορίες Αστέρων και με τις Υπουργικές Αποφάσεις 21185/2014 (ΦΕΚ 2840/Β/22.10.2014) και 91/2015 (ΦΕΚ69/Β/16.1.2016) ) καθορίστηκαν  οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για την κατάταξη των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων και Διαμερισμάτων σε κατηγορίες κλειδιών.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το σύστημα κατάταξης αφορά επιχειρήσεις νέων και υφιστάμενων Ξενοδοχείων και Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), όλων των μεγεθών, σε όλη την Ελλάδα.

Τα οφέλη που προσφέρει είναι:

Η διαδικασία Κατάταξης των Τουριστικών Καταλυμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών είναι υποχρεωτική για τη νόμιμη λειτουργία τους. Τα τεχνικά και λειτουργικά κριτήρια κατάταξης προσφέρουν μία σημαντική ευκαιρία για τους εκμεταλλευτές των τουριστικών καταλυμάτων να τα εκσυγχρονίσουν σύμφωνα με τα διεθνή τουριστικά ποιοτικά πρότυπα, και να προφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας στο τουριστικό τους κοινό. 

Διαδικασία Πιστοποίησης / Απαραίτητα Έγγραφα

Για την έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ) με βάση το νέο σύστημα κατάταξης, η επιχείρηση κάνει αίτηση στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) το οποίο είναι αρμόδιο να της χορηγήσει τη Βεβαίωση Κατάταξης. Στη συνέχεια επιλέγει τον Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης BQC, που διενεργεί την επιτόπια επιθεώρηση της επιχείρησης, συντάσσει Τεχνική Έκθεση, στην οποία καταγράφονται τα υποχρεωτικά κριτήρια και βαθμολογούνται τα προαιρετικά κριτήρια που αντιστοιχούν στην κατηγορία κατάταξης που ενδιαφέρουν την επιχείρηση. Το Ξ.Ε.Ε. εκδίδει τη Βεβαίωση κατάταξης με βάση την Τεχνική Έκθεση, την οποία καταθέτει η επιχείρηση στην αρμόδια Τουριστική Υπηρεσία ώστε να εκδοθεί το Ε.Σ.Λ.

Συμπληρώστε την αίτηση Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων. 

Γιατί να επιλέξετε τη BQC 

Η BQC είναι Διαπιστευμένος Φορέας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) για τη διενέργεια επιθεωρήσεων Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων και εγγεγραμμένος φορέας ελέγχου στο Μητρώο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ). Η BQC έχει δημιουργήσει ένα πανελλαδικό δίκτυο έμπειρων Μηχανικών- επιθεωρητών που καλύπτει όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος