Η BQC συμμετέχει στην ενίσχυση της εργασιακής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία

Η BQC συμμετέχει στην ενίσχυση της εργασιακής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία

Τι αφορά το έργο DIGITABILITY;

Το όραμα του έργου DIGITABILITY είναι να προωθήσει την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία ενισχύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητές τους με σκοπό την υποστήριξη ενός συστήματος απομακρυσμένης εργασίας μέσω της ανάπτυξης ενός πιο ψηφιακά ανθεκτικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο για τους παρόχους κατάρτισης όσο και για τους εκπαιδευόμενους.

Οι στόχοι μας

 • Η ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία, ο μετασχηματισμός της θέσης τους στην κοινωνία και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στον νέο κόσμο της εργασίας και πέραν αυτού.
 • Ο εφοδιασμός των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης με ένα πρόγραμμα κατάρτισης που θα βοηθά τα άτομα με αναπηρία να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες.
 • Να συμπεριλάβουν οι εργοδότες άτομα με αναπηρία και να προσδιορίσουν τις δράσεις που απαιτούνται για να διαμορφωθεί το μέλλον της εργασίας με τρόπο που να ενσωματώνει περισσότερο τα άτομα αυτά.
 • Επίτευξη ίσων ευκαιριών απασχόλησης για ανθρώπους με αναπηρία.

Ποιούς αφορά αυτό τό έργο;

 • Πάροχοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ειδικεύονται σε Εργαζόμενους με Αναπηρίες)
 • Ενώσεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Εργαζόμενοι με αναπηρία
 • Υποψήφιοι Εργαζόμενοι με αναπηρία
 • Επαγγελματικά Επιμελητήρια
Ποιά θα είναι τα παραδοτέα του έργου;
 • Μεθοδολογία ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης στο χώρο εργασίας - μια βήμα προς βήμα μέθοδος για την προώθηση του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης στο χώρο εργασίας που σχετίζεται με άτομα με αναπηρία.
 • Εργαλείο αυτοαξιολόγησης ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης στο χώρο εργασίας - ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης που βοηθά τις εταιρείες να εντοπίσουν κενά στον σχεδιασμό και την εκπαίδευση έκτακτης ανάγκης στο χώρο εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης για άτομα με αναπηρίες).
 • Εκπαίδευση για ετοιμότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο χώρο εργασίας - ένα εκπαιδευτικό πακέτο με διαδραστικό υλικό που περιλαμβάνει βίντεο, gamification, κουίζ, εργαλεία AR/VR κ.λπ.
 • Διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης PRO.D.I.G.Y - μια διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα που θα περιλαμβάνει όλα τα αποτελέσματα που έχουν αναπτυχθεί προηγουμένως..
Τα πρώτα μας βήματα

Η Ομάδα του έργου συνεδριάζει τακτικά διαδικτυακά για να καθορίσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε συνεχή βάση.

Το πρώτο βήμα στο έργο είναι η προετοιμασία μιας έκθεσης για την κατάσταση της τρέχουσας κατάστασης σε όλη την Ευρώπη σχετικά με την εισαγωγή των ατόμων με αναπηρία στην ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης.

Μέχρι στιγμής, συνεντεύξεις με ειδικούς, διαδικτυακές και άλλες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Λιθουανία βάσει των οποίων έχει αναπτυχθεί η έκθεση. Οι εταίροι θα αρχίσουν σύντομα να εργάζονται για την ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού.

Συνάντηση ομάδας έργου στη Λιθουανία

Η Ομάδα έργου για το συγκεκριμένο έργο, συναντήθηκε στο Βίλνιους, Λιθουανία στις 25-26 Σεπτεμβρίου 2023. Ήταν μια ευκαιρία να αναλυθούν όλες οι ενέργειες που είναι εν εξελίξει, καθως και να γίνει ο σχεδιασμός για τις επόμενες δράσεις/ενέργειες.

Διεθνής Συνεργασία

The DIGITABILITY project partners are organizations from four different EU countries

 • ΤΟΥΡΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ EE (Ελλάδα)
 • PRISM IMPRESA SOCIALE S.R.L. (Ιταλία)
 • VILNIAUS KOLEGIJA (Λιθουανία)
 • E.G. EUGENE GLOBAL LTD (Κύπρος)
 • BQC ΙΚΕ (Ελλάδα)
H BQC πιστοποίησε το Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»

H BQC πιστοποίησε το Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»

Είχαμε την χαρά και την τιμή να πιστοποιήσουμε το ιστορικό Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»!

Πιο συγκεκριμένα η BQC πιστοποίησε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» έχει αναπτύξει και εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001.

Το πρότυπο αυτό βρίσκει εφαρμογή στα παρακάτω πεδία:

 • Παροχή Υπηρεσιών Κεντρικής Αποστείρωσης
 • Ειδική Μονάδα Προαγωγής Μητρικού Θηλασμού - Τράπεζα Γάλακτος
 • Παροχή Υπηρεσιών Προαγωγής Μητρικού Θηλασμού - Τράπεζα Γάλακτος.
Η BQC διαπιστεύθηκε με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435

Η BQC διαπιστεύθηκε με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσουμε ότι ο Φορέας μας διαπιστεύθηκε για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης για Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435!

Ως υπηρεσίες επικοινωνίας νοούνται οι δραστηριότητες οργάνωσης, προπαρασκευής, η καθ’ οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο ανακοίνωση προς το κοινό των αγαθών / υπηρεσιών που παρέχονται καθώς και η προβολή των εν γένει δραστηριοτήτων.

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) αξιολόγησε την τεχνική επάρκεια και την ανεξαρτησία του Φορέα μας για την παροχή αυτής της πιστοποίησης. Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 σχετικά με τις υπηρεσίες επικοινωνίας, αποτελεί το εθνικό πρότυπο, στο οποίο καθορίζονται οι απαιτήσεις του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας, που πρέπει να ικανοποιούν οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας, προκειμένου να αποδεικνύουν την ικανότητά τους να παρέχουν στους πελάτες τους αξιόπιστες υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, κατατάσσει τις υπηρεσίες επικοινωνίας στις εξής βασικές κατηγορίες:

 • Διαφημιστικές εταιρείες (Advertising agencies)
 • Εταιρείες προγραμματισμού μέσων και αγοράς χώρου και χρόνου (Media specialists)
 • Εταιρείες δημοσίων σχέσεων (Public relations)
 • Εταιρείες προώθησης πωλήσεων και άμεσου μάρκετινγκ (One to one marketing)
 • Εταιρείες δημιουργίας διακριτού σήματος (Branding and design)
Η BQC στο μητρώο διαπιστευμένων εταιρειών

Η BQC στο μητρώο διαπιστευμένων εταιρειών

H BQC έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής της στο μητρώο των διαπιστευμένων εταιρειών για έκδοση πιστοποιητικών σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 2015/2067 και 304/2008/ΕΚ πάνω σε θέματα FGASES και ODS.

Η BQC συμμορφούμενη με τις αναθεωρημένες απαιτήσεις της ΚΥΑ 85858/2124/31-12-2021 τ β' (ΦΕΚ 6777/Β/2021) έχει τροποποιήσει τον Κανονισμό Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας  της (βλ. Παράγραφο 1).

Σύμφωνα με το γεγονός ότι η νέα ΚΥΑ εξακολουθεί ως προς τις απαιτήσεις πιστοποίησης των εταιρειών να υιοθετεί τις απαιτήσεις των ίδιων ευρωπαϊκών Κανονισμών π.χ. Κανονισμός (ΕΕ) 517/2014, Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2067, Κανονισμός (ΕΚ) 304/2008, δεν υπήρξαν αλλαγές στη διαδικασία πιστοποίησης.

Η BQC παίρνει συνέντευξη από τον Αναστάσιο Βελισσαρίου για τη νέα της συνεργασία με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Συνέντευξη του Α. Βελισσαρίου για τη νέα συνεργασία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την BQC

Η BQC παίρνει συνέντευξη από τον Αναστάσιο Βελισσαρίου για τη νέα της συνεργασία με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η ΒQC ανακοινώνει στο επιχειρηματικό κοινό της τη νέα της συνεργασία με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μέσω ενός ξεχωριστού αφιερώματος και μίας άκρως απολαυστικής και αποκαλυπτικής συνέντευξης. Πρόκειται για μία πορεία την οποία χαράζουν από κοινού η BQC με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπου η τελευταία αναθέτει στον φορέα μας τον έλεγχο και την αξιολόγηση των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν το Σήμα της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης» επί των προϊόντων τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το ποια είναι η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το έργο της και το Σήμα της μπορεί να ανακαλύψει κανείς είτε στον επίσημο Ιστότοπό της , είτε μπορεί να πάρει μία γεύση από την ακόλουθη συνέντευξη που μας παραχώρησε με θέρμη ο Πρόεδρός της κ. Αναστάσιος Βελισσαρίου:

 1. Ποια είναι η ΑΣΣΕ;

Η ΑΣΣΕ είναι μία Ανώνυμη Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας, η οποία έχει ιδρυθεί εδώ και μία δεκαετία, και ως άμεσο στόχο έχει την προώθηση της αγροδιατροφικής κουλτούρας της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αυτού συμμετέχουν η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας  με πλειοψηφικό πακέτο, η οποία εκλέγει τον Πρόεδρο και πέντε μέλη από τα εννέα του Δ.Σ., οι Δήμοι της Περιφέρειάς μας, οι οποίοι εκλέγουν ένα μέλος, όλα τα Επιμελητήρια της Στερεάς Ελλάδας, τα οποία εκλέγουν ένα μέλος, καθώς και συμπράττουσες εταιρείες. Αυτήν την στιγμή συμπράττουν περίπου άνω των 40 εταιρειών από όλες τις περιφερειακές ενότητες της Στερεάς Ελλάδας. Οφείλω να πω εδώ ότι πλέον συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι της Στερεάς Ελλάδας. Όταν αναλάβαμε δεν συμμετείχαν 4 εκ των 24 Δήμων της Περιφέρειας, οσονούπω όμως και η Χαλκίδα, ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου συμπεριλήφθηκαν στον εγχείρημά μας, ενώ τώρα μιλάμε με το Δήμο Μεσσαπίων, καθώς επίσης και το Δήμο Λίμνης Μαντουδίου – Αγιάνας, έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε όλο το πακέτο ένταξης των δήμων στην ΑΣΣΕ.

 1. Στοχεύετε επιπλέον και στην ένταξη των τοπικών κοινοτήτων ή οι Δήμοι αρκούν για την υλοποίηση του εγχειρήματός σας;

Ο Α’ Βαθμός Αυτοδιοίκησης είναι εκ των ουκ άνευ άμεσος συνεργάτης μας. Στην ΑΣΣΕ είναι ευπρόσδεκτος να γίνει μέλος μας εν δυνάμει οποιοσδήποτε θεωρεί ότι μπορεί να παίξει ένα ρόλο με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή του στα πλαίσια της αγροτικής οικονομίας και γαστρονομίας. Ωστόσο, θεωρώ ότι υπερβαίνει λίγο την πεπατημένη την οποία έχουμε χαράξει κάποια τοπική κοινότητα να θελήσει, πέραν της συμμετοχής του δήμου στον οποίο εντάσσεται, να καταστεί μέλος, εκτός και αν η τοπική κοινότητα αναπτύσσει κάποιες ιδιαίτερες ή κάποιες αυξημένου χαρακτήρα αρμοδιότητες.

 1. Οι προαναφερθείσες αρμοδιότητες αφορούν μόνο το επίπεδο της παραγωγής ή εκτείνονται σε ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων;

Οι στόχοι μας είναι να πιστοποιήσουμε όλο το πακέτο της αγροδιατροφής. Ποιο είναι αυτό; Ξεκινάμε από την πρωτογενή παραγωγή, από τα πολύ σημαντικά, θρεπτικά και θα προσέθετα σπάνια προϊόντα τα οποία παράγει η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Μεταβαίνουμε στη μεταποίηση, ένας κομβικός κλάδος ο οποίος με την σειρά του δύναται να διαδραματίσει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και να καταλήξουμε στη γαστρονομία. Πρόκειται για τρεις δραστηριότητες, τις οποίες εάν δούμε ενοποιημένες, μπορούν να συμπαρασύρουν και άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτή που επιδιώκουμε επί της ουσίας, δηλαδή τον τουρισμό μας, και αυτό γιατί από τα βασικά στοιχεία του τουρισμού μας είναι βεβαίως η γαστρονομία, στην οποία εντάσσεται ο θεμελιώδης κλάδος της εστίασης, και η πολιτιστική μας ταυτότητα.

 1. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να περιγράψετε συνοπτικά πώς αναδεικνύεται μέσα από την ΑΣΣΕ η σημασία της εντοπιότητας των προϊόντων και γιατί πρέπει να προωθούνται αυτού του είδους οι δράσεις.

Είναι σε όλους μας γνωστό ότι τη δεδομένη στιγμή όχι μόνο στην ελληνική, αλλά και σε κάθε οικονομία στον κόσμο, μία θέση για την οποία υπάρχουν και δεδομένα, θεωρείται – κάτι το οποίο θεωρούμε και εμείς -  ότι η ανάδειξη σπάνιων τοπικών προϊόντων μπορεί να αναπτύξει και την τοπική οικονομία και γενικότερα την οικονομία της Περιφέρειάς μας. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό; Πώς θα προβληθούν αυτά τα τοπικά προϊόντα; Βεβαίως υπάρχουν οι ετικέτες ΠΟΠ και ΠΓΕ, με όποια γραφειοκρατία αυτές τις συνοδεύει, όμως εμείς θέλουμε ως Περιφέρεια και Διοικητική Αρχή να πιστοποιήσουμε την αυθεντικότητα και την τοπικότητα των προϊόντων μας, πιστεύοντας ότι θα δώσει ένα διαβατήριο σε κάθε επιχείρηση για να εισχωρήσει και να κατακτήσει νέες αγορές.

 1. Πέραν των επιχειρήσεων αναλαμβάνετε και αγροτικούς συνεταιρισμούς;

Αναλαμβάνουμε οποιονδήποτε παράγει, μεταποιεί ή επιδίδεται σε γαστρονομικές δραστηριότητες στην Περιφέρειά μας. Επί παραδείγματι ακόμη και τα οινοποιεία μας προτιθέμεθα να πιστοιήσουμε, τα ξενοδοχεία μας, τους μπουφέδες αυτών και όλα τα συναφή αντικείμενα με την αγροδιατροφή και γαστρονομία θα είναι υπό πιστοποίηση και τελικώς υπό ανάδειξη.

 1. Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, τι είναι το Σήμα της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης» και ποια η σημασία του για τα ελληνικά προϊόντα;

Το Σήμα της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης», σε ό,τι αφορά το σήμα, το «σκαρίφιμα» αυτό καθαυτό, εμφανίζει τον Ομφαλό της Γης, την εμβληματική μας ιστορική παράδοση στους Δελφούς, καθώς επίσης και ένα φύλλο ελιάς. Αυτό είναι το σύμβολό μας το οποίο θέλουμε να το ταξιδέψουμε, να το προωθήσουμε και με αυτόν τον τρόπο, όταν το βλέπει κάποιος, να αναγνωρίζει ότι το προϊόν αυτό προέρχεται από την Στερεά Ελλάδα, όχι μόνο εγχώρια, αλλά παγκοσμίως. Ήδη το Σήμα μας έχει κατατεθεί και βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της κατοχύρωσής του τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συγκεκριμένα, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλο το σύμπλεγμα των αγγλοσαξονικών χωρών.

 1. Ποιες δράσεις εξωστρέφειας υποβοηθούν το έργο σας και κατ’ επέκταση την εδραίωση του Σήματος τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας;

Κατ’αρχήν αναλώθηκε πολύς χρόνος ούτως ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σχήμα πιστοποίησης: Πώς πρέπει να το δίνουμε αυτό το Σήμα; Ποιες πρέπει να είναι οι προδιαγραφές του Σήματος; Ποιοι θα το δίνουν το Σήμα αυτό και θα εξασφαλίζουν φερέγγυα την αξιοπιστία, την εγκυρότητα και την σημαντικότητά του; Αυτά ήταν ο πρωταρχικός μας στόχος. Άμεσοι στόχοι μας είναι, μέσα και στα πλαίσια του marketing plan που αναπτύσσουμε, να διαχύσουμε και να περπατήσουμε το Σήμα μας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Ήδη ετοιμάζουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα για παρουσίαση του Σήματος σε μικρές προσχολικές και μετέπειτα σχολικές ηλικίες.

Επιπλέον, το Σήμα μας παρουσιάζεται σε οποιαδήποτε έκθεση του εσωτερικού ή του εξωτερικού συμμετέχει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, σε οποιαδήποτε b to b ή b to c συνάντηση. Επίσης, το Σήμα αυτό θα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο και στις προσπάθειες που καταβάλλει η Περιφέρεια μέσω της ΑΣΣΕ να διεισδύσει σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Αναφέρω ενδεικτικά ένα από τα προγράμματα που αυτήν την στιγμή τρέχει η ΑΣΣΕ: Είναι ένα πρόγραμμα προώθησης των προϊόντων της Στερεάς Ελλάδος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην Σαουδική Αραβία. Το εν λόγω εγχείρημα συνιστά έναν τρόπο αφενός να επιδοτηθούν κάποιες επιχειρήσεις, ώστε να δοθεί βήμα, η διαδικασία και η μέθοδος εξόδου των επιχειρήσεών μας ή της εξωστρέφειάς τους σε ξένες αγορές, και αφετέρου θα μας δοθεί η δυνατότητα, στα πλαίσια αυτά, να προωθήσουμε και το Σήμα μας.

 1. Η συνεργασία σας με την κρατική διοίκηση σε ποια φάση βρίσκεται ως προς το πώς δύνασθε να προωθήσετε το Σήμα της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης» μέσα από αυτήν;

Η Περιφέρεια μας στηρίζει απεριόριστα. Χωρίς την στήριξη της Περιφέρειάς μας και του Περιφερειάρχη δεν ευδοκιμούν αυτού του είδους οι απόπειρες. Η Περιφέρεια, λοιπόν, οι Αντιπεριφερειάρχες και όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο στηρίζουν και οικονομικά όσες φορές υποχρεωθήκαμε να ζητήσουμε κάποιες επιχορηγήσεις από το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο ήταν και είναι πάντα αρωγός. Ταυτόχρονα, όμως, έχουμε επαφές και με όλους τους διαπιστευμένους φορείς, όπως βεβαίως και ο Φορέας Πιστοποίησης BQC, οι οποίοι θα γίνουν οι «Δούρειοι Ίπποι», έτσι ώστε το Σήμα μας να προωθηθεί σε όλους τους παραγωγούς μας. Ας μην ξεχνάμε εξάλλου ότι προάγγελοι του Σήματος αυτού κατά κάποιον τρόπο είναι τα Συστήματα Ποιότητας ISO, στα οποία διαπιστεύεται και η BQC. Κατά συνέπεια, αυτός είναι ένας τρόπος να προωθήσουμε το Σήμα μας και κεντρικά στο επίπεδο της Διοίκησης, αλλά και γενικότερα.

 1. Τι σηματοδοτεί για εσάς το κάλεσμα σε φορείς πιστοποίησης για την παροχή του Σήματος της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης» και πώς σχετίζεται με το άνοιγμα το οποίο έχετε κάνει εγχώρια και παγκόσμια;

Οι φορείς αυτοί με την εγκυρότητα που τους διακρίνει, καθώς είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), εγγυώνται την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα στην χορήγηση του Σήματος. Προσδίδουν, δηλαδή, μία πάρα πολύ σημαντική αξία στο Σήμα μας, καθώς επιδιώκουμε η αξία αυτή να είναι διηνεκής και ισχυρή. Για εμάς η αξία θα είναι ότι οι εταιρείες οι οποίες θα πιστοποιηθούν θα κατέχουν όλα τα νόμιμα έγγραφα και θα δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, διότι, όπως προανέφερα, η Περιφέρειά μας έχει να επιδείξει πληθώρα σημαντικών προϊόντων – και θρεπτικών και γευστικών – που πραγματικά σπανίζουν. Ας μην λησμονούμε ότι η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας έχει τη δυνατότητα λόγω του πολύπλοκου και σύνθετου γεωλογικού της αναγλύφου να παράγει προϊόντα ποικιλόμορφα και εύγευστα. Εάν κάποιος, μάλιστα, ανατρέξει στην ιστοσελίδα της ΑΣΣΕ μπορεί να εντοπίσει το καλάθι του συνόλου των προϊόντων ΠΟΠ της Περιφέρειάς μας, όπως το κελυφωτό φυστίκι Μόλου, τα περίφημα τυριά φέτα και κατίκι Δομοκού, εξαιρετικά ακτινίδια, τις ελιές και μία σειρά από προϊόντα προσδιορισμένα ονομαστικά και γεωγραφικά.

 1. Περνώντας στο διαδικαστικό κομμάτι της συνεργασίας σας με τους φορείς πιστοποίησης, με ποιον τρόπο θα επιτύχετε τους στόχους σας εν γένει και ειδικότερα με τον φορέα BQC;

Εμείς οφείλαμε να μην αποκλείσουμε κανέναν, οφείλαμε να αποταθούμε τόσο στην Ένωση Φορέων Hellas CERT, καθώς επίσης ξεχωριστά σε κάθε φορέα. Δεν μας έχουν απαντήσει όλοι οι φορείς. Μέχρι στιγμής έχουν απαντήσει οκτώ έγκριτοι φορείς, ενώ η πόρτα μας παραμένει ανοικτή σε όλους. Αυτό γιατί προσπάθειά μας και επιδίωξή μας είναι όταν επί παραδείγματι η BQC – την οποία μαζί με τη Διοίκησή της ευχαριστώ θερμά και δημοσίως για την ανταπόκρισή τους στο αίτημά μας, τους ευχαριστώ που μας τίμησαν και θέλησαν να συνεργαστούν μαζί μας, όντας από τους πρώτους φορείς που ανταποκρίθηκαν -  πιστοποιεί μία εταιρεία για διαφορετικού είδους συστήματα, έχοντας ένα ευρύ φάσμα εταιρειών στο πελατολόγιό της, θα είναι πολύ εύκολο και για εμάς και για εσάς να πιστοποιεί την τοπικότητα του προϊόντος το οποίο πιστοποιείται την στιγμή εκείνη.

Αναλυτικότερα, τα Συστήματα ISO δεν αναφέρονται στην τοπικότητα και την αυθεντικότητα, αλλά σε ορθούς και υγιεινούς τρόπους παρασκευής των προϊόντων. Σε αυτό το σημείο έρχεται το Σήμα της Περιφέρειάς μας να προσθέσει στο ήδη πιστοποιημένο σύστημα της επιχείρησης την τοπικότητα και την αυθεντικότητα, οι οποίες στις μέρες μας αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη αξία. Έχουμε, μάλιστα, αναφορές από εταιρείες που εξάγουν στις ΗΠΑ ότι πληθώρα ξένων οίκων αναζητούν την τοπικότητα. Εδώ, λοιπόν, η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος μέσω του φορέα πιστοποίησης, όπως η BQC, πιστοποιεί με τον πλέον ανεξάρτητο, ακέραιο και αποτελεσματικό τρόπο ότι η επιθεωρούμενη εταιρεία παράγει πράγματι προϊόντα στην Στερεά Ελλάδα.

 1. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το βασικότερο γνώρισμα της BQC το οποίο θα συνδράμει στην εκπλήρωση του έργου σας;

Η αναγνωρισιμότητά της, στοιχείο μεγάλης σημασίας, η πληθώρα των εταιρειών οι οποίες παρατηρείται ότι την προτιμούν στην Στερεά Ελλάδα, καθώς πρόκειται για έναν φορέα που συναντάται και απαντάται συχνά, καθώς επίσης και οι έγκριτοι συνάδελφοι, η αγάπη με την οποία εσείς αντιμετωπίσατε την αίτησή μας, γεγονός που οφείλω να ομολογήσω. Μας εμπιστευτήκατε, ως εκ τούτου εμείς, αν μη τι άλλο, σας χρωστάμε ευγνωμοσύνη για αυτόν το λόγο. Φυσικά βλέπουμε ότι είστε, κατά κάποιο τρόπο, «δεκανίκι» στις επιχειρήσεις τις οποίες αναζητούμε να πιστοποιήσουμε με το Σήμα μας, δηλαδή ένας πολύτιμος βοηθός. Πολύτιμη βοήθεια θα αποτελούν και όλοι όσοι ενδιαφερθούν να συνδράμουν στο έργο μας και ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας, διότι όπως προείπα δεν αποκλείουμε κανέναν.

 1. Κλείνοντας, θα θέλαμε να παραθέσετε μία φράση – ευχή για τη νέα πορεία που θέσατε από κοινού με την BQC.

Εύχομαι η BQC να είναι μία εταιρεία, όπως ήδη είναι άλλωστε, κορυφαία στον χώρο της, σωστή εταιρεία παροχής υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, στοιχείο υψίστης σημασίας. Εύχομαι η συνεργασία μας να αποδώσει τα μέγιστα, καθώς και σε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο πραγματικά καλύτερες μέρες!

Ευχαριστούμε με την σειρά μας από καρδιάς τον κ. Αναστάσιο Βελισσαρίου για τον χρόνο του και την ευχάριστή διάθεσή του να απαντήσει σε όλα μας τα ερωτήματα! Του ευχόμαστε προσωπική και επαγγελματική ευημερία, όντες αισιόδοξοι για τα μελλοντικά μας βήματα στο ταξίδι των πιστοποιήσεων!

Ekonav και BQC ενώνουν τις δυνάμεις τους!

Ekonav και BQC ενώνουν τις δυνάμεις τους!

Ekonav και BQC ενώνουν τις δυνάμεις τους!

Τις δυνάμεις τους ενώνουν Ekonav και BQC προωθώντας το σήμα «Ekonav Pet Friendly Certifier», που πιστοποιεί ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, πάρκα, μέσα μεταφοράς, παραλίες αλλά και μία σειρά από άλλες επιχειρήσεις ως φιλικές για τα ζώα συντροφιάς.

Η πιστοποίηση «Ekonav Pet Friendly» εισάγει μία σειρά από υψηλής ποιότητας προδιαγραφές για υπηρεσίες και υποδομές, η εφαρμογή των οποίων καθιστά μία επιχείρηση, ένα μέσο μεταφοράς ή έναν χώρο αναψυχής, κατάλληλο για τη φιλοξενία κατοικίδιων.

Στόχος της πιστοποίησης είναι να λειτουργήσει ως ένα μέσο αναγνώρισης, διάκρισης και προώθησης των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν επενδύσει σε μια διαφοροποιημένη εμπειρία, με την ανάπτυξη ενός ιδιαίτερου σχεδιασμού και την προσφορά αναβαθμισμένων παροχών και υπηρεσιών προς τους πελάτες, οι οποίοι ταξιδεύουν μαζί με το κατοικίδιό τους.

Λίγα λόγια για την Ekonav

Η Ekonav είναι ένας διεθνής Φορέας Πιστοποίησης με έδρα τη Γερμανία, που ασχολείται με την πιστοποίηση πάρκων, μεταφορικών μέσων και ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ως φιλικά με τα ζώα συντροφιάς (σκύλους και γάτες).

Το Σήμα Πιστοποίησης «Ekonav Pet Friendly», αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος δομών και υπηρεσιών, που θα δώσει προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν και τους προορισμούς, συμβάλλοντας στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, δημιουργώντας παράλληλα θέσεις εργασίας.